Eeuwige Lente P. JANSSEN, LA BELGIQUE Bel op 123 J. Centraie Verwarming H ub. CustersJos.Hendrix Zonen 1. Oudwhovan Lm. Naaimachines Meubelen is ea blii« P. Goumans Bloemisterij Semperflorens P. H0EDEMAEKERS Lvenray a. h. de haen, venray KOM.... Meubilering, <41 FORNUIZEN ZOMERCOSTUUM Flanellen Broek Luxe-Autoverhuur M. H. STOKS, Langstr. s P. J. JACOBS Zn De472eNed.Staatsloterij begint 27 Juli a.s. Wat hebt U onder de kurk A. H. Martens Koud en warm Waterleidingen Pompen Zinkwerk Electriciteit Tirma Mancfers Stevens Tuin-, Bloem- en Landbouwzaden WILT GIJ De PHOENIX Naaimachines Tapijten, Karpetten, Cocos en Trap lopers, alle Vloerzeilen ruim gesorteerd Bloemen noodig? Bel dan op 150 A. VAN HAM Zn. Stationstraat 6 A. H. DE HAEN, Venray L. H. EVERAERTS, HORST zomercollectie SCHOENWERK, SCHOENHANDEL PrimaStofTen 4 punten zijn het Th.Lichteveld& Zn. PeeterssTacken, Eindstr.12 z w c Indien U een RIJWIEL wilt Wij zijn ruim gesorteerd in: Mooie sorteering Fornuizen, Tevreden klanten is onze reclame. Firma M. J. Vollebergh 6 Zonen Reserveer tijdig uw nummer Daar heb ie „De Concurrent weer Zi ie zun pruzen I HET BESTE voor weinig geld Ant. Millen, Paterstr. 13 Oude Klare, prima Jenever, Brandewijn, Likeuren, Wijnen, Cognac's Slijterij Grossierderij Electr. Timmerfabriek. alle Bouwmaterialen, jT HET ADRES voor complete eigen fabr. Steeds voorradig Lijkkisten en Grafkransen Alle systemen Plannen en begrootingen Leeuwstraat 5. Eerste Venraysche Bloentkweekerii en Magazijn Schoolstraat 2 Telefoon 110 NOG STEEDS JE ADRES voor voor het vervaardigen van alle soorten BLOEMWERKEN als Bruidsbouquetten, Kransen, Bloemstukken voor alle ge legenheden. Zaal- en Tafelversieringen. Groot sortiment Pot- en Snijbloemen Diverse soorten Kamer- en Perkplanten, Vaste Planten. Vraagt ons PLANTENMEST Succes verzekerd. Prima soort zwaar verspeende TOMATENPLANTEN, goed afgehard Beleefd aanbevelend, J* KEYZERS een goede NAAIMACHINE koopen 1 Neemt dan een machine, waarvan ge zeker bent dat deze OOK NA VELE JAREN in alle opzichten zal voldoen. worden reeds 70 jaren door de grootste speciaalfabriek van Europa vervaardigd en alhier bijna 30 jaren onafgebroken geleverd. Vraagt de honderden gebruikers in de Huishouding en in het Dames- en Heeren-Modevak, hoe zij over deze machine tevreden zijn. De wijze waarop wij de machines koopen en verkoopen, geeft een minimum van onkosten, waardoor wij deze tegen den laagst mogelijken prijs kunnen leveren, ook op afbetaling. Onze ervaring waarborgt CJ vakkundige bediening, ook voor reparaties aan andere machines. Aanbevelend, bij ons eens zien voor Uw U zult het met ons eens zijn, dat wij U iets bieden dat beter, moderner en beslist goedkoper is dan waar ook. Stationstraat 3 Telefoon 80 en wij bezorgen in de kortst mogelijke tijd elk gewenscht BLOEMSTUK als Bloemenmanden, Grafkransen, Bruidsbouquetten enz. Nette afwerking en uiterst billijk in prijs. Steeds ruime keuze in Pot- en Snijbloemen, Cactussen, Palmen, Varens Laat ons uw bloembakken en perken beplanten. Door ons groot sortiment prima planten en onze vakkennis, zijn wij in staat U juist die bloemen te leveren, welke het op bepaalde plaatsen toch goed zul len doen, waardoor U voor weinig geld den geheelen zomer volop bloemen kunt hebben. TOMATENPLANTEN prima soort, tweemaal verspeend, ook in potten. Verschillende grootten, verschillende prijzen. Beleefd aanbevelend, in de allernieuwste modellen en alléén in onze bekende prima kwaliteit en afwerking. GROOTE SORTEERING, LAGE PRIJZEN. VOOR UW OF Uitgebreide staiencollectie. Lage prijzen. NAAR Laat uw huis, inboedel, materialen, oogst verzekeren tegen brand bij (Naamlooze Vennootschap) Maatschappij van Verzekeringen. Gemachtigd bij Koninklijk Besluit van 2 Maart 1855. ZETEL RegeDtiestraat 61, te BRUSSEL, Hoofdagent voor HORST en omstreken Venrayscheweg D 125a. Wij staan voor U gereed met onze hetwelk is van de beste Nederlandsche fabrikaten. Snitten, modellen en kleuren zullen U zeker tevreden stellen. U koopt bij ons beslist voordeelig 1 9 Groote Straat 5 Voor reparatien een goed adres. die mijn MAATKLEEDING een goeden roep geven Soliede Stoffen Elegante verwerking Billijk in prijs Chique pasvorm Overtuig U eens bij Kleermakerij Merseloscheweg 4. Hebt U een KOPERSLAGER noodig voor Uw pomp, waterleiding of goot, komt dan even naar REPARATIE spoedig en billyk. H.H. Aannemers VRAAGT PRIJSOPGAAF. SPECIAAL ADRES VOOR BOOR PUTTEN. O, O. bd W o. ui koopen, komt dan eens kijken bij Maasheescheweg 19 Telefoon 78 Daar vindt U alle soorten RIJWIELEN in iedere gewenschte uitvoering, tevens Jasbeschermers, Stuurtasschen, Kinder stoeltjes enz. Alles aan lage prijzen. Beleefd aanbevelend. Zeisen, Zichten, Zeisboomen, Ringen, Sleutels, Handvatten, Zicht - werven, Wetsteenen, Strikkels, Haargereedschap, Kippengaas, Harmonicagaas, Kuikengaas, Vogeltjesgaas, Zevengaas, Vliegen- gaas, Handcultivators, Schoffels, Harken, Hooiharken, alle soor ten Stelen, Gladde draad, Draadnagels, Krammen, Machineolie, Machinevet. Waschmachines, Waschfornuisjes, GEREEDSCHAPPEN HANG- EN SLUITWERK Electr. Smederg Rijksgedipl. Hoefsmid Vraagt onze nieuwe prijzen. Slaapkamermeubelen, Bedden en Matrassen. Salon- en Huiskamer meubelen, Kleer- en Keukenkasten, Tafels, Stoelen, Spiegels, Schilderijen. Laat uw kamers beleggen met prima LINOLEUM Krommenie of echt BALATUM. Het wordt vakkundig gelegd. VOOR DE SCHOONMAAKMeubel Boenwas, vloeibare Linoleumwas Houten Gordijngarnituren, koperen en stalen roestvrge railgarnituren. Ook alle Onderdeden als koperen en zinken roeden, ringen, koord en trekkers, traproeden. Cocostapijt en loopers, Gang- en Deurmatten. Nu is het de tijd om een MARKIES aan te schaffen. Vraagt onze prijzen. Langdurige garantie. Aanbevelend, Electr. Meubelfabriek Meubelhandel Bontekoestraat 2 Telefoon 47 Trekkingsplannen gratis verkrijgbaar bij Hoenderstraat 31 Telefoon 57 Kestein, Simplex en Empo Rijwielen. Concurrentie-Rijwielen vanaf 19 gld. Nederl. fabrikaat. 2 jaar schrift, garantie Buitenbanden vanaf 75 cent, Binnenbanden vanaf 30 ct. Pedalen vanaf 45 ct., Kettingkasten vanaf 50 ct., Stuur tasschen vanaf 35 ct., Bagagedragers vanaf 38 ct., Jasbe schermers mooie keuze vanaf 50 ct., Vlaggetjes en wimpels vanaf 5 ct., Kinderzitjes 75 ct., Handvatten vanaf 5 ct., Slikvangers vanaf 30 cent. Tevens verkrijgbaar GEGALV. GOLFPLATEN No. 24 alle maten, buiten iedere concurrentie, vanaf 60 ct. per plaat. Emmers, Gieters, Schoffels, Tuinharken, Handcultivators, Drinkemmers, Kuiken voederbakken, houten Hooiharken, Nagels, Draadklemmen, Kip pen- en Kuikengaas, Vlechtwerk enz. Alles wordt thuis bezorgd. Vraagt eens prijs. RIJWIELHANDEL J. VAN SOEST, Venray-Nachtegaal Wij brengen op het gebied van Naaimachines Dit bewijzen de talijke naaisters, die met volle tevredenheid werken met onze machines. Onze C. B. rondspoel Trap- machine voor slechts f 95.- is onverbeterlijk en fabelachtig laag in prijs. Geschikt zoowel voor het zwaarste werk als voor borduren en stoppen. REPAREEREN van alle machines, zoowel voor industrie- als huishoudelijke doeleinden. De machines be hoeven niet opgezonden te worden, doch worden door ons zelf gerepareerd. VERITAS Naaimachines met ruim 75jarlge ervaring /aarborgen U kwaliteit. ONDERDEELEN van alle merken voorradig. Prima soorten NAALDEN in goede sorteering. VENRAY Steeds in voorraad Schoolstraat 1 VENRAY. Grootste voorraad. Nieuwste modellen, ook in gepolitoerd werk. 8 Modelkamers. Vakkundige afwerking. Scherp concurreerend.

Peel en Maas | 1936 | | pagina 8