Glaessens P. MA ESSEN MOOR CITAX T Opruiming Groote Opruiming van Schoenen JOS. HENDRIKX Seizoen-Opruiming een Gasfornuis 7 bel op no. 95 G. v. d. Bosch, Kerkpad 1 Metselsteenen Jos. Ariaens, Gr. Straat 18 SfSsÈ» th. ariaens—kosman J. A. K0RT00MS, Blerik LEER ZWEMMEN GA n CAMPS Henri Camps H, van den Heuvel AANNEMERS EIGENBOUWERS N.V. Venraysche Stoomsteenfabr. Meubelen Bedden Matrassen Markiezen Vloerbedekking ZWEMBAD „Op den Berg" Advertentiën. Leer GOED zwemmen P.Hoedemaelcers Jr Modejournals Vulpenhouder Vulpoflooden PIERRE GOUMANS J. KEMPS Fa. StootsSeelen Steenkolen en Brandstoffen Jac. Verstegen Klokken Pendules P. CLEPHAS Dakbedekkingen Wasch machines Inmaakglazen, Waschteilen, Spaarketels, iebi\ Lucassen Assurantiën, G. W. MUSKENS Dames- Heeren- en Kinder- Schoenwerk aan spotprijzen. Verder alle soorten Schoenwerk. Incasso- en Rechtskundig Bureau <4 „MERCURIUS" Ten kantore van G, W. MUSKENS Groote Straat 13 VIKING Maaimachines Smederij Gebr. Lucassen, Leunen Deering Maaimachine M. VENNEKENS, REUZEN KOOPJES De grote concurrent In ieder huis Kookt op- gas, U zuft ervaren Gas is niet te evenaren af|n van verschil- cot e mantelorgani- t( ^vaardigden o.m 'de jer van de Til- toe j0g 1935. be D.l. de verschil- C( be mantelorga- s aken van de 3e ad lei deze (nieuwe?) tog iet naar verover- jacht, doch naar •>g ike staatsmacht, atjo de practische k dat de tijd in d looze groepen en es stig is om een I tot een massa- litgroeien, zoodat le&> naar de macht sl ebben, wanneer ist ^schoolde leiders °P te oogenblik de loj massa weten te. cieer deze massa P Zen is murw ge- ol ere tot'staking of ie t. Op de staking ta- en de Belgische v weging op dezelf- e^ben geoefend, na meen op Tweeden gehouden verga- betreft zijn en z jelijk plaatselijke P aatselijke kernen gevormd, waar- lle&nmerking komen 'Cje verwacht mag liet juiste moment sal te zweepen. nten en kernen tot taak regel- astraal punt rapport >r» wat er leeft in to ere revolutionaire at an men voorloo- ïinde te trachten enblik daarin de nemen, ip den via een con- erpen met het iseld. w a een binnenkort d( geheime verga- v ilve bij partieele et visschersstaking lid erwtenplukkers- rabant, waar een g te Breda aan- te kbonden in han- ir buiten opge- o,|aar buiten wordt er beweging zelf rcfccht dan na de e: 1937, wanneer door anderen vefringen op illegale handen te krijgen d: ntwerpen de vak- en met het kapi- zelve. ir blijft de actie etjwijl degeheimhou- )v doorgedreven, dat itjjukkenper koerier worden verspreid, direct na lezing der beweging in ai eze zouden hoofd- ïoeten worden in erdam en Den den achtergrond iemand die op de internationale eld nog een zeer lats inneemt, het oogenblik de niet zoo direct eest als uit het our/ naar voren de heer Jacquier oogen te heb- beweging, die ekomst bij onvol- eid gevaarlijk zou vertrokken mee 10 Juli. vrouw, z.b., Oirlo d.b., Vlakwater iderwijzer, Lang- imps, z.b., Groote rt se, bakker, Paters- it; Mil, d.b., Maas- Venlo ense, d.b., Maas- Bergen (L.); en, onderwijzeres, n Mook fgaarde en vrouw, :g 1 v. Maastricht Merseloscheweg 3 ik., Hiept, M 90 ib., Oirlo F 18a ers, onderwijzer, loensbroek d.b., Ysselsteyn d.b., Oirlo E 29 verpleegster, St. egelen Ba'kel, idem, van d.k., naar Maas- Mossel, volontair, i Hoogstraat 81a Jacobs, z.b., naar toeestraat 177 d.b., 's Bosch, d k., naar Meerlo- s. z.b., naar Gouda, Leeuw, z.b., naar *e Gracht 35a z-b., naarBlerick K naar Maashees- d.b., naar Venlo, hmelen, d.b., naar Markfbericlifen. VENLO. Op de Coöp. Veilingver- eeniging van Maandag was de aan voer 2.060.000 eieren. Kipeieren van f 2.50 tot f 3.10 Kleine eieren van f 2.20 tot f 2.40 Eendeieren van f 2.20 tot f 2.40 ROERMOND. Op de Coöp. Veiling- vereeniging van Maandag was de aanvoer 4.500.000 eieren. Kipeieren van f 2.20 tot f 3.10 Eendeierenvan f 2.20 tot f 2.40 Volg een volledige cursus a f 3- Inlichtingen Leraar Lich. Oef. M. O. Leeuwstraat 1. in diverse soorten los verkrijgbaar bij Fa. v. d. Munckhof 99 met osmium-punten is een klasse op zichzelf Fraaie modellen, en prijzen die aan de tegenwoordige tijd zijn aangepast. in diverse soorten. Firma van den Munckhof Horlogerie Optiek Byouterie Grootste sorteering in aantrekkelijke Geschenken zooals HORLOGES goudzilverdouble1 KLOKKENPendules, Barometers GERO ZilverZilmeta Wellner artikelen PARKER en SWAN Vulpennen Wij maken U de keuze gemakkelijk. ZIE ETALAGE. Groote Straat Telefoon 52 Timmer- en Meubelwerk Tevens voorradig LIJKKISTEN. Hoenderstraat 9 Venray is toch voordeeliger VENRAY. Brandewijn Puike Jenever Cognac Oude Jenever Likeuren Wijnen HANDEL in alle soorten aan scherp concurceerende prijzen. Aan huis bezorgd en ook in kleine hoeveelheden op pakhuis te bekomen Overloonsclieweg. Bim-Bam slag, reeds vanaf f 13.50 Betrouwbare garantie. Vakkundige bediening. Koopt Uw Uurwerken bij een vakman het bespaart U teleurstel ling en geld. H. CAMPS, Gr. Straat Gediplomeerd Horloger. O Koper- Lood- Zinkwerk g Qas- en Waterleiding g Pompen Reparatie Speciaal adres voor BOORPUTTEN. Overloonsche weg 7 Maasheesche weg 22 is het goedkoopst adres voor in pannen, mastiek, leien enz. Ook voor reparatie. Beleefd aanb. Vlugge bediening. RAPIDE- Het merk van een oersterke en sierlijke waschmachine tevens wasch- ketel. Het merk voor dezen tijd. Deze waschmachine biedt U enor me voordeelen. U heeft hiermede een prima koperen waschketel met stookgelegenheid en tevens een compleete electrische waschmachine. Dit alles voor een lagen prijs. Verder hebben wij EIGENGE MAAKTE Waschmachines voor hand- en electr. kracht. Verder alle soorten tonnen en kuipen Komt zien, het verplicht U tot niets. Aanbevelend, Stationsweg 49a Venray Tel. Steriliseerketels, Thermometers, Ringen enz. Waschketels, Waschborden, Emmers, Gieters, Waschmachines, Waschfornuizen en alle Huishoudelijke artikelen. Concurreerende prijzen. Smederij LEUNEN Slyterjj Henseniusplein Belastingzaken, Kadastrale Zaken, Koop- en Huurcontracten enz Steunt de Francis- caansche Missiën ABONNEERT U op het St. Antonius-Maandblad 10 cent per maand. StofTeerdory Henseniusplein 3 Zadelmakerij Het goedkoopst en meest gesorteerd adres in Tapijten, Karpetten, Wollen en Bouclé Loopers. Cocos Tapijt en Loopera in alle maten. Kleedjes en Matten in alle soorten. Linoleum en Balatum. Springveer-, Paardenhaar-, Kapok Alpen^ras- Aupings Matrassen Houdt zich beleefd aanbevolen voor het bEKLEEDEN en OPMA KEN van Meubels en Matrassen. Sportartikelen, Leder-en Touwwerk Wij zijn begonnen met onze halfjaarlijksche opruiming van Komt zien en profiteert van deze zeldzame gelegenheid. Ziet Etalage! VRAAGT alvorens elders de benoodlgde te koopen, in Uw EIGEN BELANG eerst prijs en monsters bij de v.h. H. TRYNES. Kantoor Venray Tel. 24 Fabriek Overloon Tel. 5 Laat U eerstTIMTUR modellen toonen. De groote verschei denheid van exquise model len en perfecten pasvorm zullen U tot TIMTUR doen besluiten. TIMTUR schoenen zijn in alle opzichten „af". TIMTUR, de schoen van stan ding voor Dames, Heeren en Kinderen. Reparatie vlug en netjes. ALLEENVERKOOP VAN »TIMTUR" aan ongekend lage prijzen. Geen marktgoedje, maar restanten van prima kwaliteit. Slechts enkele dagen, profiteert nu in uw eigen belang. De Venraysche Schoenhandel Incasso's. Rechtskundige Adviezen. Schoolstraat 14, VENRAY Vraagt onze sterk verlaagde prijzen. Kwaliteit bekend. Steeds LIJKKISTEN in voorraad. Landbouwers, koopt de met volledig oliebad, geheel uit Zweedsch ijzer en staal vervaardigd, wat bekend staat als het beste materiaal. De echte Belgische MELOTTE PLOEG, Wiegard Ploeg, 3- en 4scharige Ploegen, Landrollen, Ringwalsen en Rudsacks Onkruidegge. Verder alle Landbouwmachines. Wq houden ons aanbevolen voor het repareeren van maaimachines onverschillig welk merk volle £garantie. MAASHEES Het Zwembad is opengesteld: Beleefd aanbevelend, Groote Straat 5 Telf. 182 Maasheescheweg 9 Landbouwers, koopt de nieuwste SS 58» Een werkelijk OLIEBAD maaimachine met kogellagere alle kamwielen en pallen in de olie loopend, is stofduht afgesloten en daarom onver slijtbaar. U smeert deze ma chine maar eens in het jaar. De DEERING Maaimachine is gefabriceerd in de grootste fabrieken ter wereld en staat bekend als de beste. IMPORTEUR Stationsweg Telefoon 61 Ook leverbaar goedkoope RUSSISCHE en VIKING Maaimachines. waaronder soliede Schoenen, zooals Monta, Timtur, Troced enz. ruimen wij op tegen zeer lage prijzen. Komt kijken, zonder verplichting tot koopen. Bij niet-opruimingsartikelen 5 pel. korting. Kampeertenten te huur. Alle soorten Sportartikelen Groote Straat 6 Telefoon 98 MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG 9—11 Heeren, 510 Heeren. 711 Dames. 710 Heeren, 123 Dames, 710 Dames, 710 Heeren, 12—3 Dames, 710 Heeren, 510 Heeren. 711 Dames, 111 Dames, 13 Heeren, 35 Dames. 113 Heeren, 36 Dames, 6—10 Heeren. 1012 E.E. H.H. Geestelijken, 35 Heeren 57 Dames, 710 Heeren. 102 Heeren, 25 Dames, 510 Heeren. 10—12 E.E. H.H. Geestelijken, 35 Heeren, 57 Dames, 710 Heeren. 1012 Dames. 122 Heeren, 25 Dames, 112 Heeren, 2—5 Dames, 510 Heeren Wijzigingen voorbehouden. Kinderen beneden 12 jaar alleen onder geleide. Kaarten voor het geheele seizoen verkrijgbaar. KINDERSPEELTUIN, SCHOMMELS, DRAAIMOLEN, ROEIBOOTJES EN KANO'S TE HUUR. Onder Warande heerlijk zitje met prachtig uitzicht. Div. Dranken, Us P. A. LENSSEN, Telef. 1, Maashees in Uurwerken, Goud, Zilver, Optiek. Antoniuslaan 50 Let op 't adres. Geheel massief 14 karaats TROUWRINGEN vanaf f 4. Prima WEKKERS met 1 jaar garantie f 1. Bim Bam REGULATEURS en PENDULES f 10.— Enorme sorteering in Dames-en Heeren-Horloges, Bellen, Ringen, Colliers. Armbanden, Barometers enz. enz. aan ongekend lage prijzen. Ie klas werk, onder schriftelijke garantie. BRILLEN voor ver en nabij vanaf f 4.- Op RECEPTWERK kunt U wachten. Geen reizigers voor Venray en Omstreken. of tenminste een goed Gascomfoor, dat zal U veel tijd besparen. Ongeveer 300 gezinnen in Venray koken reeds op gasZegt U dat niets Maar zorgt voor een modern Gascomfoor of Gasfornuis, goedgekeurd door de gasstichting. Op Oas kookt u altijd goedkoop, vlug en zindelijk. Vraagt inlichtingen aan het Gasbedrijf, vragen kost immers niets

Peel en Maas | 1936 | | pagina 7