Seizoen- Opruiming. A. THIELEN. MIS Seizoen- Opruiming J. Thomassen „De ïcn" ccoteitcaat 9 L. Wijnhoven Opruiming GYMNASIUM rkwn biggen 10 °|o KORTING.. Groofe Opruiming SENSATIE-PRIJZEN t. korting artikelen. Dames Deze Week: 10 °/0 extra korting Int. Paardenrennen Gegarandeerde Zomerzaaiwikken JACOBS' Graan- en Zaadhandel LEUNEN nette FIETSJONGEN VLOERKLEEDEN m PQUWILS, Hofstraat 8 aatfo Juli a's* jen p^zware biggen ij hennetjes Doet Uw inkoopen tijdens de Opruiming bij ons. Wij geven U op alle, niet speciaal in prijs verlaagde goederen, a contant gekocht, 100 RESTANTEN en LAPPEN aan spotprijzen. Manufactuurhandel Marktstr.5 P. Hendrix, Pater straat i fijoopies lessens PROFITEER van onze groote Mooie Mouselientjes, Kunstzijde, Crêpe Georgette enz. voor japonnen bijna voor niets. Heeren- en Jongenscostuums, Regenjassen, Manchester Jassen, Broeken, Overalls enz. op alle Costuums 15 0 0 korting WIJ RUIMEN OP, it in naam, maar inderdaad met Uitsluitend en alléén de allerbeste artikelen van de beste fabrieken. Groofe Opruiming van Zomerhoeden vanaf 65 ct. Maison HAWINKELS Permanent-Wave „GALLIA" A. i. VAN HEIJSTER. Vierlingsteek 1 flesch fijne Limonade voor slechts 39 ct. plus 10 ct. v.fl. Gazeuse 2 literflesschen 25 ct. Vliegenvangers prima kwaliteit per doos ÏOO stuks f 1.10 Aeroxon Vliegenvangers p.doos f 1.90 Lucifers prima roodhout 4 pak 25 ct. Schuurpoeder 3 reuzenbussen 25 ct. Zie volgende week onze Buitengewone Kermisreclame Telefoon 106 duurt voort. Enorme partij LAPPEN wordt aan spotprijzen opgeruimd. „Drielingzeep" Handdoeken Oirsch. Stoel Bekleede Wieg Partij Luiermandjes 75 Zwarte Sajet voor 95 Twisted Oirsch. Zetels Kinderledikantje KOOPJES in elk artikel. Bezoekt de groote ie VENRAY Zondag 19 Juli aervafius I - Drabanfia I r.k.f. der P.P. Franciscanen, Venray Het TOELATINGS-EXAMEN voor de candidaten van het Gymnasium zal plaats hebben op MAANDAG 20 JULI, des morgens om 10 uur. Hebben de GOEDKOOPE ZAAIWIKKEN van het vorige jaar U wat geleerd slechts f 12.- per 100 Kg. incl. zak Prima gele Zaailupinen f 10.- p. 100 kg Gegarandeerde ZOETE Zaailupinen a f 25.- per 100 kg. Dubbel gereinigd Spurriezaad a f 22.- per 100 kg. GEVRAAGD een flinke OPRUIMING van Mooie groofe Vloerkleeden van 5.98 voor 4.98 Exfra groofe Vloerkleeden van 9.95 voor 8.50 2 café De Engel enrc :k°c ,iggen worden £oop gemerkte Wtfieide. oop arijna voldr. ars E««de llOOP uvardappelen enl|o. 8 3ac|ationstraat, ;oop -at4l9, Oostrum. 00 cïoop laiaantjes Pel Ook op verlan- ïnli 3nftum L 3. i;oop aanden. SI cheweg 57. 00 KOOP )ih. biggen iveken. lei tandhoek-Oirlo. Dus denkt er om, allen naar de tot 15 Augustus in Dames Handfassclien, Trekfassdien (enorme sorleering) met 10 tot 25 pet. korting. 47 iejoor 25 ct. z. fout20 ct. asjes 8 ct. Si iBoterpotten 17 iftei comp!. en I 1.95 liet ring vanaf 11 x 180 39 ct. breed 60 ct. 19 ct. H ind 59 ct. i shoudzeep 25 ct e rs Union 10 ct. ions 10 ct. it ien mei en discus- ens 115.50 f 1.68 in in rose en 14.95 TELEFOON 108 Wij ruimen al onze voorradige goederen op aan spotprijzen. Elke japon wordt op verlangen door onze coupeuse in ieder gewenscht model gratis geknipt. Tevens ruimen wij op al onze Ondanks de lage prijzen geven wij nog - OPRWniK op alle niet speciaal geprijsde Tevens groote keuze in SPORTHOEDEN vanaf f 1.25 Hofstraat VENRAY geheel compleet f 3.- Voor een langdurige en mooie haargolf is uw aangewezen adres Dames- en Heerenkapper Telefoon 2 (sinaasappel, citroen of grenadine) Wij vragen en bezorgen liet U. Onze op alle niet speciaal geprijsde artikelen. OOK OP MEUBELEN. SCHOOLSTRAAT 7—5 2 groote stangen samen ruim 1 kilo C voor wit met roode en blauwe ruit (T 6 stuks voor «-» sterke, licht en 1 *70 donker nu 1. VJ Zeer nieuw 4.73 prima, 4 volle ons-knotten gekleurd, zeer sterk voor vloerbedekking o thans Lichte en donkere de laatste a Cfk voor „Modern" o O O thans O.OO in rose, zalm, bleu, crème. PROFITEER bij gelegenheid van het 20-jarig bestaan v.d. Ruitersclub „Ons Genoegen", op het groote Sportterrein Leunscheweg. Aanvang der wedstrijden 3 uur. Tribune f 1.-, Ie rang f 0.75, 2e rang f 0.50, kinderen 25 ct. Geldprijzen f 650.- Rijwielstalling vlak bij het terrein. De opbrengst is bestemd voor het Hersteltonds der Parochiekerk Zondag 26 Juli Missiewedstrijd C .- I D I i. I Kampioen der Kom zien en steun een goed werk. Entrée 25 ct. kinderen 10 ct. De vorige zomer werd ons van enkele zijden het verwijt gemaakt dat onze te duur waren. Het was ons bekend dat er van andere zijde goedkoopere wikken werden aangeboden, welke wél zouden kiemen, doch geen bevredigend gewas kon den geven. Wij hebben de verbouwers voor deze zoogenaamde „gereinigde voerwikken" dan ook uitdrukkelijk gewaar schuwd en hun op het groote verschil gewezen. De boeren, die nu toch nog van deze goedkoope wikken kochten, hebben verleden herfst ondervonden dat ze bijna geen of zelfs geheel geen groenvoer hadden, terwijl zij, die onze gegarandeerde zomerzaaiwikken zaaiden, toen volop over groenvoer beschikten. Evenals het vorige jaar hebben wij ook dit jaar wederom de beste zomerzaaiwikken gekocht welke aan de markt waren. Wij kunnen daarom ook dit jaar wederom de soortecht heid onzer zomerzaaiwikken garandeeren. Dit zijn de wikken welke hier in deze streken gezaaid moeten worden ze groeien vlug en geven een flink gewas. De prijs van onze gegarandeerde zomerzaaiwikken bedraagt franco huis. Verder kunnen wij nog leveren Onze Landbouwzaden zijn ook verkrijgbaar bij onze navol gende wederverkoopersP. J. Linders, HorstH. Pee- ters, Leunen; Ant. Opheij, Oirlo en G. Friesen, Lottum. 150 minstens 17 jaar oud. Zich aan te melden JACOBS* GRAANHANDEL te Leunen. 20 telefoon 6* 48

Peel en Maas | 1936 | | pagina 3