FOTO'S VAN DEZE WEEK De nieuwe groote poldermolen in den Ob^ammergplder is de eerste molen in ons land die voorzien is van de z.g. Büau-wiekejfe De z.g.n. Haringweek, bedoeld als propagandaweek voor den haring- handel, is ingezet. Door de Reeders Vereeniging voor de Nederlgndsche Haringvisscherij werden haringen aangeboden aan Z.Exc. den Minister van Landbouw en Visscherij Mr. Dr. L. N. Deckers. .Voor de groote Parijsche Wereldtentoonstelling 1937 is men druk bezig. Een nieuwe groote brug, die toegang geeft tot de terreinen, wordt aangelegd. (Foto A.T.P.) De tiende en tevens de laatste overspanning voor de nieuwe verkeersbrug over het Hollandsch Diep te Willemsdorp wordt geplaatst. Het laatste brug- deel tusschen de pijlers, wachtend om de nieuwe verbinding sluitend te maken. De aansluitende wegen zijn eerst over een jaar gereed. De drukte in Drenthe tijdens de TT-rennen. ïg van hgt kanaal Kolhorn-Schagen-Stolpen. De „Stierop" v^n schip in de nieuwe haven van Schaden, Von Papen, de Duitsche Gezapt te \\£|e- nép, wordt te R^mè gecrediteerd, Met vacantiel - Een yan de mooiste plekjes van DuUsdjland is Freiburg i. B. hjen hiér dén ^abentoreiat

Peel en Maas | 1936 | | pagina 11