MilieuJPaterstr. 13 wige Lente PIET JANSSEN Aan de Spits A U BELGIQUE éifi tffyëfr Hob. Custers m w m 63 tr* S3 a i n O n F» S3 u Bel op 123 f Elendrix Zonen lachines enkleeding Meubelen is en bliif' i*-0jg.r/>e P. Goumans en th. arïaens—kosman Ia. h. de haen, venray ^rscollectie SCHOENWERK, SCHOENHANDEL voor weinig geld het a.s. seizoen ontvangen iunstmoederkacheis, 'ijpen en Ellebogen, 4 punten zijn het Th.Lichteveld Zn. doem- en Landbouwzaden J. KEYZERS af >ED EN GOEDKOOP ADRES srssTacken, Eindstr. 12 Dames- Heeren- en Kinder-Schoenen HET ADRES voor complete eigen fabr. Steeds voorradig Lijkkisten en Grafkransen L. II. EV ERAERTS, HORST Deering Maaimachine M. VENNEKENS. Meubilering, In Vloerbedekkingen, Karpetten, Lopers, Cocos meest gesorteerd. WILT GIJ De PHOENIX Naaimachines I on p i 2. B B cr rc 7? S3 2 Daar ie „De Concurrent weer Zie zijn Driizen Tevreden klanten is onze reclame. Firma M. J. Vollebergh 6 Zonen Luxe-Autoverhuur M. EL STOKS, Langstr. THEE geeft nieuwe kracht en uithoudings vermogen j wij staan voor U gereed met onze j is van de beste Nederlandsche fabrikaten, flen en kleuren zullen U zeker tevreden stellen. koc,'t bij ons beslist voordeelig I BH lg 9 Gioota Straat 5 'or reparaüen een goed adres. rij brengen op het gebied van Naaimachines |n de talijke naaisters, die met volle tevredenheid ?t onze machines. Onze C. B. rondspoel Trap- kvoor slechts f 95.- is onverbeterlijk en fabelachtig js. Geschikt zoowel voor het zwaarste werk als voor in stoppen REPAREEREN van alle machines, zoowel itrie- als huishoudelijke doeleinden. De machines be- i opgezonden te worden, doch worden door ons zelf gerepareerd. faiachines niet ruim 75|arige ervaring /aarborgcn U kwaliteit. ij van alle merken voorradig. Prima soorten NAALDEN ijaas, Harmonicagaas, Puntdraad, Gladde draad, hansendraad, Draadnagels, Draadkrammen, Palen voor afrastering, jpen- en Kuiken- Voeder- en Drinkbakken. ilsschen, Steriliseerketels zink en em. [Gereedschappen, Hang- en Sluitwerk. Rijksgedipl, Hoefsmid die mijn MAATKLEEDING een goeden roep geven 9 Soliede Stoffen 9 Elegante verwerking 9 Billijk in prijs 9 Chique pasvorm Overtuig U eens bij i Kleermakerij Merscloscliowcg 4, ■aysche Bloeinkweekerij en Magazijn Schoolstraat 2 Telefoon 110 G STEEDS JE ADRES voor jervaardigen van alle soorten BLOEMWERKEN mouquetten, Kransen, Bloemstukken voor alle ge il Zaal- en Tafelversieringen. jsortiment Pot- en Snijbloemen «Soorten Kamer- en PerkplaDten, Vaste Planten, ijns PLANTENMEST Succes verzekerd, liar verspeende TOMATENPLANTEN, goed afgehard fd aanbevelend, Langstraat 26 U een KOPERSLAGER noodig foor Uw pomp, waterleiding of goot, komt dan even naar REPARATIE spoedig en billijk. I- Aannemers VRAAGT PRIJSOPGAAF. 1CIAAL ADRES VOOR BOOR PUTTEN. staan wij met onze keuze in Komt zien Ook Sport-artikelen Groote Straat 6 Telefoon 98 Schoolstraat 1 VENRAY. Grootste voorraad. Nieuwste modellen, ook in gepolitoerd werk. 8 Modelkamers. Vakkundige afwerking. Scherp concurreerend. Laat uw huis, inboedel, materialen, oogst verzekeren tegen brand bij (Naamlooze Vennootschap) Maatschappij van Verzekeringen. Gemachtigd bg Koninklijk Besluit van 2 Maart 1855. ZETEL: Regeütiestraat 61, te BRUSSEL, Hoofdagent voor HORST en omstreken Venrayscheweg D 125a. kunnen w0rden ..flstgezer Landbouwers, koopt de nieuwste Een werkelijk OLIEBAD maaimachine met kogellageie alle kamwielen en pallen in de olie loopend, is stofdifht afgesloten en daarom onver slijtbaar. U smeert deze ma chine maar eens in het jaar. De DEERING Maaimachine is gefabriceerd in de grootste fabrieken ter wereld en staat bekend als de beste. IMPORTEUR Stationsweg Telefoon 61 Ook leverbaar goedkoope RUSSISCHE en VIKING Maaimachines. Uw keuze kan moeilijk zijn bij het kopen Uwer doch zeker zuit U bij ons slagenJ) Aparte nieuwste modellen, ruime sortering, maar vooral goedkoper dan waar ook, zal ook U bij ons tevreden doen kopen. Stationstraat 3 Telefoon 80 een goede koopen 1 NAAIMACHINE Neemt dan een machine, waarvan ge zeker bent dat deze OOK NA VELE JAREN in alle opzichten zal voldoen. worden reeds 70 jaren door de grootste speciaalfabriek van Europa vervaardigd en alhier bijna 80 jaren onafgebroken geleverd. Vraagt de honderden gebruikers in de Huishouding en in het Dames- en Heeren-Modevak, hoe zij over deze machine tevreden zijn. De wijze waarop wij de machines koopen en verkoopen, geeft een minimum van onkosten, waardoor wij deze tegen den laagst mogelijken prijs kunnen leveren, ook op afbetaling. Onze ervaring waarborgt (J vakkundige bediening, ook voor reparaties aan andere machines. Aanbevelend, ES m w -t rT r»> r#, JO W GO P» (V 8 o f o 5 g b g rf M ■ÉTS." o S-2LÖO Q) fi h— r*- 35 Orq 3 «f D3 2. O 3 c:(ï n, 5.B B O n V 03 «Oï 3 3 3 3 O. O. 2 3 2. c. n m (v n •3 60 O B 1 S3 5 8 s S. <T o H w H Kestein, Simplex en Empo Rijwielen. Concurrentie-Rijwielen vanaf 19 gld. Nederl. fabrikaat. 2 jaar schrift, garantie Buitenbanden vanaf 75 cent, Binnenbanden vanaf 30 ct. Pedalen vanaf 45 ct., Kettingkasten vanaf 50 ct., Stuur- tasschen vanaf 35 ct, Bagagedragers vanaf 38 ct., Jasbe- schermers mooie keuze vanaf 50 ct., Vlaggetjes en wimpels vanaf 5 ct., Kinderzitjes 75 ct., Handvatten vanaf 5 ct., Slikvangers vanaf 30 cent. Tevens verkrijgbaar GEGALV. GOLFPLATEN No. 24 alle maten, buiten iedere concurrentie, vanaf 60 ct. per plaat. Emmers, Gieters, Schoffels, Tuinharken, Handcultivators, Drinkemmers, Kuikenvoederbakken, houten Hooiharken, Nagels, Draadklemmen, Kip pen- en Kuikengaas, Vlechtwerk enz. Alles wordt thuis bezorgd. Vraagt eens prijs. RIJWIELHANDEL J. VAN SOEST, Venray-Nachtegaal Vraagt onze nieuwe prijzen. Slaapkamermeubelen, Bedden en. Matrassen. Salon- en Huiskimer- meubelen, Kleer- en Keukenkasten, Tafels, Stoelen, Spiegels, Schilderijen. Laat uw kamers beleggen met prima LINOLEUM Krommenie of echt BALATUM. Het wordt vakkundig gelegd. VOOR DE SCHOONMAAKMeubel Boenwas, vloeibare Linoleumwas Houten Gordijngarnituren, koperen en stalen roestvrije railgarnituren. Ook alle Onderdeden als koperen en zinken roeden, ringen, koord en trekkers, traproeden. Cocostaprjt en loopers, Gang- en Deurmatten. Nu is het de tijd om een MARKIES aan te schaffen. Vraagt onze prijzen. Langdurige garantie. Aanbevelend, Electr. Meubelfabriek Bontekoestraat 2 Meubelhandel Telefoon 47 De beste drank voor menschen die zich op top prestaties voorbereiden. De gevierde drank óók bij de TT-races waar het aankomt op kalmte, uithoudingsvermogen en zenuwbeheersching. Het is allerminst verwonderlijk, dat de race te Assen een THEE-T T-race zal zijnl Overal erkent men thee als de lekkerste en verkwikkends te drank voor iedereen, voor man en vrouw, voor jong en oudl ZOO ZET U EEN GOED KOP THEE! 1. Doe per persoon 1 maatschepje thee in den theepot. 2. Versch kokend water opgieten. 3. Laat 3 tot 5 minuten trekken. 4. Voor het inschenken even omroeren. HET THEEMAATSCHEPJE i< verkrijgbaar bij het Thee- bureau, Koloniaal Instituut, Afd. Amsterdam, tegen inzen ding van 10 cent aan postzegels, of door overschrijving van 10 cent op Postgiro No. 262910.

Peel en Maas | 1936 | | pagina 7