Prachtsorteeringen Badartikelen ïïlagaziln „De §e. Stuud 9 RUITERSFEEST ilon „Juliana Da nssalon Dancing van Lamée Kermis Oirlo. M ders St evens naar Leeuwsfraat 5 prima Kluifkalk „Sneeuwklokje dét is ROOM-iis J. LUXOR Theater De Diesel- xpeess 8 Banketbakkerij M. Goumans-Rutten Ksckies trken edikanf 'infers leru te OOSTRUM KERMIS OIRLO ZWEMBAD „Op den Berg" ageru KERMIS OIRLO. THE TREE WILLIAMS overgep laafsf van Enckevorf, Oosfrum VERF zelf! BEHANG zelf! Alle ijs is geen ROOMijs VRAAGT DESSERT - ARTIKELEN. Onze Slagroom-Gebakjes Varkensmarlcf Fe HORST BADMANTELS en BADLAKENS diverse prijzen. ïjotials vdeuken oud Pedicure Viundige i 3.75 srh: maekers In de schaduw der Wolken krabbers BEZOEKT hef Groof Nationaal od ZONDAG 14 JUNI. Standplaats bij W. MARTENS. SI Poels-Kellenaers. BIEDT ZICH AAN Jongen 15 jaar TE KOOP 3 beste biggen prima Roode Star eetaardappelen TE KOOP ongem. biggen of drag, varken TE HUUR urgerwoonhuis B geplaatst bij M. DRABBELS, Station. in calé M. DRABBELS. Fa. Wij ontvangen a.s. week 15 ton Ti. Alle bout is geen timmerhout Onze prima HONING-ONTBIJT- KOEK en LIMBURGSCHE KOEK Vrijdag 19 Juni Wij zijn ruim gesorteerd in Mooie sorteering Fornuizen, Interlock Dameshemden prima kwaliteit 60, 58, 52, 48 Interlock Dames-Directoires alle kleuren 72, 60, 58, 55 Dames Nachthemden met pofmouwtje in rose, zalm en bleu 105, 112, 48 Macco en fil d'ecosse Directoires alle kleuren 45, 40, 37, 24, 18, 14 Katoenen Tailles div. kleuren 42, 35, 30, 28, 25 ct. Dames-Pyama's mooie collectie 188, 172, 150, 142 Badmutsen 45, 36, 25, 18, 15 I Badschoenen 65, 60, 50, 45 Katoenen Badpakken I Wollen Badpakken 82, 76, 66, 60, 58 165, 124, 115, 84 1 ^soorten s w^aar bij tlunckhof orlilke Woens- v;(ot 6 uur zit- enc isestraat 2. l%n eksteroogen, iïeesch gegroeide an^etongemakken idet behandeling, ik aat helpen en veel Electrische be- ■A-bs. pijnloos. ekeling f 1.00 ontbieden. rteej ieusorteering. euage prijzen ile anaf f 1.10 1.85 iensr les 2.50 3.40 terk 2.15 3 15 ai ie afw. 4 30 iaat 7 5. rastenray. ers iAY dJuni 1936 nam. (uypers te Cas- van de Erven b r ieloopen ie enray tuin, bouw-, te Castenray .071, 1073, 1227 •t 5.78.20 H.A. ïgen gebruik het Ejsstoppelbloot en mber 1936, de L937in lasten Jan. 1937 miield a. ren Bouw- tistrum. AY .g ui 1936 nam. 5 te Oos- z an de Erf gen. x aldaar, kjopen ei inray ïwd, geriefelijk nabij Kerk, jen huis met it rf te Oostrum 2oot circa 3 A. r t schop aldaar 2 Dot circa 2 a. 3. Verhaag en II groot 5 a. et Boschhuizer groot 12 a. 30 fed. Verheijen, eg- it Oostrumsch oot 21 a. 90 c. wegen en de a groot 40 a. en gebruik de Wterrein op 15 3 stoppelbloot af 1 Jan. 1937. ►ppenningen 1 VF.NRAY Zaterdag en Zondag om 8 uur presenteeren wij' U een buitengewoon afwisselend programma, met Iwee hoofdfilms Een modern verhaal van zoemende stalen rails, van liefde en techniek. Een dolle wedloop met den dood. Een spannende sensationeele strijd van het menschelijk vernuft tegen tijd en ruimte, met een menschenleven als inzet. Een wanhopig ge vecht in de machinekamer van „De Diesel- Express". met FRANCIS LEDERER en GINGER ROGERS. Een spannend dramatisch gegeven, waarin de inner lijke strgd van een immigrant met grootsche plan nen, wordt weergegeven. Een greep uit het leven, waarin de kleine JIMMY BUTLER tot ieders hart spreekt. Een programma dat „af" is. Frissche zaai. Toegang boven 14 jaar. van de Kring Wanssum Terrein van den Heer Fr. Poels, Wanss weg. Aanvang 2 uur. Opgeluisterd door de Harmonie van Oostrum. Bezoekt tijdens de Kermisdagen Siebengewald. S Zondag en na het dansen in liet Café Muziek MAASHEES Het Zwembad is opengesteld ZONDAG 911 Heeren, 11—1 Dames, 1—3 Heeren, 3—5 Dames. 510 Heeren. 7—11 Dames. 11—3 Heeren, 3—6 Dames, 6—10 Heeren. 7—10 Heeren, 10—12 E.E. H.H. Geestelijken, 12—3 Dames, 3—5 Heeren 5—7 Dames, 7—10 Heeren. 710 Dames, 10—2 Heeren, 2—5 Dames, 510 Heeren. 7—10 Heeren, 10—12 E.E. H.H. Geestelijken, 12—3 Dames, 3—5 Heeren, 5—7 Dames, 7—10 Heeren. 7—10 Heeren, 10—12 Dames. 12—2 Heeren, 2—5 Dames, 510 Heeren. 711 Dames, 112 Heeren, 2—5 Dames, 5—10 Heeren Wijzigingen voorbehouden. Kinderen beneden 12 jaar alleen onder geleide. Kaarten voor het geheele seizoen verkrijgbaar. KINDERSPEELTUIN, SCHOMMELS, DRAAIMOLEN, ROEIBOOTJES EN KANO'S TE HUUR. Onder Warande heerlijk zitje met prachtig uitzicht. Div. Dranken, IJs P. A. LENSSEN, Telef. 1, Maashees MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG ZATERDAG Boferkamworst per pond 35, gesneden 45 ct. Kookworst per pond 40, gesneden 50 ct. Droge vleeschwaren zeer concurreerend. Spek en Reuzel (vlies) per pond 30 ct. bij 10 pond 28 ct. voor boerenwerk. Adres Bureau dezer. L. Weijs, Steeg-Leunen. TE KOOP zeug met 7 biggen van 14 dagen, ingeschreven JvR J. Burgers, Veulen. TE KOOP 40 6-weeksche W. L. kuikens E. Vloet-van Mil, Overioon. 00 TE KOOP van de Maas. 8 R. Dupont, Stationsweg. Wed. P. Direks, Volen L 55. voorzien van electr. en gas, ge legen bij de Paterskerk. Adres Bureau dezer. Bezoekt tijdens de Kermisdagen de Prima muziek. Nette bediening. 40 Beleefd aanbevelend. Gedurende de Kermisdagen optreden van Voor goede consumptie wordt zorg gedragen Aanbevelend van Kruisstraat 1 Af te geven aan concurreerende prijs. VOOR EN Betere kwaliteit, Laagste prijzen, Grootste keuze, Vakkundige bediening Gratis alle inlichtingen bij TELEFOON 64 34 Het adres voor kwaliteit en grootste sorteering met fruit uit de electr. koelkast, Iets fijns Voedzaam Lekker Goedkoop Prima eigen fabrikaat BONBONS diverse vullingen. In alles zeer matige prijzen. 74 Beleefd aanbevelend. Zeisen, Zichten, Zeisboomen, Ringen, Sleutels, Handvatten, Zicht- werven, Wetsteenen, Strikkels, Haargereedschap, Kippengaas, Harmonicagaas, Kuikengaas, Vogeltjesgaas, Zevengaas, Vliegen- gaas, Handcultivators, Schoffels, Harken, Hooiharken, alle soor ten Stelen, Gladde draad, Draadnagels, Krammen, Machineolie, Machinevet. Waschmachines, Waschfornuisjes, GEREEDSCHAPPEN HANG- EN SLUITWERK Electr. Smederij Rijksgedipl. Hoefsmid

Peel en Maas | 1936 | | pagina 3