DERDE BLAD VAN PEEL EN MAAS Verft U zelf Radio-Centrale Venray Zaterdag 13 Juni 1936 Zeven en vijftigste Jaargang No 24 De Fokdag voor paarden te Horst. Krakelingen. DERDE PROGRAMMA Parapluies de beste aangem. Verven. P. fyeetllm*, QióöU. Stcaat, iÖf 2. Onder enorme belangstelling had Woensdag aan de Oude Lindt te Horst de fokdag voor paarden plaats. Wij laten hier den uitslag volgen, terwijl wij a.s. week hierover eene nadere beschouwing te geven. Cat. 1 Merrieveulens geb. in le pr. zilveren medaille, 2e pr. br. medaille van Stamboek. Prijzen van den fokdag: f 7.50; f5.—; f 4.—f4.— f 2.50. f 2.50. le Sonja van Tonen, eig. Gebr. Bartels, Blerik; 2a Jaantje van Hel- peneij eig. J. Soberjé, Horst; 2b Sil- va van Oyen, eig. E. Kallen, Oyen; 3a Emma de Weel eig. J. Billekens Sevenum; 3b Miep v. St. Leendert, eig. P. J. Rutten, Wanssum; 4a Trijn tje, eig. J. van Osch, Castenray; 4b Mina v. Gratjes, eig. Joh. Claes, Weverslo; 4c Truusje, eig. H. Jeuken Helden; 4d Ella, eig. J. Kersten. Helden; E.v. Roza eig. J. Heidens, Oirlo. E.v. NN. eig. H. Strijbos Friezen. Castenray. E.v. Nelly, eig. P. Janssen, Melderslo- Cat. II. Merrieveulens geb. in 1936. Prijzen van den fokdagf 7.50f 5. f 5.— f 4.— f 4.— f 2.50 f 2.50 f 2.50. le Janny van Helpeney, eig. van J. van Wanróy, Broekhuizenvorst 2a Lea van Hulst, eig. Wed. J. van Rijswijck, Swolgen2b Nelly van Broek, eig. J. J. v. Douveren, Horst; 3a Dompteuse van Smakt, eig. J. v. d. Winkel, Smakt. 3b Henriette van Helpeney, eig. Joh. Soberjé, Horst 4a Laura van Koningslust, eig. Eerw. Broeders, Koningslust4b Liza van Broek, eig. P. G. Hoeymakers, Seve num 4c Nelli, eig. Eerw. Broeders, Koningslus tE.v. Hermine van St. Leendert, eig. P. J. Rutten, Wans sum E.v. Flora, eig. W. Smits, MeerloE.v. Mia van Ysselsteyn, eig. P. G. Claessens, Ysselsteyn. Cat. III. Merries geboren in 1934. R.premies f 20, f 17.50, f 12.50, f10, plus medailles. Prijzen Fokdag f 7.50, f5, f 5, f 2.50. 1. Martha van Oyen, eig. E. Kallen, Broekhuizenvorst. Brunette de Bolder, eig. Wed. J. Lenders, Blerick. Minerva van Oyen. eig. E. Kallen Broekhuizenvorst. Bella van Denderhautem, eig. Th. Görtz, Baarlo. Nora van Flora, eig. Eerw. Broe ders, Koningslust. Flora, eig. P* H. Jacobs, Horst. Poline. eig. P. H. Jacobs, Horst Cavaline van Oranje, eig. H. Aerts, Grubbenvorst. E.V. Ivonie, eig. P. Haenen, Sevenum E.V. Mina, eig. Wed. Breuren, Baarlo Regelmatige merriën met weinig afwijking in standen. Cat. IV. Merries geb. in 1933. Prijzen Reg. Comm. f 20, f 17.50, f 12.50, f 10, plus medailles. 1 Irma v. d. Molenhoek, eig. J, Direkx, Oirlo2 Mimie van Wehr, eig. J. H. Burgers, Veulen3 Marie eig. P. v. d. Venne, Velden 4 Adria, eig. P. Haenen, Sevenum. Cat. V. Merries geb. in 1932. Rijks premies f 30, f 25, f 15, f 10, plus medaille. Fokdag f 7.50, f 5. 1 Brunette van Hagerhofeig. Gebr. van Wylick, Venlo2 Finette Anda- cieux, eig. E. Kallen, Broekhuizen vorst 3 Hermine van Helpeney, eig. Joh. Soberjé, Horst4 Rosa, eig. J. H. Burgers, Veulen5 Flora, eig. G. Tax, Wanssum 6 Roosje, eig. M. Bomm, OirloE.v. Lucia van Oyen, eig. E. Kallen, Broekhuizenvorst. Cat. VI. Oude Merries geb. in 1931 en vroeger. Groote maat. R. premies f 40, f 30, f 20, f 15, f 10, f 10, f 5, plus medaille. Fokdag f 5, f 5, f 5, f 5, f 2.50, f 2.50. 1 Dora v. d. Hees, eig. JaC. Vul- linghs, Sevenum2 Mechteld, eig. E. Kallen, Broekhuizenvorst; 3 Paula de Mouts, eig. Wed. A. Peeters, Hout-Blerick; 4 Ellie, eig. H. Strij- bosch-Friezen, Castenray 5 Bet je van Heibloem, eig. L. Heidens, Schoor; 6 Zaïre, eig. A. Smeets, Helden; 7 Cartouche, eig. J. Rambachs, Casten ray 8a Esta van de Krukken, eig. G. Smits, Sevenum8b Agnes, eig. J. Jennislcens, Meerlo; 8c Rika van Giemhof, eig. G. Angenent, Meerlo; 8d Hermine, eig. Ant. v. d. Pasch, Helden-Beringen; 9a Henrica, eig. P. Duyckers, Castenray9b Mirza van Hagerhof, eig. Fr. Schreurs, Venlo9c Bertha, eig. W. Hendrikx, Wanssum 9d Comtesse, eig. H. Strij- bos-Strijbos, Castenray 9e Lies, eig. A. H. Breuren, Baarlo. Goede en groote klasse. Zware en groote moeders. Cat. VII. Oudere Merries geb. in 1931 en vroeger. Kleine maat. R. premies f 40, f 30, f 20, f 15, f 10, f 10, f 5. Fokdag f 5, f 5, f 5, f 5, f 2.50, f 2.50. 1 Fée de Grandglise van A. Poels, Venray2 Bertha van Lembecq van Gebr. Bartels, Blerick3 Lieza van Fr. Hendrikx, Wanssum4a Elli de Comte van Wed. P. J: Vullings, Horst; 4b Cadole de Zammel van J. Bille kens, Sevenum 5a Roza de Eikel bosch van W. Jeurissen4 Horst; 5b Toos van St. Leendert van P. J. Rutten, Wanssum; 6a Roza van A. Gielen, Sevenum6b Marie I van J. H. Claes, Weverslo; 7a GerdavanV. Reynen, Blitterswyck7b Mina van J. Reynders, Reuver7c Weda van Oyen van E. Kallen, Broekhuizen vorst 7d Brunette de Robert van P. Claassen, Swolgen. Cat. VIII. Hengstveulens geb. in 1936. Prijzen van den fokdag f 7.50, f 5, f 5, f 2.50, f 2.50, f 2.50. le Medaille stamboek, 2e idem. la Clovis van Oyen van E. Kallen, Broekhuizenvorstlb N.N. van Fr. Hendrikx, Wanssum; 2 Rasseur van Berchem van A. Gielen, Sevenum 3 N.N. van W. Hendrikx, Wanssum 4 Wodan vari H. v. Lipzig, Ysselsteyn; 5a Bruno van Salmonsart van P. Claassens, Swolgen; 5b Bruno van Dompteur van A. Ht Kleuskens, America; 5c Jan van Witveld van Jos. Hagens. Grubbenvorst5c Pol van de Wey van W. Aerts, Horst E.v. Dompteur van Wienes van H. Lemmens, HorstE.v. Dompteur van Reindonk van P. H. Kleuskens, Horst; E.v. Bruno van Hulsterhof van Fr. Schreurs, Venlo E.v. Jan van de Erf van P. H. Simons, Grubbenvorst. Cat. IX. Hengstveulens geb. in 1935. Prijzen Fokdag f 5, f 2.50. 1 Dirk van Oyen van E. Kallen, BroekhuizenvorstDompteur van Meterik van M. Houben, Meterik. Cat. XI. Hengsten geb. in 1933. 1 Herseur de Groede van J. F. Joosten, Helden. Cat. XIII. Hengsten geb. in 1931 en vroeger. Groote maat 1.65 M. en meer. R. premies f 40, f 25, f 15, plus medaille. l Dompteur Delcour van Hengsten- associatie Vooruitgang2 Jan van Broek van M. Simons, Grubbenvorst. Cat. XIV. Hengsten geb. in 1931 en vroeger. Kleine maat. R. premies f 40, f 25, f 15 medailles. 1 Avenir de Forest van Hengsten- associatie Venray 2 Republicain de Salmonsart van W. Berden, Blerick; 3 Peer van Berkenhof van Jac. Vest- jens, Helden. Cat. XV. Hengsten met minstens 5 afstammelingen van 2 jaar en ouder. R. premies f 40, f 25. le prijs medaille van H.K.H, Prin ts Juliana. 1 Bruno de Gontrode van J. F. Jocsten, Helden2 Jan van Broek van M. Simons, Grubbenvorst. Cat. XVa. Hengsten met minstens 4 afstammelingen. Mogen slechts 2 dekscizoenen gedekt hebben. Prijzen f 15, f 10, f 7.50. lste prijs gouden medaille van Jhr. van Vredenburch, Algem. Voorzitter van het Stamboek. 1 Dompteur Delcour van Hengsten- associatie Vooruitgang. Cat. XVI. Merries met zeugende veulens. Premies Fokdag f 7.50, f 5, f5, f 4, f 4, f 4, f 3, f 3, f 3. lste prijs gouden medaille van Stamboek van het Nederl. Trekpaard. 1 Bertha de Lembecq met Sonja van Tonen van Gebr. Bartels, Blerick; 2a Cadole de Zammel met Emma de Weel van J. Billekens, Sevenum; 2b Weda van Oyen met Silvia van Oyen van E. Kallen, Broekhuizen vorst; 3a Rosa met Ruseux van Berghem van A. Gielen, Sevenum 3b Julia van Helpeney met Jaantje van Helpeney van J.Soberjé. Horst 3c Miena met Jan van Witveld van Jos. Hagens, Horst4a N.N. van W. Hendriks, Wanssum4b Morza van Koningslust met Ella van J. Kersten, Helden; 4c Marie met Mina de Grat jes van J. H. Claes, Weverslo4e Christine met Dompteur de Wiene van H. Lemmen, HorstE.v. Bru nette de Robert met Bruno van Salmonsart van P. Claassen, Swolgen; E.v. Brunetta met hengstveulen van H. Kleuskens, AmericaE.v. Morza van Hagerhof met hengst veulen van Fr. Schreurs, Venlo. Cat. XVH. Merries met minstens 2 afstammelingen geb. vóór 1936. Prijzen van den Fokdag f 5, f 4, f 3, f 2'le prijs zilv. medaille van den Heer Bom, Algem. Secr. 1 Weda van Oyen e.a. van E. Kallen, Broekhuizenvorst2 Julia van Helpeney e.a. van Joh. Soberjé, Horst3 Marquise de Herdus e.a. van E. Kallen, Broekhuizenvorst4 Margot e.a. van P. J. Rutten, Wans sum. Cat. XVIII. Vierspannen van één eigenaar. Prijzen van den Fokdag f 8 en f 6. 1 E. Kallen, Broekhuizenvorst. 2 Idem. Cat. XX. Kamp voor den kam- pioensprijs tusschen de merries uit cat. 4, 5, 6 en 7. De kampioenen van vorige jaren mogen hieraan niet deelnemen, hier voor treden in de plaats de 2e prijs winnaars der bewuste categorie. KampioeneBertha de Lembecq van Gebr. Bartels, Blerick. Reserve-kampioeneBrunette van Hagerhof van Gebr. v. Wylick, Venlo. Prijs kampioenzilv. legmedaille van H.M. de Koningin. Prijs res. kampioen zilv. medaille van het Stamboek van het Nederl. Trekpaard. Cat. XIX. Vierspannen van meer eigenaren. Aan deze kamp werd door slechts twee vierspannen deelgenomen, t.w. één viertal der eigenaren A. Poels, Venray, J. Rambachs, Venray, Gebr. Bartels, Blerick, Wed. A. Peeters, Hout-Blerick. Eén viertal der eigenaren P. H. Kleuskens, Horst, J. Billekens, Seve num, J. Smits, Sevenum, Jac. Vul- linghs, Sevenum. Beide viertallen demonstreerden op een perfecte wijze. Dat dit een pres tatie beteekent, zal vooral iedereen welke eenigszins weet welke moei lijkheden bij het z.g. monsteren der paarden overwonnen moeten worden gaarne toegeven. De jury besloot de prijzen gelijke lijk te verdeelen. Uit den Raad van Maashees-Overloon. Dinsdagmiddag 5 uur kwam de Raad in openbare zitting bijeen. Aanwezig alle leden. 1. Notulen. Onveranderd vastge steld. Enkele mededeelingen door den Voorzatter zijn voor ons onver staanbaar. 2. Ingekomen stukken. De begrooting 1936 was, behou dens een kleine opmerking, door Ged. Staten goedgekeurd. Oók de verpachting boerderijen v. Son, Arts, Alders en Klaassen werd goedgekeurd. Een schrijven was ingekomen van den Commissaris der Koningin, waarin deze verzoekt een afgevaar- jdigde van het gemeentebestuur te zenden, om op Woensdag 10 Juni in de vergadering van Prov. Staten wel, Bonants, wat ik hiermee be verslag uit te brengen over het te doel, je moet het over zijn geheel behandelen beroep van P. Goemans, bekijken. Overloon, omdat de Raad in de I De heer Franssen zegt een circu- laatstgehouden vergadering een ver- laire gezien te hebben, waarin aan zoek om een plaatsje ingevolge de de tewerkgestelden werd medege- Landarbeiderswet had afgewezen, deeld, dat de werkverschaffing acht De Voorzitter zegt op dit verzoek niet te zullen ingaan en hier geen kosten meer aan te verspillen. In weken wordt stilgelegd. Dit is toch veel te lang. De Voorzitter zegt dat dit over het gezonden schrijven aan G. S. ishet geheele jaar is bedoeld. het bezwaar der gemeente voldoen, de toegelicht. De Gemeenterekening 1934 werd goedgekeurd. Verzoek van de Landbouwschool te St. Anthonis om subsidie over 193536. 11 Leerlingen uit deze ge meente bezoeken die school. Beslo ten werd f 25 subsidie te verleenen. De wijziging Hondenbelasting werd goedgekeurd en komt dus van 5 op 3 gld. voor losloopende en van 3 op 2 gld. voor vastliggende honden. Ook de wijziging begrooting 1936 werd goedgekeurd, ook wat de ka- pitaaldienst betreft. Nog is ingekomen een schrijven van H. Hendriks te Overloon, om een 3tal boom en, welke hinderlijk zijn voor het bouwen van zijn win kelhuis, te doen rooien. Op voorstel van den Voorzitter i werd dit verzoek, behoudens goed keuring van het Staatsboschbeheer, ingewilligd. Een verzoek van H. Hendriks te Overloon, om achter de door hem woonde gemeentewoning een achter- bouw te plaatsen, wordt afgewezen, Nog was ingekomen een verzoek van de R. K. Bouwvakarbeidersbond te Overloon, om een toeslag te ver strekken op de loonen, omdat de leden hun contributie bijna niet meer kunnen betalen. Afgewezen. 3. Verpachting gemeentegrond. Behoudens goedkeuring van den Raad werden verpacht aan Janssen Overloon 4.50 H. voor f 37 G. Linders, Overloon 3.08.32 H. f 90. F. Jenskens, Twist 2.25 H. f 37.50 Nelissen, Twist 2.50 H. f 27.50 Wed. Veldpaus, Twist 4 H. f 40. Nabuurs, Twist 2 H. f 40. ,V" Twist 2 H. f 35.— Kerkhof, Twist 5 H. f 37.50 alles per H.A., en voor 3 jaren. Algemeen goedgevonden. 4. Verkoop gemeentegrond. Van Lankveld, Twïst, had ge vraagd een perceel grond te koopen, doch daar dit om bijzondere reden niet gaat, werden B. en W. gemach tigd dit perceel te verhuren. 5. Wijziging begrooting 193536. De wijziging 1935 betreft verzeke ring, wijziging 1936 betreft plakken zegels voor de arbeiders. Naar aanleiding hiervan zegt de Voorzitter, dat het wegdek van de Vlb. grens tot bij Welbers ook zal worden voorzien van een teerlaag, wat eerst de bedoeling niet was, dus zal neg een post van f 3000 moeten worden geplaatst op den kapitaal- dienst. Goedgekeurd. 6. Vaststelling kohier baatbe lasting. Van de volgende woningen werd de huurwaarde vastgesteld2 wo ningen van H. Rieter Maashees, elk f 75;- P. Verstraaten, Overloon f70; het Zusterklooster te Overloon we gens verbouwing op f 300.; H. Ver- heijen Overloon op f 70A. Willems van Dijk, ook wegens verbouwing, op f 150W. Croymans op f 125. A. Schraven, Overloon, had een verzoek ingediend om vrgstelling van zijn woning A 17, om rede hij deze zal sloopen. Besloten vrijstelling te verleenen voor volgend belastingjaar. Rondvraag. De heer F. Bonants zegt dat vd Ven hem gevraagd heeft om een stukje grond te koopen, wat langs zijn boomgaard ligt. Hiertegen is geen 'bezwaar, doch de heer Bruisten meent, dat hieraan voldoende publiciteit moet gegeven worden, hetgeen de Voorz. toezegt. De heer Fransen zegt dat M. van Abel een stukje grond wil koopen nabij Appelhof, groot 2 a. De Voorzitter zegt dat die plaats daar niet geschikt is, omdat daar niet uitgebreid kan worden. Hij is van meening dat de grond langs de Venraysche weg hiervoor beter ge schikt is, waarmee alle leden in stemmen. De heer Fransen vraagt of die rekening van het zoontje van Borghs is betaald. De Voorzitter zegt er niets meer van gehoord te hebben, en denkt dat dit in orde is. Ook de heer Jans meent dat het in orde is gebracht door de verze kering of door de Bossche Courant. De Voorzitter zegt van Borghs wel eens gehoord te hebben, dat de Inspecteur van de B. Crt. veel be langstelling had getoond toen dat kind in het ziekenhuis verbleef. De heer Goiimans zegt, dat hem door Rutten, Willems, Theunissen en Goemans was gevraagd of de sloot, welke door hun perceelen loopt, ten koste van de gemeente zou worden verdiept. De Voorzitter zal dit onderzoeken. De heer Jans klaagt dat er met de kermis te Overloon altijd zoo'n minderwaardige spullen komen. De Voorzitter zegt dat dezelfde exploitant die in Maashees enHolt- hees komt, ook in Overloon moet komen. Weth. Crooymans meent dat die verplicht moeten worden, Overloon is toch een veel grooter plaats. De Voorzitter zegt dit altijd in goed vertrouwen te hebben overge laten aan Schrader, doch zal het onderzoeken. Nu we toch over de kermis bezig zijn, aldus de Voorzitter, wat denken de heeren ervan deze te brengen van 4 op 3 dagen. F. BonantsEn dan Zondags dan sen, om zoodoende meer te beuren. De Voorzitter zogt dat beuren niet het hoofddoel moet zijn. U begrijpt De heer Fransen zegt dat de helft der werkloozen geen werk zullen vinden in het vrije bedrijf. Weth. Crooymans merkt op dat dit door velen ook niet beproefd zal worden. Hierna sluiting. HET VERTROUWEN IN KWAK ZALVERS. Zou de geneeskunde als vak minderwaardig zijn aan b.v. de schoen- of kleermakerij Men zou het zeggen, want niemand durft zijn kapotteschoenen toevertrouwen aan den kleermaker, noch een nieuw kruis in z'n pantalon doen zetten door den schoenmaker. Maar wél gaat men met 'n zieke maag, een door de bacillen half opgegeten stel longen of een geruïneerd hart naar een schoenmaker of een kleermaker of een boertje, als van dezen maar de „roep" uitgaat, dat-ie de menschen met hocus-pocus „beter" kan maken. En deze kwakzalvers hebben boven dien dikwijls inderdaad z.g. „resul taat." Ik zeg „z.g." resultaat. Inderdaad genezen de patiënten zich zelf, die gevallen n.l. waarin zelfver trouwen voor de genez ng benoodigd is. Dat zelfvertrouwen wordt ver kregen door 't geloof in de macht of de kennis van den kwakzalver. De geneeskunde dus is als vak geenszins minderwaardig aan de schoen- of kleermakerij, integen deel. Maar omdat een schoenmaker niet middels suggestie alléén, een kruis in een broek kan zetten en omgekeerd een kleermaker geen paar nienwe zolen op schoenen kan „kijken" daarom hebben deze en andere eer bare lieden meer succes in de „ge neeskunde", omdat ten deze de sug gestie inderdaad een factor van beteekenis is. Het behoeft geen zwendel te zijn' als vele menschen zich door kwak zalvers genezen verklaren, ze dwalen alleen omtrent den factor of de factoren, die de genezing bewerk ten. En heel erg gevaarlijk is de reclame, die ze meestal in goed vertrouwen voor den kwakzalver maken, omdat daardoor vaak die patiënten naar het verkeerde adres worden verwezen, die alléén nog slechts door de middelen van de moderne medische wetenschap te redden zouden zijn geweest. De Duitsche kwakzalver Fickwas dat opzicht een gevaarlijk heer schap, op zijn conto staat inder daad de dood van een paar menschen. Niet omdat hij ze door verkeerde medicijnen zou hebben vergiftigd, maar omdat hij ze, door den roep, dien hij van zich liet uitgaan, van eendoelmatige behandeling door des kundigen heeft afgehouden. Ik heb de strafzaak tegen Fick meegemaakt. Zijn schuld stond vast en hij kreeg de hoogste straf, waar toe hij kon worden veroordeeld, f 1500 of een half jaar zitten. Ondanks de bekende fatale gevol gen van zijn practijk-beoefening, stond er .in de rechtszaal weer een heel rijtje brave menschen, die vóór hem getuigden en zich, dankbaar, door hem genezen verklaarden. Deze verklaringen zullen misschien weer nieuwe slachtoffers hebben gewekt... Zóó gaat het. Op het oogenblik én A. B. K. herinnerde er dezer dagen in het Volksblad aan óók in het verleden. Ziehier wat een Amsterdamsch Dagboekschrijver, blijkens het Jaar boek van „Amstelodanum" in Juni 1772 vastlegde „Is de heer Johans Dusardt op desselfs hofsteede Meerhuqsen aan den Amstel overleedenhij was de compagnon geweest van de heer Gerrard ter Burg en over een veertig jaar seer ongelukkig genoegsaam blindt geworden door een dartelle juffrouw, die hij een snuifje presen teerde, en met haar handt onder tegen de snuifdoos so aansloeg, waar door. hij bijna sijn gesigt verloor, dog kon nog eeven door het huijs sien te gaan. Dog naderhant door een oogmeester, die hem voorgaf weder siende te sullen maaken, genaampt M. Taijlor, ten eenemaal is blint ge maakt." Mejuffrouw dr. L. van Nierop, die den lezer in dit Dagboek wegwijs maakt, geeft, hierbij deze aanteeke- ning ,In de Amsterdamsche Courant van 7 Maart 1758 waarschuwden de overlieden van het chirurgijnsgilde tegen dezen Taylcr, die in 1734 en 1749 ook hier geweest was, en nu in het Rondeel logeerde. In de bladen van 13, 15, 18 en 20 April d.o.v. ver kondigden dankbare patiënten zjjn lof." Ik zeg het A.B.K. nanu zijn we 164 jaar verder. Verder Neen alleen maar later. Maar nog even ver als toen! PROGRAMMA 13 tot en met 20 Juni. Wijzigingen worden per microfoon bekend gemaakt. Zondag BRUSSEL (Vlaams) Gesproken dagblad Gymnastiek 8.20 Tijdsein.Postduivenberichten Gramofoon 8.45 Gesproken dagblad DROITWICH 1.45 H. Mis uit de St. Bonaventura. KEULEN. 10.20 Omroeporkest o 1 v Jos. Bruer BRUSSEL Vlaams 10.50 Max Alexys Orkest KEULEN 12.20 Militair concert BRUSSEL (Vlaams) I.20 Gespr. dagblad, Gramofoon DROITWICH 2.20 Cambr. Town Silver Prise orkest BRUSSEL Vlaamsch 20 Reportage v.h. kampioenschap v. België voor beroepsrenners. PARIJS (Radio Paris) 5.20 Populair concert Jean Ibo's ork. LUXEMBURG 7.20 Gevarieerd concert DEUTSCHLANDSENDER. 8.30 „Junizeit-Rozenzeit" gev. prog. TOULOUSE .0.20 Operamuziek II.00 Dansmuziek Maandag BRUSSEL (Vlaams) Gespr. Dagblad. Gymnastiek 8.20 Tijdsein. Berichten Gramofoon LUXEMBURG 9.20 Gramofoon KEULEN 10,05 Tijdsein en berichten 10.20 Schullfunk 10.50 Sportp raatje REGIONAL Programma 11.05 Orgelconcert T. Jenkens RADIO PARIS 11.20 Kamerorkest Pasdeloup BRUSSEL Vlaams 12.50 Weerbericht. Kleinorkest I.50 Gramofoon DEUTSCHLANDSENDER 2.20 Gevarieerd concert LONDEN Regional 3.30 BBC-Northern-Ireland-Orkest DEUTSCHLANDSENDER. 4.20 Emanuel Rambours Orkest BRUSSEL (Vlaams) 5.20 Klein orkest Karei Walpot 6.05 Kinderuurtje i.50 Gramofoon 7.00—8.00 EIGEN UITZENDING Gramofoonplaten TOULOUSE Gevarieerd concert STUTTGART .30 Gevarieerd programma BOEDAPEST 10.25 Orkest der 24 Zigeunerknapen Hierna populaire muziek. DROITWICH II.35 Dansmuziek. Dinsdag BRUSSEL (Vlaams) I.00 Gesproken dagblad. Gramofoon 8.20 Tijdsein, berichten, gramofoon LUXEMBURG. 20 Gramofoon KEULEN 10.05 Tijdsein. Berichten 10 20 Rheinische Burgen DEUTSCHLANDZENDER 10.50 lm Kindergarten REGIONAL Programma II.20 BBC-Welhs-Orkest DROITWICH 12.10 Wynford Reynolds Orkest BRUSSEL Vlaams 1.20 Gesproken dagblad I.50 Gramofoon DEUTSCHLANDSENDER 2.20 Gevarieerd concert KALUNDBORG 3.10 Omroeporkest o 1 v Grohdalh 4.Pianorecital REGIONAL PROGRAMMA. 4.50 BBC-Variëté-orkest DROTWICH. 5.35 De Continentals LUXEMBURG 6.05 Das Quintet spielt 7.-8. EIGEN UITZENDING Gramofoonplaten. KEULEN Omroeporkest Leo Eysoldt 9.05 Der Funkspiegel gev. progr. TOULOUSE 10.20 Cabaret programma 1 1Populair concert. Woensdag BRUSSEL (Vlaams) 8.Berichten, gymnastiek 8.20 Tijdsein, gespr. dagbl. Gramof. LUXEMBURG 9.20 Gramofoon DEUTSCHLANDSENDER 10.Gymnastiek voor de vrouw KEULEN 10.50 'lm Kindergarten REGIONAL PROGRAMMA II.20 Charles Mannings Orkest BRUSSEL Vlaams 12.35 Gramofoon 12.50 Weerbericht. Omroeporkest 1.20 Gesproken dagblad, Kleinorkest 1.50 Gramofoon REGIONAL PROGRAMMA 3.20 Gramofoon 3-50 Forum-Theaterorkest 4.50 Jan Berenska's orkest Voor reparatiën aan naar het oude adresc. M. Verkeiien, Eindsfr. 11 DROITWICH 5.35 BBC-Dansorkest Henry Hall LUXEMBURG 6.20 Gevarieerd concert 7—8 EIGEN UITZENDING Gramofoonm uiek DROITWICH 8.00 Dansmuziek 8.50 BBC.orkest LUXEMBURG 9.50 Bonte Cabaret-avond KEULEN 11.Populaire en dansmuziek. Omroepkleinorkest L. Eysoldt Donderdag BRUSSEL Vlaams 8.00 Gesproken dagbl. Gymnastiek. 8.20 Tgdsein. Berichten. Gramofoon LUXEMBURG. 9.20 Gramofoon DEUTSCHLANDSENDER 10.Kindergymnastiek 10.20 Volksliederen-concert REGIONAL-Programma 11.05 BBC-Scots Orkese G. Warrack PARIJS Radio-Paris 11.20 Omroeporkest R. Elles BRUSSEL (Vlaams) 12.20 Weerbericht. Gramofoon 12.50 Salonorkest olv W. Feron. 1.50 Gramafoon REGIONAL PROGRAMMA 2 20 Garrick Theater-orkest 3.20 Stafmuziek H.M. Royal Air Force DEUTSCHLANDSENDER 4.20 Em. Rambours orkest m m v Dietrich Schrammel BRUSSEL Vlaams 5.20 Gramofoon 6.05 Kinderuurtje 6.50 Gramofoon 3—8.00 EIGEN UITZENDING Gramofoonplaten TOULOUSE - Gevarieerd concert BEROMUNSTER 5 Bazelsche Orkestvereeniging NORTH PROGRAMMA 5 Gevarieerd programma. WEENEN 10 Populair concert Vrijdag 9.20 BRUSSEL (Vlaams) Berichten. Gramofoon. Tijdsein. Gespr. dagbl. Gramof. LUXEMBURG Gramofoon KEULEN 10.05 Tijdsein. Nieuwsberichten 10.20 Reportage van een bezoek aan de „4711" fabriek DEUTSCHLANDSENDER 11.10 Turnles voor de vrouw PARIJS Radio-Paris 11.20 Orkest olv. P. Mangeret REGIONAL PROGRAMMA 11.50 Het Rutland Square en New Victoria-orkest BRUSSEL Vlaams 12.50 Weerbericht. Het Kleinorkest KEULEN I.50 Kleinorkest o.l.v. Leo Eysoldt DEUTSCHLANDSENDER 2.20 Gevarieerd concert REGIONAL PROGRAMMA B.B.C.-Northern orkest o.l.v. C. N. DROITWICH 5.35 Dorothy's Vocaal en Instr. Ens. KEULEN 6.20 Omroeporkest o.l.v. Otto Kuhn 7.00—8.00 EIGEN UITZENDING Gramofoonmuziek. DROITWICH 8.00 Fredo Campoli-Trio KEULEN 8.30 Militaire muziek TOULOUSE 10.20 Maurice St. Paul accordeon's en zijn orchestre Musette 10.35 Militaire marschen II,00 Landelijke dansmuziek Zaterdag BRUSSEL Vlaams 8.00 Gesproken dagbl. Gymnastiek 8.20 Tijdsein. Berichten. Gramofoon LUXEMBURG 9.20 Gramofoonmuziek KEULEN 10.00 Turnles voor de vrouw' RADIO PARIS 11.20 Orkestconcert olv J. Vuilermosz KEULEN 12.20 De Kapel Theo Hollinger BRUSSEL (Vlaams) I,20 Gesproken dagblad. Duiven- sportber. Het Salonorkest DEUTSCHLANDSENDER 2.20 Gevarieerd concert REGIONAL PROGRAMMA 3.20 Orgelspel Harry Farmer 3.50 Het Serge Krish Septet KEULEN „Der frohe Sammstagnachmittag des Reichssenders Koln" LUXEMBURG 6.20 Gevarieerd concert 7.00—8.00 EIGEN UITZENDING GramofoonplatePi DROITWICH 8.00 BBC Theatre-ork. olv J. Lewis STUTTGART 9.30 Dansmuziek Oscar Joost's-ork. TOULOUSE 10.20 Cabaret-programma II.00 Orkest-concert. Wij leveren U S Lakken, Vernissen, Waterverf, Wasbeits, Kwasten, Penseelen, Witters enz.

Peel en Maas | 1936 | | pagina 10