Bel op 123 Eeuwige Lente J. HENRI CAMRS Hub. Custers JV at ook val GAS staat pal Aan de Spits A Edellak cream J. Derksen, Venray Naaimachines Meubelen is en b"jft P. Goumans P. H0EDEMAEKERS LVENRAY «41 Bloemisterij Semperflorens Centra te Verwarming mar dj Zamps A. II. Martens A bL MilieuPaterstr. 13 a h. de ha en, yen hay Tinna Mancfers Stevens th. ahiaens kosman Maalcf Uw oude Auto of Riiwiel als nieuw Tevreden klanten is onze reclame. Firma M. J. Vollebergh Zonen entiën. HUSKENS PrïmaSjoflfen 4 punten zijn het Th.Lichteveld& Zn. VIKING Maaimachines Smederij Gebr. Lucassen, Leunen Weet U wat gezond is en ook lekker Voor den eten een glaasje Slijterij Grossierderij Electr. Timmerfabriek. alle Bouwmaterialen, f Luxe Autoverhuur M. A. STOKS, Langstr. HET BESTE voor weinig geld Tuin-, Bloem- en Landbouwzaden WILT GIJ De PHOENIX Naaimachines PeeterssTacken, Eindstr.12 Voor het a.s. seizoen ontvangen Kunstmoederkachels, Pijpen en Ellebogen, is een vertrouwensartikef. Meubilering, In Vloerbedekkingen, Karpetten, Lopers, Cocos meest gesorteerd. Bloemen noodig? Bel dan op 150 A. VAN HAM Zn. Stationstraat 6 Koud en warm Waterleidingen Pompen Zinkwerk Electriciteit HET ADRES voor complete eigen fabr. Steeds voorradig Lijkkisten en Grafkransen MEUBILEERING Dames- Heeren- en Kinder-Sehoenen aldaar zal terecht ens den roofmoord jt van zijn makker jeft hem zelfs be- zijn gedrag in de feeldig is, hij de Leeuwarden mag Lij daarheen wordt gevangenismuis, hasseeringsmiddel, jioed verteederd. GESLAGEN, de bliksem inge- ebouwtjes op den iot in een houten rloon in een hooi- gevallen wist de [tstanen brand te VRIENDSCHAP. bouw te Amster- rond een concours gen aan den gang, oor de toekenning onderscheidingen nzangvereeniging reeg den tweeden liet naar den zin van deze vereeni- publiek, dat aan ng op een weinig rigens zeer duidfe- af. De juryleden n den strijd tegen niet aan te bin- beenen. Anderen kregen den wind )avids van voren, meele vechtpartij, inmuzikale gelui door de plechtige De verbaasde ïuwden de politie, aan het „concert" met den gummi- rirtuoos hanteerde zgn dirigeerstok, eën in 't gevecht neldt de historie lN stieren. van Venray her- jenden aan hun a het houden van laanden of ouder j Mei aangifte te ;emeester der ge- stier gehouden moet schriftelijk n voorgeschreven ter gemeente- s verkrijgbaar is er inhouden leef- ïdere kenteekenen vens mededeeling liet reeds goed- of rechtswege tot is. ontvangt de stier- dit bewgs moet ngezien het steeds ing moet worden olitie. van een afgekeur- ;eeds onmiddellijk gedaan bij den n de verplichting jvenbedoeld en het •dering vertoonen n aangifte wordt jeldboete van ten er van Venray, an DE LOO. de laatste Amerikaansche vinding! Een nieuwe wagen of rijwiel met Edellak cream BLIJFT ALS NIEUW Voor Radio's, Naaimachines enz. Ja, het is geweldig, nooit zoo iets gehad in mijn bedrijf. Attesten van tevredenheid ter inzage bij ondergeteekende. Alleenverkoop Leeuwstraat 4, Telefoon 35. (Binnenkort de groote nieuwe zaak Paterssiraat 29) Vraagt onze nieuwe prijzen. Slaapkamermeubelen, Bedden en Matrassen. Salon- en Huitk\mer- meubelen, Kleer- en Keukenkasten, Tafels, Stoelen, Spiegels, Schilderijen. Laat uw kamers beleggen met prima LINOLEUM Krommenie of echt BALATUM. Het wordt vakkundig gelegd. VOOR DE SCHOONMAAKMeubel Boenwas, vloeibare Linoleumwas Houten Gordijngarnituren, koperen en stalen roestvrije railgarnituren. Ook alle Onderdeelen als koperen en zinken roeden, ringen, koord en trekkers, traproeden. Cocostapijt en loopers, Gang- en Deurmatten. Nu is het de tijd om een MARKIES aan te schaffen. Vraagt onze prijzen. Langdurige garantie. Aanbevelend, Electr. Meubelfabriek Meubelhandel Bontekoestraat 2 Telefoon 47 richien. Coöp. Veilingver- ïdag was de aan- in. 2.40 tot f 2.90 in f 2.20 tot f 2.30 2.30 tot f 2.50 >p de Coöp. Veiling- Maandag was de lieren. 2.20 tot f 2.90 f 2.30 tot f 2.50 VENRAY in aangifte voor de belasting. tldiouding tiek Byouterie rteering in chenken zooals zilverdouble iules. Barometers neta, VAN Vulpennen euze gemakkelijk. iLAGE. Telefoon 52 die mijn MAATKLEEDING een goeden roep geven Soliede Stoffen O Elegante verwerking O Billijk in prijs f Chique pasvorm Overtuig U eens bij Kleermakerij Merselcscliewpg 4 Landbouwers, koopt de met volledig oliebad, geheel uit Zweedsch gzer en staal vervaardigd, wat bekend staat als het beste materiaal. De echte Belgische MELOTTE PLOEG, Wiegard Ploeg, 3- en 4scharige Ploegen, Landrollen, Ringwalsen en Rudsacks Onkruidegge. Verder alle Landbouwmachines. Wij houden ons aanbevolen voor het repareeren van maaimachines onverschillig welk merk volle garantie. Klare, Bitter, Oude Klare, een Conjacje, Port, Samos, Vermouth of 'n Likeurtje van VENRAY Steeds in voorraad Wij brengen op het gebied van Naaimachines Dit bewijzen de talijke naaisters, die met volle tevredenheid werken met onze machines. Onze C. B. rondspoel Trap- machine voor slechts f 95.- is onverbeterlijk en fabelachtig laag in prijs. Geschikt zoowel voor het zwaarste werk als voor borduren en stoppen REPAREEREN van alle machines, zoowel voor industrie- als huishoudelijke doeleinden. De machines be hoeven niet opgezonden te worden, doch worden door ons zelf gerepareerd. VERITAS Naaimachines met ruim 75jarige ervarirg /aarborgen U kwaliteit. ONDERDEELEN van alle merken voorradig. Prima soorten NAALDEN Eerste Venraysche Blosmkweekerij en Nagazijn Schoolstraat 2 Telefoon 110 NOG STEEDS JE ADRES voor voor het vervaardigen van alle soorten BLOEMWERKEN als Bruidsbouquetten, Kransen, Bloemstukken voor alle ge legenheden. Zaal- en Tafelversieringen. Groot sortiment Pot- en Snijbloemen Diverse soorten Kamer- en PerkplaDten, Vaste Planten. Vraagt ons PLANTENMEST Succes verzekerd. Prima soort zwaar verspeende TOMATENPLANTEN, goed afgehard. Beleefd aanbevelend, J. KEYZERS een goede koopen NAAIMACHINE Neemt dan een machine, waarvan ge zeker benl dat deze OOK NA VELE JAKEN in alle opzichten zal voldoen. worden reeds 70 jaren door de grootste speciaalfabriek van Europa vervaardigd en alhier bijna 30 jaren onafgebroken geleverd. Vraagt de honderden gebruikers in de Huishouding en in het Dames- en Heeren Modevak, hoe zij over deze machine tevreden zijn. De wijze waarop wij de machines koopen en verkoopen, geeft een minimum van onkosten, waardoor wij deze tegen den laagst mogelijken prijs kunnen leveren, ook op afbetaling. Onze ervaring waarborgl (J vakkundige bediening, ook voor reparaties aan andere machines. Aanbevelend, Hebt U een KOPERSLAGER noodig voor Uw pomp, waterleiding of goot, komt dan even naar REPARATIE spoedig en billyk. H.H. Aannemers VRAAGT PRIJSOPGAAF. SPECIAAL ADRES VOOR BOORPUTTEN. Kippengaas, Harmonicagaas, Puntdraad, Gladde draad, Schansendraad, Draadnagels, Draadkrammen, Palen voor afrastering, Kippen- en Kuiken- Voeder- en Drinkbakken. Inmaakflesschen, Steriliseerketels zink en em. Gereedschappen, Hang- en Sluitwerk. Electr. Smederij Rrjksgedipl, Hoefsmid rancis- e Missiën T U op het -Maandblad -^OUWR'NGEN Koopt Uw ringen bij een SOLIED ADRES. Y Wij vragen geen hoog en prijs en leveren GOUD v voor Uw geld. Keuze uit meer dan 100 stuks. Prima graveeren gratis, U kunt erop wachten. Uw keuze kan moeilijk zijn bij het kopen Uwer doch zeker zult U bij ons slagen. Aparte nieuwsfe modellen, ruime sortering, maar vooral goedkoper dan waar ook, zal ook U bij ons tevreden doen kopen. Stationstraat 3 Telefoon 80 en wij bezorgen in de kortst mogelijke tijd elk gewenscht BLOEMSTUK als Bloemenmanden, Grafkransen, Bruidsbouquetten enz. Nette afwerking en uiterst billijk in prijs. Steeds ruime keuze in Pot- en Snijbloemen, Cactussen, Palmen, Varens Laat ons uw bloembakken en perken beplanten. Door ons groot sortiment prima planten, en onze vakkennis, zijn wij in staat U juist die bloemen te leveren, welke het op bepaalde plaatsen toch goed zul len doen, waardoor U voor weinig geld den geheelen zomer volop bloemen kunt hebben. TOMATENPLANTEN prima soort, tweemaal verspeend, ook in potten. Verschillende grootten, verschillende prijzen. Beleefd aanbevelend, Alle systemen Plannen en begrootingen Kruisstraat 1 naast Hotel Gifzels. Schoolstraat 1 VENRAY. Grootste voorraad. Nieuwste modetien, ook in gepolitoerd werk. 8 Modelkamers. Vakkundige afwerking. Scherp concurreerend. staan wij met onze keuze in Komt zien! Ook Sport-artikelen Groote Straat 6 Telefoon

Peel en Maas | 1936 | | pagina 7