EN \&f Wl Vlv>- J t Mode wmÊzkzm igen Bijzondere Aanbieding L. Wijnhoven Allen naar Tienray Kringwedslriid LA BELCIQUE Magazijn DE ZON" ting K „..oningswafzer ZWEMBAD Thomassen's Kleeding het goedkoopst JAN THOMASSEN Chinamatten Loopers. en J. Coenen-Houtackers 5* &2S® 2.90 p /Boffer Wij hebben een prachtsorteering KOMT U EENS KIJKEN! Keurige Kindermantels 4.75, 5.50, 6.25 Mooie Damesmantels 6.25, 7.25, 9.75,10.50 enz. LUXOR Theater verzeker. OOP >el< lappeien emerkte Jen 0 lennetjes OOP biggen lende nplanten ilhaanfjes is! 1936. ndag lMei i) ekruizen, lackers Om hel recht van hef Kind 1 kilo blik Asperges 55 ct. 1 kilo blik Appelmoes 22 ct. 1 kilo blik Spercieboontjes 20 ct. Deze 3 blikken samen slechts 90 ct. Ontvangen de nieuwe „HERO"DRANKEN Hero Sinaasappel en Framboos fl. 13 Hero Appelmost p. fl. 17 Hero Druivenmost p. fl. 35 Telefoon 106 Vanaf heden geopend ,Op den Berg" Maashees. Heerencostuums 33.50, 28.50, 24.00, 20.50, 18.75, 16.50, 12.50, 11.-, 6.75 Jongenspakjes 12.00, 9.00, 7.00, 5.00, 4.00 Dus allen vóór Pinksteren naar op Donderdag a.s. Hemelvaartsdag. Bezoeld op Donderdag 21 Mei de Ie VENRAY L. H. EVERAERTS, HORST Mooie Mat 140 x 180 45, 49 ct. Prima bedr. Mat 140 x 180 68 ct. Zeer zware Mat 140 x 180 75 ct. Zeer zware Mat 160 x 230 f 1.35 Bedmatje vanaf 7 ct. Cocoslooper vanaf per Meter 45 ct. Chinalooper vanaf per Meter 40 ct. ctn' \.00 Ook in ZWART en MARINE een prachtsortiment ouwbond. «taling Ei: voorm. van luur voor Dorp, Lull en Brukske Jn Secretaris I uur te Yssel- ;ers. Iraagt 1 lelegenheid tot premie van Infl. 21 ireerd Heide. tOOP s, Brukske. 1 1, OP kuikens k te ruil tegen en dezer. 2 Brukske. OOF en onge- biggen schhuizen. ke 8 pit, vroeg rijp i, Leunen. O O F bij vroegtijdige lanklaar a 5 ct. Kempweg 6. luzel (vlies) per pond 30 ct. 10 pond 28 ct. ten conc. prijzen 9RIJ POELS isdag 20 Mei 26 WISMANS. levelend. in VENRAY a, Eindelijk is het ons mogen gelukken U één der grootste Ufa-films te kunnen aanbieden, n 1. t» waarin WILLY FORST, PAUL HöRBIGBR e. a de grootste triomfen vieren. Evenals in Duitschland en Frankrijk heeft Könings- walzer ook in ons land hoogstwaardeerende pers- beoordeelingen gehad. De Nederlandsche dag- en weekbladen prezen deze film om het hardst. Enkele van deze 'recentie's hangen voor het Theater. Een meesterwerk van bruischende vroolijkheid, char mante omgeving, verrukkelijke rythmen van beeld en melodie van MOZART's onsterfelijk meester werk „DON JU AN". U moet beslist dit werk zien óf Zaterdag óf Zondag. Toegang boven 14 jaar. Donderdag Hemelvaartsdag 5 en 8 uur een uitbundig succes-programma, machtiger en mooier dan „fiartedief" Een film die U in het hart grgpt, zoo ontroerend, zoo mooi als zelden vertoond. Een tragedie van een kinderleven. Een diep-tragisch verhaal van een kind dat bijde scheiding zijner ouders den moreelen grond onder zijn voeten voelt wegzinken. Een film om nooit te vergeten, zulk mooi ontroerend spel van FRANKI THOMAS, het 12-jarig filmwonder, als slachtoffer van een onbezonnen huwelijk. 122 Tevens een 2e extra hoofdnummer. Zie reclame. Verboden beneden 18 jaar. Verwacht de volgende week PAGAN1NI (Gern hab ich die Frau'n geküsst) Deze week Halve blikken Erwten, Spinazie of Erwten en Worteltjes 12 ct. zoolang de voorraad strekt. Iets extra fijns 1 96 Wij vragen en bezorgen het U. P. A. LENSSEN, Telefoon 1 ZONDAG Het Zwembad is opengesteld 111 Dames, 13 Heeren, 35 Dames, 911 Heeren, 510 Heeren. 711 Dames, 113 Heeren, 3—6 Dames, 610 Heeren 7—10 Heeren, 10—12 E.E. H.H. Geestelijken, 12—3 Dames, 35 Heeren, 57 Dames, 710 Heeren. 710 Dames, 102 Heeren, 25 Dames, 510 Heeren. 710 Heeren, 1012 E.E. H.H. Geestelijken, 12—3 Dames, 3—5 Heeren, 5—7 Dames, 710 Heeren. 710 Heeren, 1012 Dames, 122 Heeren, 25 Dames, 510 Heeren. 711 Dames, 112 Heeren, 25 Dames, 510 Heeren. Wijzigingen voorbehouden. Kinderen beneden 12 jaar alleen onder geleide. Kaarten voor het geheele seizoen verkrijgbaar. Kinderspeeltuin, Schommels, Draaimolen. Roeibootjes en Kano's te huur. Onder Warande heerlijk zitje met prachtig uitzicht. Diverse Dranken, IJs enz. 74 MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG Vraag anderen of zij tevreden zijn De minderwaardige kwaliteiten worden door ons niet gemaakt. Congreganisten, oud-Congreganisten en alle vereersters van Maria, sluit U aan. Per trein van 15.20, terug om 17.19. Kostenéén kwartje. Per bus gelegenheid naar en van 't station te gaan. Niemand blijve achter 38 KAPELAAN TEUNISSEN. ten bate van het mannelijk Jeugdwerk. Aanvang 4 30 uur op het terrein van St. Servatius. Entrée 25 cent. Kinderen 10 cent. Laat uw huis, inboedel, materialen, oogst verzekeren tegen brand bij (Naamlooze Vennootschap) Maatschappij van Verzekeringen. Gemachtigd bg Koninklijk Besluit van 2 Maart 1855. ZETELRegeDtiestraat 61, te BRUSSEL, Hoofdagent voor HORST en omstreken Venrayscheweg D 125a. V V>. -r YT.T3 J .-tr(>TV «OW®', co®' tÜ®5. 4°' tz voor .fiSTO^fs, 6&' ftC 3 reororr 4 KV®1* TtVOOl G®°?°S®ceS - en oWo^oVerr l 4eU5\o s-25. ft Groote Straat 9. MAGAZun de zon Groote straat 9 De meest exclusieve modellen, in de i nieuwste model inien met aparte garnee- ringen, zult U in -j qroote keuze bi) 1 onze sorteeringen aantreffen. »«j De mooie kwaliteiten 1 en de zeer soli'ede j afwerking, maken 1 al onze mantels I .bijzonder pnj'swaanj. MANTELS

Peel en Maas | 1936 | | pagina 3