Eeuwige Lente iel op 123 Aan de Spits A HENRI CAMPS Wat ook val GAS staat pal ^1 II ub. Custers Edellak cream J. Derksen, Venray Naaimachines Meubelen is en blifft ,,,oder/;e p_ Goumans P. HOEDEMAEKERS LVENRAY Centrafe Verwarming Bloemisterij Semperflorens VIKING Maaimachines Smederij Gebr. Lucassen, Leunen A. H. Martens Th.Lichteveld& Zn. Weet U wat gezond is en ook lekker PeeterssTacken, Eindstr.12 WILT GIJ a. h. de haen, venray Luxe-Autoverhuur M. A. STOKS, Langstr. Dames- Heeren- en Kinder-Schoenen th. ariaens kosman Meubilering, Tevreden klanten is onze reclame. Firma M, J. Vollebergh 8 Zonen Electr. Timmerfabriek. alle Bouwmaterialen. Voor het a.s. seizoen ontvangen Kunstmoederkachels, Pijpen en Ellebogen, J. PrimqSjoffen 4 punten zijn het Voor den eten een glaasje Slijterij Grossierderij De PHOENIX Naaimachines n Naakt Uw oude Auto of Rijwiel als nieuw BLIJFT ALS NIEUW Tuin-, Bloem- en Landbouwzaden HET BESTE voor weinig geld Ant. Milieu, Paterstr. 13 -j-ptOUWR'NGEN te A is een vertrouwensartikef. HET ADRES voor complete eigen fabr. Steeds voorradig Lijkkisten en Grafkransen Koud en warm Waterleidingen Pompen Zinkwerk Electriciteit Tirma Mancfers Cd Stevens Bloemen noodig? Bel dan op 150 A. VAN HAM Zn. Stationstraat 6 In Vloerbedekkingen, Karpetten, Lopers, Cocos meest gesorteerd. Vraagt onze nieuwe prijzen. Slaapkamerraeubelen, Bedden en Matrassen. Salon- en Huiskamer- meubelen, Kleer- en Keukenkasten, Tafels, Stoelen, Spiegels, Schilderijen. Laat uw kamers beleggen met prima LINOLEUM Krommenie of echt BALATUM. Het wordt vakkundig gelegd. VOOR DE SCHOONMAAKMeubel Boenwas, vloeibare Linoleumwas Houten Gordgngarnituren, koperen en stalen roestvrije railgarnituren. Ook alle Onderdeelen als koperen en zinken roeden, ringen, koord en trekkers, traproeden. Cocostapijt en loopers, Gang- en Deurmatten. Nu is het de tijd om een MARKIES aan te schaffen. Vraagt onze prijzen. Langdurige garantie. Aanbevelend, Electr. Meubelfabriek Bontekoestraat 2 Meubelhandel Telefoon 47 Landbouwers, koopt de met volledig oliebad, geheel uit Zweedsch ijzer en staal vervaardigd, wat bekend staat als het beste materiaal. De echte Belgische MELOTTE PLOEG, Wiegard Ploeg, 3- en 4scharige Ploegen, Landrollen, Ringwalsen en Rudsacks Onkruidegge. Verder alle Landbouwmachines. Wij houden ons aanbevolen voor het repareeren van maaimachines onverschillig welk merk volle ^garantie. yeniiay Steeds in voorraad Kippengaas, Harmonicagaas, Puntdraad, Gladde draad, Schansendraad, Draadnagels, Draadkrammen, Palen voor afrastering, Kippen- en Kuiken- Voeder- en Drinkbakken. Inmaakflesschen, Steriliseerketels zink cn em. Gereedschappen, Hang- en Sluitwerk. Electr. Smederij Rijksgedipl, Hoefsmid die mijn MAATKLEEDING een goeden roep geven Soliede Stoffen Elegante verwerking Billijk in prijs t Chique pasvorm Overtuig U eens bij Kleermakerij Merselosclieweg 4. Klare, Bitter, Oude Klare, een Conjacje, Port, Samos, Vermouth of 'n Likeurtje van Hebt U een KOPERSLAGER noodig voor Uw pomp, waterleiding of goot, komt dan even naar REPARATIE spoedig en billik. H.H. Aannemers VRAAGT PRIJSOPGAAF. SPECIAAL ADRES VOOR BOORPUTTEN. een goede NAAIMACHINE koopen Neemt dan een machine, waarvan ge zeker bent dat deze OOK NA VELE JAREN in alle opzichten zal voldoen. worden reeds 70 jaren door de grootste speciaalfabriek van Europa vervaardigd en alhier bijna 30 iaren onafgebroken geleverd.. Vraagt de honderden gebruikers in de Huishouding en in het Dames- en Heeren-Modevak, hoe zij over deze machine tevreden zijn. De wijze waarop wij de machines koopen en verkoopen, geeft een minimum van onkosten, waardoor wij deze tegen den laagst mogelijken prijs kunnen leveren, ook op afbetaling. Onze ervaring waarborgt CJ vakkundige bediening, ook voor reparaties aan andere machines. Aanbevelend, de laatste Amerikaansche vinding Een nieuwe wagen of rijwiel met Edellakcream Voor Radio's, Naaimachines enz. Ja, het is geweldig, nooit zoo iets gehad in mijn bedrijf. Attesten van tevredenheid ter inzage bij ondergeteekende. Alleenverkoop Leeuwstraat 4, Telefoon 35. (Binnenkort de groote nieuwe zaak Patersstraat 29) Eerste Venraysche Bloemkweekerij en Magazijn Schoolstraat 2 Telefoon 110 NOG STEEDS JE ADRES voor voor het vervaardigen van alle soorten BLOEMWERKEN als Bruidsbouquetten, Kransen, Bloemstukken voor alle ge legenheden. Zaal- en Tafelversieringen. Groot sortiment Pot- en Snijbloemen Diverse soorten Kamer- en Perkplanten, Vaste Planten. Vraagt ons PLANTENMEST Succes verzekerd. Prima soort zwaar verspeende TOMATENPLANTEN, goed afgehard. Beleefd aanbevelend, J* KEYZERS Wij brengen op het gebied van Naaimachines Dit bewijzen de talijke naaisters, die met volle tevredenheid werken met onze machines. Onze C. B. rondspoel Trap- machine voor slechts f 95.- is onverbeterlijk en fabelachtig laag in prijs. Geschikt zoowel voor het zwaarste werk als voor borduren en stoppen. REPAREEREN van alle machines, zoowel voor industrie- als huishoudelijke doeleinden. De machines be hoeven niet opgezonden te worden, doch worden door ons zelf gerepareerd. VERITAS Naaimachines met ruim 75jarige ervaring vaarborgen U kwaliteit. ONDERDEELEN van alle merken voorradig. Prima soorten NAALDEN staan wij met onze keuze in Komt zien I Ook Sport-artikelen Groote Straat 6 Telefoon }i V Koopt Uwt "ringen bij een SOLIED ADRES. Wij vragen geen hoog en prijs en leveren GOUD voor .Uw geld. Keuze uit meer dan 100 stuks. Prima graveeren gratis, U kunt erop wachten. Schoolstraat 1 VENRAY. Grootste voorraad. Nieuwste modellen, ook in gepolitoerd werk. S Modelkamers. Vakkundige afwerking. Scherp concurreerend. Alle systemen Plannen en begrootingen Kruisstraat 1 naast Hotel Gitzels. en wij bezorgen in de kortst mogelijke tijd elk gewenscht BLOEMSTUK als Bloemenmanden, Grafkransen, Bruidsbouquetten enz. Nette afwerking en uiterst billijk in prijs. Steeds ruime keuze in Pot- en Snijbloemen, Cactussen, Palmen, VareDS Laat ons uw bloembakken en perken beplanten. Door ons groot sortiment prima planten en onze vakkennis, zijn wij in staat U juist die bloemen te leveren, welke het op bepaalde plaatsen toch goed zul len doen, waardoor U voor weinig geld den geheelen zomer volop bloemen kunt hebben. TOMATENPLANTEN prima soort, tweemaal verspeend, ook in potten. Verschillende grootten, verschillende prijzen. Beleefd aanbevelend, Uw keuze kan moeilijk zijn bij het kopen Uwer doch zeker zult U bij ons slagen. Aparte nieuwste modellen, ruime sortering, maar vooral goedkoper dan waar ook, zal ook U bij ons tevreden doen kopen. Stationstraat 3 Telefoon 80

Peel en Maas | 1936 | | pagina 8