Th. Pouwels KOFFIE ALBERT HEIJN IPS FALCONS V. PULS. VENRAY PIET JANSSEN Edah Reclame N.V. EDAH Tel. 31 Voor de MISSIE Missie Bondsruiferfeest Heerenkleeding 7500 dei. BOERDERIJ Winkelhuis RIJWIELEN Rijwielen' P. Hendrix, Patersstraat Verkoop van biggen Hofstraat 8 Burgerwoonhuis te VENRAY. Notaris Pluymaekers Boerderij „Dennenoord" L'ABEILLE. BIEDT ZICH AAN (linke jongen Markten TE KOOP eetaardappelen, nieuwe bijenkorven en slingerhoning dragend varken GEVRAAGD P. HENDRIX Zware Bagagedragers P. HENDRIX G. W. MUSKENS fe Casfenray Zondag 10 Mei Heeren-Kleermakerii. A. A. SANDERS, Kousenliuis p W Missiekerkboeken, Rozenkransen, Missiekruisen, Kettinkjes, Kleine Kruisjes, Medailles, Scapulieren, Beelden enz. Voor hen die trouwen voor halve prijs. De Koffie voor Halve Prijs. Dus de beleende A.H. Kolfie 12 bü WIRSMÏSI 18.75, 24.50.27.50, 32.50. 37.50 voor Dames en Heeren bij naar maal Het van ouds bekende adres samen voor slechts 72 ct. Fijne versche gesorteerde Koekjes per half pond 17 ct. te VENRAY zal op Dinsdag 12 Mei 1936, nam. 5 uur in het Hotel de Zwaan te Ven- ray, ten verzoeke van Mej. L. Luyten te Nijmegen, publiek verkoopen een goed onderhouden huis met tuin en erf te Venray aan de Sint Antoniusstraat, kadaster sectie C 6066 en 5543, groot 7 a. 10 c. te VENRAY. zal Notaris Pluymaekers te VENRAY op WOENSDAG 20 MEI 1936, nam. 5 uur, in het Hotel De Zwaan te Venray aan de Markt, ten ver zoeke van de Heeren J. en V. Fonck publiek verkoopen GEMEENTE VENRAY De goed onderhouden met vruchtbaar bouw- en weiland, in de Spurkt: KOOP 1. Woonhuis met stalling, schuur, erf, tuin, bouwland, boom gaard en dennen, sectie A1509,1510 en 1613 groot 7.75.10 H.A. KOOP 2. Weiland aldaar, begrensd door wegen en Pouwels, sectie A no 1497 groot 1.49.00 H.A. KOOP 3. Massa van 1 en 2 groot 9.24.10 H.A. KOOP 4. WEILAND in de Spurkt begrensd door J. Kersten, W. van de Ven, Wed. Michiels en de dijk, sectie A nos, 1426, 1427, 1428. 1429,1430, 1431 en 1432, in TWEE perceelen, ELK GROOT circa 2 H.A. KOOP 5. MASSA van de perceelen vermeld in koop 4, groot 4.20.60 H.A. KOOP 6. GENERALE MASSA, groot 13.44.70 H,A. KOOP 7. BOUWLAND in de Spurkt belend door wegen, sectie A, no. 1593, groot 1.15.00 H.A. KOOP 8. WEILAND inde Spurkt belend door Verschuuren, v. Opber gen en wegen, sectie A no. 1524, groot 2.61.80 H.A. KOOP 9. BOUWLAND op de Kemp, geschikt voor bouwterrein, belend door Barens, L. Wijnhoven en H. van Lierop, sectie C no. 376, groot 0.18.90 H.A. KOOP 10. WEILAND in het Vlak water, belend door P. Jeuken, de weg en A. van Aarssen, sectie B, no. 2865 groot 0.31.70 H.A. KOOP 11. WEILAND in het Vlak water, belend door J. Baeten, P. J. van Dijck en P. J. v.d. Munckhof, sectie B no. 1019, groot 0.46.40 H.A. KOOP 12. DENNENBOSCH aan Weverslo, belend door van Baar, Fam. Claes, de grintweg naar Deurne en wegen, sectie H nos. 1250 en 1399 groot 5.51.50 H.A. KOOP 13. AFGEK. Dennenbosch in de Laagheide, belend door Muijsers van Dijck en wegen, sectie H no. 1190, groot 2.80.90 H.A. Aanvaarding in genot der pacht op St. Andries 1936, inlasten vanaf 1 Jan. 1937. Betaling der kooppenningen op 30 Nov. 1936. Nadere inlichtingen verkrijgbaar ten kantore van voornoemden Notaris alwaar schetskaart ter inzage ligt. te VENRAY. Notaris Holius (e Horst zal op Woensdag 20 Mei 1936, nam. 5 uur in Café P. Hoedemaekers te Venray, Henseniusplein, ten verzoeke van den Heer P. L. H. Spee en kinderen, publiek verkoopen Een winkelhuis, ingericht voor slagerij te Venray aan de Paters- straat no. 10, sectie C 4649, groot 1.70 Are, met aparte uitgangaan de Patersstraat en Henseniusstraat. Het pand bevat beneden winkel, 2 kamers, keuken, worstkeuken, stalling en groote kelder, boven: 4 kamers en zolder en is voorzien van electrisch licht, rioleering en twee pompen. Aanvaarding 1 Juli a.s. Kleine Waschkachelfjes Waschketels Zinken bakken, Gieters, Emmers, Drinkkannen, Waschborden, Waschlijndraad, Waschklammen, Bloemgieters, Cactusgietertjes, Waschmanden, Trapladders, Looprekken, Hobbelstoelen, Kruiwagentjes, Ligstoelen, Sulkywagentjes, Kleine W. C, Kinderstoelen, enz. enz. Alles aan onze bekende lage prijzen. Wordt thuis bezorgd. Hofstraat 8. 37 Heeren Landbouwers Verzekert uwe oogsten tegen hagelslag bi] Verzekeringsmaatschappij met vaste premiën en wel le. omdat zij de belangrijkste Fransche Hagelverzekeringsmaat- schappij is 2e. omdat zij eene maatschappij is met vaste premies en hare ver zekerden er dus stellig opkunnen rekenen, geheel schadeloos ge steld te worden en aan het einde van het jaar geene premieverhoo- ging behoeven bij te betalen 3e. omdat zij de rampen met de meeste nauwkeurigheid doet schat ten, en wel zoodanig, dat alle geschil vermeden wordt. Voor inlichtingen en ter verzeke ring zich te wenden tot 36 15 jaar, voor boerenwerk, kan melken. Adres Bureau dezer. VENRAY Woensdag 20 Mei CUYK Dinsdag 19 Mei WYCHEN Dinsdag 12 Mei prima Industrie le kwaliteit. P. J. Loonen, Brukske. TB BOOB 15 weken dracht, 2e worp, keuze uit twee. P. v. d. Ven, Oirlo. 8 Stuurtasschen, Kinderstoeltjes, Kilometertellers, Baeageriemen. Ruime sorieering van Delft s Kinderwagens en Sportwagens. 56 Kinderwagens met kap vanaf f 16.35 Maandag 11 Mei a.s. nam. 2 uur bij café De Engel te Venray. Gekochte biggen worden thuis bezorgd. als le hypotheek op boerderij met 12 H.A. bouwland. Inlichtingen bureau dezer. Ontvangen voor de Scapuliers, Medailles, Rozenkransen, Kruisjes, Staande Kruisen, Schilderijen, Kerkboeken enz. Patersstraat 9. voor melktransport, Melkzeeften, Emmers, Melktuiten enz. Op te ruimen Melktuiten van 15 L. Patersstraat 9. 1* Schoolstraat 14 BEZOEKT HET BEKENDE van de Landel. Rijver. De Eendracht Aanvang 2.30 uur. 46 Wii maken uw Costuum met prima voering vanaf f 9.75. Voor mooie pasvorm en degelijke afwerking wordt ingestaan. Aanbevelend, EINDSTRAAT 6, VENRAY. AZELLE en URGERS Alles aan onze bekende lage prijzen. HOFSTRAAT 8, VENRAY. Opmaken van aangifte biljetten voor de Inkomstenbelasting. DENKT aan de Boekhouding het boek „De Kaih. Man en Vrouw" in linnen-, leer- en prachtband. H. Jacobs. Stationsw. 39 Firma van den Munckhof U kunt van een bijzondere reclame profiteeren. Vanaf heden t.m. VRIJDAG 15 MEI bij aankoop van minstens f 1.50 Gemengde Boodschappen, Suiker, Roomboter, Mar garine en Slaolie uitgesloten, doch waar onder een pond Koffie vanaf 45 ct. 22 32 371 45 van 45 voor van 65 voor van 75 voor ct. I1 2 ct. ct- van 90 voor ct. per pond Alleen Vrijdag en Zaterdag afgehaald uit de winkel Chocolade Blaadjes, iets fijns 2 ons voor 25 ct Pindagrint per half pond van 141/» voor !2'/a ct Een Tractatie voor de Jeugd maakt U het leven goedkooper en geeft U garantie voor beslist de allerbeste kwaliteit VENRAY MARKT 7 Telefoon 90 R 325 150 Tatert VOOR v 1 i -\0° ««cV,e '3 Me, - WEATHERPROOF i door gelmei Nederland aan dezelfde vastgestelde netto prijzen £2 In alle kleuren verkrijgbaar EEN GOED EN GOEDKOOP ADRES QnncfvQof Langstraat 26 in Verfwaren, Behangselpapieren, Witkwasten, Borstelwerken, Zeemen, Sponsen, Koudwaterverven, Alpina Wit voor te witten, Glas, Glassnijders, Stopverf, Olie, Vernis, Kleursel, Goud en Zilverbrons enz. Alle inlichtingen over behangen en schilderen gratis. Steeds de laagste prijzen. TELEFOON 64 42 Deze week Speciale Aanbiedng 10 pond prima zwaar Gemengd Voer en 10 pond prima Ochtendvoer Wy vragen en bezorgen zonder prysverhooging. 54

Peel en Maas | 1936 | | pagina 4