Het stoffelijk overschot van den in 1883 gestorven missionaris Pater Damiaan de Veuster is in vaderlandschen bodem te Leu- yen bijgezet. Pater Damiaan heeft te Kalawan, de eerste lepra kolonie op het eiland Molokai, gewerkt en stierf aan An melaatschheid. Koninklijk bezoek aan Baarn. H.M. de Koningin bracht, in gezelschap van H.K.H. Prinses Juliana, een bezoek aan de "tentoonstelling „Kunst in Nood" te Baarn, waar ook werken van H.M. zijn geëxposeerd. De pilaar in de Cunerakerk te Rhenen, welke neiging vertoont om in te storten, is van éen versterking voorzien. Een in den pijler aan gebrachte microfoon waarschuwt de arbeiders voor een volgende instorting, zoodat zij zich in veiligheid kunnen stellen. Kijkje in de zakenwijk te Addis Abeba, waarin veel Europeanen wonen, welke door de oproerlingen geheel is verwoest. Sir Henry Deterding's schenking. De schilderijen, welke Sir Henry Deterding aan het Mauritshuis te Den Haag schonk, zijn in een der zalen opgehangen en trek ken veel belangstelling. Links: Jan Steen's „Oester etend vrouwtje" en rechts: Frans van Mieris' „Heer en dame bij een oester- maal". Prins Gustaaf Adolf schermmeester. De sportieve Zweedsche prins Gustaaf Adolf wist bij de wedstrijden om het Zweedsche kampioenschap schermen beslag te leggen op dezen titel. Het was de grootste verras sing van het tournooi. De prins als officier bij zijn lievelingspaard. Met een snelheid van ruim 83 kilometer sprong de Amerikaan Bob Ceastman met zijn buitenboordmotor over een brug. De vlag wordt geheschen op het nieuwe tankschip „Etrema" van de Petroleum Mij. La Corona, dat een geslaagden proeftocht maakte. Ir. A. van Linden v. d. Heuvel heeft ont slag gevraagd als hoofdingenieur van den Provincialen Waterstaat te Zwolle. De eerste les. Op het vliegveld Teuge begonnen deze week de eerste vlieglessen, welke worden gegeven door den heer v. d. Graft. Leeraar en eerste leerlinge, klaar voor - den start. -t "«Mm* Idylle in de Beemster. Niet alleen de Betuwe staat in vollen bloei, doch ook de Beem- 8ter. Op deze foÉK 4ca boerderij, idyllisch gelegen in een bloeienden boomgaard.

Peel en Maas | 1936 | | pagina 12