Ter gelegenheid van Hitler's «en Verjaardag werd te Berlijn een parade gehouden, zooals deze stad in lange tijden niet meer H, k, H. Prinses Juliana opende, tijdens haar bezoek aan Almelo, de tentoonstelling der werkstukken" vm had aanschouwd. Vóór de parade inspecteerde Hitler in de auto de troepen. sverkloozen. De aankomst der Prinses; rechts de buJgemeester, Mr. M, sSiteraSi

Peel en Maas | 1936 | | pagina 9