V 'AX P. MA ESSEN JacpITiltol VULPENHUIS. A I ïendrix Zonen 1. Qudeahom Lm. Met THEE smaakt het ontbijt SV; ééns zoo lekker! Scïio enwerk W. Olaessens Metselsteenen MPS EMPS tien Heuvel )|no. 95 ïisterij Semperflorens v~en Uw adres Joh. Comuth-Noteboom AANNEMERS EIGENBOUWERS n.v. Venraysche Stoomsteenfabr. Meubelen Bedden Matrassen Markiezen Vloerbedekking GA naar CAMPS Henri Camps H. v. d. Bosch, Kerkpad 1 moudt ÏUSKENS töUMANS bikkingen titsSeelen eolen en stoffen Irstegen Zaadhandel. Alle Tuin- en Landbouwzaden Wed. Nico Bekkers MEUBELEN Vitrages P. CLEPHAS \r net afgewerkte Bloemstukken IHAM Zn. Stationstraat 6 jrscollectie SCHOENWERK, SCHOENHANDEL voor alle soorten Vloer- en Wandtegels hVoor Grafmonumenten Natuursfeenwerken VENLO Groote Straat 13 PeeterssTacken, Eindstr.12 zal nu smaken! Wasch machines Fornuizen, Gebr, Lucassen Firma van den Munckhol Kleeding naar maat J. MICHIELS FORNUIZEN A. H. DE HAEN, Venray ir juwring. 3rin gratis) feirijzen dan ergens. t hder verplichting. II Horlogerie agn, ajzaken, iale Zaken, ntracten enz. Telef. 144 r.Meubelwerk eiyoorradig U1STEN. tri Venray sur Henseniusplein siche weg 22 oopst adres voor i.sliek, leien enz. retie. Beleefd aanb. iE alle soorten jirteerende prijzen e; en ook in kleine opakbuis te bekomen e scheweg. ordeeliger \RAY. zijn als vorige jaren wederom verkrijgbaar aan scherp con- curreerende prijzen. Beleefd aanbevelend, Groote Straat. Massief eiken Ledikanten, Geschilderde Ledikanten f8, 9, 12 IJzeren Ledikanten met matras, KINDERLEDIK^NTEN f 5 39, 7.26, 7 74 enz. Staaldraad en Aupings Matrassen OIRSCHOTSCHE STOELEN f 1.87 LOOPREKKEN f 2.60, 3.00 3.30 Kinderstoelen, Rietstoelen, Wiegen f 2 3.— 5 en hooger Keukentafels f 6 86 1010. RUSTFAUTEUILS f 7 50 8.48 KARPETTEN EN KLEEDJES „HOLTAP"-Karpelten Gordijnen, Chinamatten, Japan- en Cocosmatten, Ruige matten, Rubber Closelmatten Kapstokkleedèn Divankleeden, Tafelkleeden, Kamervacbten Voetzakken Magazijn Sint Oda Bedveeren dubbel gestoomd en gezuiverd in prima betrouwbare kwaliteiten. Kapok, Zeegras, Alpengras, Wolvlokken. Prima 2persoons 3deelig MATRAS zwaar geduld met prima vetvrije wolvlokken metb.b. schuine peluw f 13.72, 15 68 Kapok Matrassen f 20.<— 2'2.— Ruslo Matrassen Zeegras en Alpengrasmalrassen Kinderbedjes enz. DEKENS ZUIVER WOLLEN DEKENS Prima Gewatteerde Dekens Moltonnen Dekens Lancaster Winkelgordijnen alle kleuren en breedten. Hospilaallinnen. Door lage bedrijfskosten naar den lagen verkoopsprijs Koper. Gas- ei Pompen Speciaal adres voor BOORPUTTEN. Overloonsche weg 7 Waterleiding MEN PLANTEN «manden, Kransen en Bouquetten is uw adres EN SNIJBLOEMEN welke het seizoen oplevert. 1ACTUSSEN, PALMEN, VARENS enz. Üw Siertuin aanleggen, Uw hoornen en heesters snoeien en sproeien, U kunt er op rekenen dat het 4.ndig en goed gedaan wordt. Beleefd aanbevelend, Telefoon 150 IEESTERS ZA.XDB3ST Wij staan voor U gereed met onze us van de beste Nederlandsche fabrikaten. Jen en kleuren zullen U zeker tevreden stellen. oopt bij ons beslist voordeelig I t 0 Groota Straat 5 >r reparatien een goed adres. A G T DE TARIE 1^8UWIUJ6iQuDERMH5'^rERZik'[tlliC Richt U lot den Raad van Arbeid Ie Yenlo of zijn Vertegenwoordigers Pensioenen van /I56 l/m-/I040 per laar mei of zonder reslituiic van premi«n bli oveili)den vóór het bereiken van den pensioenleeftijd. Pensiocnlecfllldcn vanaf hel 55ste tot het 65s!c laar. WEDUWEN (WEDUWNAARS.) PENSIOENEN van /sa hm./520 per jaar. V Agent voor Venray: H. JACOBS, Stationsweg. Isolatieplaten voor wand en plafond, Gips, Kalk, Cement, Drijfsteen, Rietpannen en Asbestplaten enz. Hoendersfraat 31 Telefoon 5£ Vraagt onze prijzen. Vergelijkt kwaliteit. en verder alle voorkomende is het oudste en vertrouwdste adres Mariastraat Telefoon 98 H U. Architecten en Annnemers vraagt prijs en monsters. CONCURREEREND VERTROUWD VRAAGT alvorens elders de benoodigde te koopen, in Uw EIGEN BELANG eerst prijs en monsters bij de v.h. H. TRYNES. Kantoor Venray Tel. 24 Fabriek Overloon Tel 5 Vraagt onze sterk verlaagde prijzen. Kwaliteit bekend. Steeds LIJKKISTEN in voorraad. Hebt U een KOPERSLAGER noodig voor Uw pomp, waterleiding of goot, komt dan even naar REPARATIE spoedig en billjjk. H.H. Aannemers VRAAGT PRIJSOPGAAF. SPECIAAL ADRES VOOR BOORPUTTEN. Begin 's morgens dadelijk met een paar ferme koppen thee, geurig en krachtig gezet. Dan eerst gaat U verkwikt aan den arbeid! Thee drinken is niet alleen lekker, maar ook goedkoop, 'n Gezonde, voordeelige drank voor jong en oud, voor man en vrouw, voor iedereen. ZOO ZET U EEN GOED KOP THEE: Doe per persoon 1 maafschepje thee in den trekpot. Versch kokend water opgieten. 3 tot 5 minuten laten trekken. Vóór het inschenken even omroeren. HET THEEMAATSCHEPJE is verkrijgbaar bij het Theebureau, Koloniaal Instituut, Aftf f Amsterdam, tegen inzending van 10 ct. aan postzegels, of door overschrijving van 10 cent op Postgiro No. 262910. RAP1DE- Het merk van een oersterke en sierlijke waschmachine tevens wasch- ketel. Het merk voor dezen tijd. Deze waschmachine biedt U enor me voordeelen. U heeft hiermede een prima koperen waschketel met stookgelegenheid en tevens een compleete electrische waschmachine. Dit alles voor een lagen prijs. Verder hebben wij EIGENGE MAAKTE Waschmachines voor hand- en electr. kracht. Ook nog enkele zeer goede ge- biuikte waschmachines voorradig, zeer voordeelig. Verder alle soorten tonnen en kuipen Komt zien, het verplicht U tot niets. Aanbevelend, Stationsweg 49a Venray Tel. 88. Voor hen die gaan trouwen hebben wij mooie sorteering alle Huishoudelijke artikelen in emaille en gegalvaniseerd, graniet kookpotten en pannen. Waschketels, waschfornuizen, electr. en hand kracht Waschmachines. INMAAKGLAZEN, Steriliseerketels, ringen, boekjes enz. Smeder!) LEUNEN Horlogerie O-ptiek Byouterie Grootste sorteering in aantrekkelijke Geschenken zooals HORLOGES goud, zilver, double KLOKKEN Pendules, Barometers GERO ZilverZilmeta, Wellner artikelen PARKER en SWAN Vulpennen Wij maken U de keuze gemakkelijk. ZIE ETALAGE. Groote Straat Telefoon 52 Sfeunf de Francis- caansdie Missiën ABONNEERT U op het St. Antonius-Maandblad 10 cent per maand. Wij hebben een uitgebreide sorteering VULPEN HOUDERS in alle prijzen reeds vanaf f 1.75 met 14 karaats gouden pen. Bijpassende Vulpotlooden. Stroomlijnpennen. Repareeren van alle merken. VOOR BETERE St. Antonii^sstraat 7 VENRAY Dames- en Heeren-Kleermaker De grootste sorteering De laagste prijzen in alle soorten vindt U Stoffeerdery Henseniusplein 3 Zadelmakerij Het goedkoopst en meest gesorteerd adres in t Tapijten, Karpetten, Wollen en Bouclé Loopers. Cocos Tapijt en Loopers in alle maten. Kleedjes en Matten in alle soorten. Linoleum en Balatum. Springveer-, Paardenhaar-, Kapok Alper^ras- Aupings Matrassen. Houdt zich beleefd aanbevolen voor het b'JKLEEDEN en OPMA KEN van Meubels en Matrassen. Sportartikel. Leder-en Touwwerk in de allernieuwste modellen en alléén in onze bekende prima kwaliteit en afwerking. GROOTE SORTEERING, LAGE PRIJZEN.

Peel en Maas | 1936 | | pagina 7