Lentetijdbloesemtijd! Trots storm en regen, gaat de plantengroei gestaag vooruit. Een prachtige ,'v. Het bezoek van H. M. de Koningin aan de Primavera. H. M. de Koningin bezocht de Primavera in de r~- magnoliaboom in vollen bloei, zooaio dezen reeds hier en daar te bewonderen zijn. Nenijtohal te Rotterdam, waar zij werd rondgeleid door don heer Hanegraaf. De Nederlandsche Roode Kruis Ambulance in Abessynië. Foto's van de Nederlandsche Ambulance te D< begonnen. Links: op de markt te Dessie. De fourage wordt in de Roode Kruis-auto geladen. De foto rechts geeft een klein idee van het moeilijke terrein: de Nederlandsche auto wordt met man en macht tegen een he Hing tusschen Dessie en Woldia opgetrokken. Italiaansche ploegen in Abessynië. Reeds nu treffen de Italianen ontginningsvoorbereidingen. Foto rechts: Minister Colrjn inspecteert de eerewacht tijdens zijn bezoek aan de Marine-etablissementen te «v Den Helder 5® Défilé van studenten en boeren voor Ulmanis, den Letlandschen minister-president na zijn benoeming tot staatspresident Een fraai lentebeeld in het Fulda-dal bij Kassél Zuid-Afrika wordt geteisterd door een sprinkhanen plaag. Het ongedierte wordt bij hoopen verbrand.

Peel en Maas | 1936 | | pagina 9