P. MA ESSEN de held een onscoriifaèr CITAX 29." Uw adres Lente= en Zomertijd! Jos.Hendrix Zonen Bloemisterij Semperllorens Metselsteenen Joh. Comuth-Noteboom W. Olaossens bel op no. 95 Lucassen AANNEMERS EIGENBOUWERS Meubelen Bedden Matrassen Markiezen Vloerbedekking P. J. JACOBS ZN. FORNUIZEN H. V3D den Peuvd GA naar CAMPS Henri Camps Onthoudt CAMPS Zaadhandel. Alle Tuin- en Landbouwzaden Wed. Nico Bekkers zes- en vierkant Vlechtwerk, Wasch machines y|J|-P|NH0UDERS P0T100DEN Fa. StootsSeelen Steenkolen en Brandstoffen Jac. Verstegen P. CLEPHAS MEUBELEN Vitrages Juist voor net afgewerkte Bloemstukken A. VAN HAM Zn. Stationstraat 6 N.V. Venrayschr Stoom steknfabr. IK HEB NU OOK TH. ARIAENS—KOSMAN Voor Grafmonumenten Nafuursfeenwerken voor alle soorten Vloer- en Wandtegels H. Qudenhom Lza. voorjaarscollectie SCHOENWERK, SCHOENHANDEL PeeterssTacken, Eindstr.12 Groote Straat 13 Koperslagerij Levert u, Electriciteit Gas- en Electrische Fornuizen, A. H. DE HAEN, Venray PIERRE GOUMANS J. KEMPS Dakbedekkingen Assurantiën, G. W. MUSKENS 1 zijn als vorige jaren wederom verkrijgbaar aan scherp con- curreerende prijzen. Beleefd aanbevelend, Groofe Straat. Steeds in voorraad puntdraad, gegalvaniseerde en schansendraad. Kachelkunstmoeders, Inmaakglazen, Steriliseerketels, GOLFPLATEN in alle maten. Concurreerende prijzen. Smederij LEUNEN Direct uit onze fabriek le kias Garant Rijwiel geheel compl. m. terugtraprem, ket- tingkast, 6 volt electr. lamp, buis drager met standaard, imit. Terry- zadel, cellui, stuur, groote 4-deel. jasbeschermer, spatlap, Perryket- ting, eerste klas Engelbert banden. Franco thuis enz. enz. Volled. ga rantie. Ditzelfde rijwiel in eenvoudige uitvoering f 22.50. Ons Reclame rijwiel geheel compleet f 17.75. Vraagt gratis prijscourant. RIJWIELFABRIEK „GARANT" WAGENINGEN. 23 HET ADRES voor een goede Waschmachine is en blijft toch Stationsweg Venray Tel. 88. Wij hebben verschillende soorten voorradig, de nieuwste modellen reeds vanaf f 25.waaraan de beste houtsoort verwerkt is. Laat uw handwaschmachine om bouwen voor elect, drijfkracht, tegen uiterste prijzen. Verder steeds voorradig alle soorten Ton- en Kuipwerk, Aardappelkisten. Eerste klas Reparatiewerkplaats voor tonnen, kuipen en wasch- machines. Voor prima degelijk werk wordt ingestaan. Beleefd aanbevelend. FIRMA VAN LEN MUNCKHOF. HANDEL in alle soorten aan scherp concurteerende prijzen. Aan huis bezorgd en ook in kleine hoeveelheden op pakhuis te bekomen Overloonscheweg. Lood- Zinkwerk Koper- Gas- eo Waterleiding g Pompen Reparatie Speciaal adres voor BOORPUTTEN. Overloonscheweg 7 Massief eiken Ledikanten, Geschilderde Ledikanten f8, 9, 12 IJzeren Ledikanten met matras, KINDERLEDIKANTEN f 5.39, 7.26, 7.74 enz. Staaldraad en Aupings Matrassen OIRSCHOTSCHE STOELEN f 1.87 LOOPREKKEN f 2.60, 3.00 3.30 Kinderstoelen, Rietstoelen, Wiegen f 2.3.5.en hooger Keukentafels f 6.86 10 10. RUSTFAUTEUILS f 7 50 8.48 KARPETTEN EN KLEEDJES „HOLTAP"-Karpetlen Gordijnen, Chinamatten, Japan- en Cocosmatten, Ruige matten, Rubber Closelmatten Kapslokkleeden Divankleeden, Tafelkleeden, Kamervachten Voetzakken Magazijn Sint Oda Bedveeren dubbel gestoomd en gezuiverd in prima betrouwbare kwaliteiten. Kapok, Zeegras, Alpengras, Wolvlokken. Prima 2persoons 3deelig MATRAS zwaar geduld met prima vetvrije wolvlokken melb.b. schuine peluw f 13.72, 15 68 Kapok Matrassen f 20.'— 22.— Rusto Matrassen Zeegras en Alpengrasmatrassen Kinderbedjes enz. DEKENS ZUIVER WOLLEN DEKENS Prima Gewatteerde Dekens Moltonnen Dekens Lancaster Wii.kelgordijnen alle kleuren en breedten. Hospitaallinnen. Door lage bedrijfskosten naar den lagen verkoopsprijs BLOEMEN ZPIj-A-ZDsTTIEISr als Bloemenmanden, Kransen en Bouquetten is uw adres Alle soorten POT- EN SNIJBLOEMEN welke het seizoen oplevert. CACTUSSEN, PALMEN, VARENS enz. A A -p A1UC Uw Siertuin aanleggen, Uw boomen en heesters LA A I vFItO snoeien en sproeien, U kunt er op rekenen dat het dan vakkundig en goed gedaan wordt. Beleefd aanbevelend, Telefoon 150 SIERHEESTERS Z-A-jDEHST VRAAGT alvoreos elders de beaoodigde te koopen, in Uw EIGEN BELANG eerst prijs en monsters bij de v.h. H. TRYNES. Kantoor Venray Tel. 24 Fabriek Overloon Tel 5 f/ Meer en meer wordt Cres bij gekocht. Onverwoestbaar sterk rubber-onderwerk, en een solide kernlederen binnenzool, hecht en MÊÊÊ waterdicht verbonden aan het' 'soepele leeren bovenwerk. De meest voordeelige schoen voor Uw robbedoezen. hebben de geheele cot- lectie in voorraad jongens-, 6 maanden meisjes-, heeren- en dames- schriftelijke garantie schoenen. CRES en COWBOY alléén bi) Groote Straat 6 Telefoon 98 ZWART EN BRUIN en verder alle voorkomende is het oudste en vertrouwdste adres Mariastraat VENL0 Telefoon 98 H H. Architecten en Aannemers vraagt prjjs en monsters CONCURHEEREND VERTROUWD VRAAGT DE TARIEVEN OER ^tUWIWEQlMIID0H5^l[IUEK!RM Richt U tot den Raad van Arbeid le Venlo of zijn Vertegenwoordigers Pensioenen san /IS6 l/m. /1040 per laar met of zonder rcstifuhe san pranicn bij overlijden Vóór het bereiken van den pensioenleeftijd Pensioenleeftijden vanaf hel 55ste tol het 65sle jaar. WEDUWEN (WEDUWNAARS-) PENSIOENEN van /52 t/m. /S20 per jaar. Agent voor Venray: H. JACOBS, Stationsweg. Isolatieplaten voor wand en plafond, Gips, Kalk, Cement, Drijfsteen, Rietpannen en Asbestplaten enz. Hoenderstraat 31 Telefoon 5 Vraagt onze prijzen. Vergelijkt kwaliteit. Wij staan voor U gereed met onze hetwelk is van de beste Nederlandsche fabrikaten. Snitten, modellen en kleuren zullen U zeker tevreden stellen. U koopt bij ons beslist voordeelig I B Maasheescheweg 9 G'oota Straat 5 Voor reparatien een goed adres. Hebt U een KOPERSLAGER noodig voor Uw pomp, waterleiding of goot, komt dan even naar REPARATIE spoedig en billijk. H.H. Aannemers VRAAGT PRIJSOPGAAF. SPECIAAL ADRES VOOR BOORPUTTEN. Stoffeerder^ Henseniusplein 3 Zadelmakerij Het goedkoopst en meest gesorteerd adres in Tapijten, Karpetten, Wollen en Bouclé Loopers. Cocos Tapijt en Loopers in alle maten. Kleedjes en Matten in alle soorten. Linoleum en Balatum. Springveer-, Paardenhaar-, Kapok Alper^ras- Aupings Matrassen. Houdt zich beleefd aanbevolen voor het b' KLEEDEN en OPMA KEN van Meubels en Matrassen. Sportartikel Leder-en Touwwerk Vraagt onze sterk verlaagde prijzen. Kwaliteit bekend. Maasheesche weg 19 VENRAY Telefoon 78 Stofzuigers vanaf f 33.50 compleet. Radio, Electrische ornamenten. Gasleiding Waterleiding in de allernieuwste modellen en alléén in onze bekende prima kwaliteit en afwerking. GROOTE SORTEERING, LAGE PRIJZEN. Timmer- en Meubelwerk Tevens voorradig LIJKKISTEN. Hoenderstraat 9 Venray Sleunl de Francis- caansche Missiën ABONNEERT U op het St. Antonius-Maandblad 10 cent per maand. Brandewijn Puike Jenever Cognac Oude Jenever Likeuren Wijnen Siyter\j Henseniuspleir Maasheesche weg 22 is het goedkoopst adres voor in pannen, mastiek, leien enz Ook voor reparatie. Beleefd aanb Vlugge bediening. is toch voordeeliger Horlogerie Optiek Byouterie Grootste sorteering in aantrekkelijke Geschenken zo tals HORLOGES goudzilverdoublé. KLOKKEN Ptndules Barometers GERO ZilverZilmeta, Wellner artikelen PARKER en SWAN Vulpennen Wij maken U de keuze gemakkelijk. ZIE ETALAGE. Groote Straat Telefoon 52 Belastingzaken, Kadastrale Zaken, Koop- en Huurcontracten enz. Schoolstraat 14 Telef. 144 ding KOOPT BIJ Uw Trouwring. (Graveeren gratis) Beslist lagere prijzen dan ergens. Overtuigt U zonder verplichting. H. CAMPS, Horlogerie VENRAY.

Peel en Maas | 1936 | | pagina 8