r:,25 tent kinderwagens Th. Pouwels Edah Reclame Albert Hei jn „Sneeuwklokje" Roomijs Sn fotex* vxMf Sn Kuikenvoeder. ZUIDVRUCHTEN N.V. EDAH Tel. 31 L/uiven ma? Edellakcream J. Derksen. Venray RIJST Exfra Goedkoop Voor oef er Graf werk JOH. CLAESSENS Coöp. Zuivelfabr. Venray Verkoop van biggen Mogen wij na Uw maaltijden Uw PUDDING leveren WINKEL in de HOFSTRAAT bij Het adres voor de nieuwste modellen Huwelijksgeschenken geweldige sorteer, geschenken Nrd.Limh. Bakkerij-S aneering Bloem in voorraad te houden welke door hun klanten is ge kocht. Kook- en Bakdemonsfrafie Varkensmark1 fe Horst od Vrijdag 24 April. Opfokvoer en Kuikenzaad. alléén v. d. Voor! s Opfokvoer en Kuikenzaad fe voeren. A. VERHEGGEN. Oostrum v.d. Voorl s Graanhandel. Te lel. 60 Venray Speciale Kasfeel-Reclame Boerenleenbank TE KOOP Roode Star en Ind. eetaardappelen TE KOOP een wit fornuis en een takel TE KOOP jonge JvR. zeug eetaardappelen Tomafenplanfen TE KOOP BIEDT ZICH AAN nef Meisje 16 jaar Ail, die gaan n (rouwen, Huishoudelijke Artikelen, JOH. CLAESSENS TE KOOP maalkalf 3 mnd. Voor H. Communie P. HENDRIX COMMUNICANTJE VOEDT U GOED SLAGROOM f 1.- per Lifer. Coöp. Zuivelfabriek „Venray fe Venray Maakf Uw oude Aufo of Rijwiel als nieuw BLIJFT ALS NIEUW GEZOND. VOEDZAAM, y SMAKELIJK EN NU.... Onze bekende 2-daagsche bii H. RAAMMAKERS. HELMOND J. Vermeulen, Koster, Venray De bekende kwaliteit, U proeft den room. Hygiënisch bereid en verpakt. Pudding a l/2 Liter thans slechts 40 et. Pudding a V, Liter thans slechts 20 ct Wordt op de door U gewenschte tijd thuis bezorgd. Verkrijgbaar in onze I 1.25 (uil9eZ° - De Directie der Gemeente-Gasfabriek heeft het genoegen U uit te noodigen tot het bijwonen van een met ruime bak, discuswielen, tl j Q nikkel duwer, dikkebanden, ïlslflS T lil 1 regenzeiltje, in mod. kleuren lllaU3 1 Bezoekt ons magazijn en overtuigt U330 1Hill II 111 I 111 11 III I Voor 50 eerst even kijken bij Hofstraat S, Venray. Zonder eenige verplichting tot koopen. Daar vindt U een Prachtig en goedkoop. Alles wordt thuis bezorgd. Telefoon 64. BMIIiiWWIJJIMHIIIHIIlllll1 III III Bill rnaakt bekend, dat het den bakkers verboden is Sij verkoop van bloem per zak moet deze direct aan kooper afgeleverd worden. Namens de Commissie, B. TH. SLOOT, Voorzitter 38 L. SCHREURS, Secretaris op Dinsdag 2S April a.s., in de zaal van het Patronaat, Paterstraat. Deze demonstraties zullen U op aangename wijze leeren hoe U met weinig gas Uw spijzen vlugger, gemakkelijker en beter kunt bereiden dan met welke andere brandstof ook en dat U in den oven van een gasfornuis met weinig moeite het fijnste gebak zelf kunt klaarmaken Wij zijn weder gereed met ons als te klas bekend en wij wachten gaarne Uwe orders in. De voorspoedige opfok welke onze klanten in voorgaande jaren mochten ondervinden, is U een waarborg en moet U, die tot heden nog geen proef namen, doen besluiten De prijzen voor deze artikelen zijn, evenals voor onze andere, sterk concurreerend. Aanbevelend, S Deze week Speciale Aanbieding Fijne blanke Schijfjesappelen per pond 21 en 27 ct. Mooie zoete Abrikozen 20 ct. Pruimen 9 en 12 ct. Groote Pruimedanten 17 en 20 ct. Extra dikke Pruimedanten 23 ct. Mooie Rozijnen zonder pit 11 ct. Goudgele Rozijnen zonder pit 18 ct. voor slechts 3/4 pond cadeauwaarde 1 mooi Reiskoffertje. MERSELO. Verplichte Algemeene Jaarvergadering Maandag 20 April 's avonds half 8, bij MART. JANSSEN. 16 Het Bestuur. A. Claessens, Brukske. M. Philipsen—Verdellen, E 44 Oirlo. PARIJSCH GROEN MOTZAKKEN MOTTEN— MUGGENVERDELGERS M. Hoedemaekers Apotheker-ass. met 10 beste biggen 4 wk. oud en partij Roode Star bij Ant. Arts-Smits, Merselo. TE ZKLOOIE3 een dragend varken 10 weken dracht, en twee besie biggen J. Versteegen, I 43, Ysselsteyn. TE KOOP tomatenplanten Spoedige bestelling gewenscht G. Goumans, Akkerweg 6. 8 verkrijgbaar bij 8 H. Tacken, Schoolstr. dragend varken of een met biggen, le worp, in JvR. ingeschr. Roode Star poot- en eetaardappelen a f 3.— bij J. Direks, Blakt Oirlo. voor 1 Mei. 8 H. Cremers, Stationsweg. pillen Poeder tegen kuikenziekte. Drogisterij M. Hoedemaekers 7- J- vinden bij ons ruime keuze in Glas, Porcelein, Emaille- Hout en Staalwaien. Spiegels, Schilderijen, Kap stokken, Cocoslooper, Matten Trap- en Gor dijnroeden Wasdoek, Tafelzeil enz. Verhuren glas en porcelein voor bruiloft of andere feesten Maandag 29 April a.s. nam. 2 uur bij café De Engel te Venray. Gekochte biggen worden thuis bezorgd. ongeschetst Jos. Rutten, Smakt. Schilderijtjes, Rozenkransen Kerkboeken, Missaals, Beeldjes, Wijwaterbakken, Kruisen, Dames- en Kinder-Handtasschen Patersstraat 9. 12 Een blijvende herinnering voor Uw een Foto van 2 Foiohande! M. Hoedemaekers Henseniusplein 6. Wij leveren U onze zoo zeer gewilde in ijs gekoeld, laat zich gemakkelijk slaan. Verkrijgbaar in flesschen van Va en 1 Liter. de laatste Amerikaansche vinding Een nieuwe wagen of rijwiel met Edellakcream Voor Radio's, Naaimachines enz. Ja, het is geweldig, nooit zo,o iets gehad in mijn bedrijf. Attesten van tevredenheid ter inzage bij ondergeteekende. Alleenverkoop Leeuwstraat 4, Telefoon 35. (Binnenkort de groote nieuwe zaak Patersstraat 29) Van Zaterdag 18 tot en met Vrijdag 24 April, Javarijst, extra p.pondspak 16 ct. 2 pakken v. 25 ct. Tafelrijst, 12 ct. 2 20 ct. prima 10 ct. 2 17 ct. Bij aankoop van 2 pak Java- of Tafelrijst, 1 pond blanke Basterdsuiker voor 19 ct. of 1 pond bruine Basterdsuiker voor 18 ct. Zelfrijzend Bakmeel p.pondspak 12'/, ct. 2 pakken voor 23 ct. Tarwebloem, extra 10 ct. 2 pakken voor 17 ct. A.H. Huishoudstroop per Kg bus van 25 voor 23 ct. Alleen Vrijdag en Zaterdag Afgehaald uit de winkel Nimrod, onze nieuwste Biscuit per half pond van 17 voor 14 ct. Z.Holl.Lunchkaasjes p stuk van 23 voor 21 ct. maakt U het leven goedkooper VENRAY MARKT 7 Telefoon 90 R 267 HO Wy vragen en bezorgen zonder prysverhooging. 74 Steenhouwerij. Agentschap voor Venray en omstreken

Peel en Maas | 1936 | | pagina 4