CITAX P. MA ESSEN n do hold een onscDitifoar! Meubelen is en b«tft 2^2? P. Goumans Lenteen Zomertijd! Jos.Hendrix Zonen W. Clacssens bel op no. 95 Bloemisterij Semperflorens Metselsteeaeu Joh. Comuth-Noteboom EKTJIS d Heuvel Gebr, Lucassen th. ariaens kosman Meubelen Bedden Matrassen Markiezen Vloerbedekking A. H. Martens N.v. Venraysche Stoom st e enfa Br. P. J. JACOBS ZN. WILT GIJ a. h. de haen, venray Igeslogesil ontiën )UMANS MPS Mi: ckingen Fa. StootsSeelen Steenkolen en Brandstoffen Jac. Verstegen Will U genielen BLOEMENTUIN A. H. STEVENS zes- en vierkant Vlechtwerk, Wasch machines N PENH0UDERS VUL-r P0TL00DEN MEUBELEN Vitrages Zaadhandel. Alle Tuin- en Landbouwzaden Wed. Nico Bekkers P. CLEPHAS Assurantiën, G. W. MUSKENS PeeterssTacken, Eindstr.121 Juist voor net afgewerkte Bloemstukken A. VAN HAM Zn. Stationstraat 6 Groote Straat 13 Electr. Timmerfabriek. J alle Bouwmaterialen. jT HET ADRES voor complete eigen fabr. Steeds voorradig Lijkkisten en Grafkransen AANNEMERS EIGENBOUWERS Voor Grafmonumenten Nafuursfeenwerken voorjaarscollectie SCHOENWERK, SCHOENHANDEL Koperslagerij Levert Electriciteit Gas- en Electrische Fornuizen, De PHOENIX Naaimachines Vleeschhouwerij E. Versleijen-Breuer, Venray rm< De roek nestelt in|ken der boomen. behalve de sna- kleurd is. i ne p dezelfde wijze k, rjooit in kolonies, paren. Deze ev^ot als de roek, in gaten van sdeenen, torens e. m de takken der liet 'in kolonies, is >r en zwart ge- d( ij ze nek. rkjclifen. oöp. Veilingver- ag was de aan- 100 l vf25 tot f 2.70 f 2.— tot f 2.20 2.— tot f 2.30 de Coöp. Veiling- [aandag was de fOOJjren. l v - tot f 2.70 2.— tot f 2.30 ne vertrokken lies 13p Maart. EN >ijcfl. Franssen, z.b., 13 Neer dienstbode, Cas- rgen (L.) s, d.b., Endepoel Sin v tten, d.b., Maas- 3 Maastricht /Vi: .b., Willemstraat ;zin, landbouwer, Iian Bergen (L. kapper, Paters- De k., Veulen H 37 £e; d.b., I 32b van winkeljuffrouw, Linne Heide L 30 van Hp.b., Patersstraat 'lil d.b., Volen L 50 K d.k., Castenray Ms; ei verpleegster, St. i tterdam ai beek, idem, van idem, van Geleen. 31 naar Venlo, en vrouw, naar jd.b., naar Eind- naar Maashees ezin, landbouwer, ,-Sa G 57. 3 U als de Griep U aar bed, en laai el van afhelpen geneeskrachtige n Apotheker Dumont ïcubelwcrk forradig STEN. Venray lissien het Maandblad êr maand. Honsoniusplein ancis- Jo-ige Wacht, 1 en andere :a voordeelig. n Munckhof he weg 22 ist adres voor iek, leien enz. ie. Beleefd aanb. ediening. HANDEL in alle soorten aan scherp concurreerende prijzen. Aan buis bezorgd en ook in kleine hoeveelheden op pakhuis te bekomen Overloonscheweg, is toch voordeeliger VENRAY. van uw Vraag dan prijs bij ons voor aanleg van vijvers, stapelmuur tjes en rotspartijen. Wij hebben groote voorraad bordes- en rotsplanten, sierheesters en coniferen Aanbevelend, Handelskweekerij Maashees Steeds in voorraad puntdraad, gegalvaniseerde en schansendraad. Kachelkunstmoeders, Inmaakglazen, Steriliseerketels, GOLFPLATEN in alle maten. Concurreerende prijzen. Smederij LEUNEN HET ADRES voor een goede Waschmachine is en blijft toch Stationsweg Venray Tel. 88- Wij hebben verschillende soorten voorradig, de nieuwste modellen reeds vanaf f 25.waaraan de beste houtsoort verwerkt is. Laat uw handws schmachine om bouwen voor elect, drijfkracht, tegen uiterste prijzen. Verder steeds voorradig alle soorten Ton- en Kuipwerk, Aardappelkisten. Eerste klas Reparatiewerkplaats voor tonnen, kuipen en wasch- machines: Voor prima degelijk werk wordt ingestaan. Beleefd aanbevelend. FIRMA VAN DEN MUNCKHOF. Massief eiken Ledikanten, Geschilderde Ledikanten f8, 9, 12 IJzeren Ledikanten met matras, KINDERLEDIKANTEN f 5 39, 7.26, 7 74 enz. Staaldraad en Aupings Matrassen OIRSCHOTSCHE STOELEN f 1.87 LOOPREKKEN f 2 60, 3.00 3.30 Kinderstoelen, Rietstoelen, Wiegen f 2.3.5.en hooger Keukentafels f 6,86 10 10. RUSTFAUTEUILS f 7 50 8.48 KARPETTEN EN KLEEDJES „HOLTAP"»Karpelten Gordijnen, Chinamalten, Japan- en Cocosmatten, Ruige matten, Rubber Closelmatten Kapslokkleeden Divankleeden, Tafelkleeden, Kamervachten Voelzakken Magazijn Sint Oda Bedveeren dubbel gestoomd en gezuiverd in prima betrouwbare kwaliteiten. Kapok, Zeegras, Alpengras, Wolvlokken. Prima 2persoons 3deelig MATRAS zwaar gevuld met prima vetvrije wolvlokken melb.b. schuine peluw f 13.72, 15 68 Kapok Matrassen f 20.22. Rusto Matrassen Zeegras en Alpengrasmalrassen Kinderbedjes enz. DEKENS ZUIVER WOLLEN DEKENS Prima Gewatteerde Dekens Moltonnen Dekens Lancaster Wii.kelgordijnen alle kleuren en breedten. Hospitaallinnen. Door lage bedrijfskosten naar den lagen verkoopsprijs zijn als vorige jaren wederom verkrijgbaar aan scherp con curreerende prijzen. Beleefd aanbevelend, Groote Straat. Koper- Lood- Zinkwerk Gas- en Waterleiding Pompen Reparatie Speciaal adres voor BOORPUTTEN. Overloonscheweg 7 Belastingzaken, Kadastrale Zaken, Koop- en Huurcontracten enz. Schoolstraat 14 Telef. 144 Hebt U een KOPERSLAGER noodig voor Uw pomp, waterleiding of goot, komt dan even naar REPARATIE spoedig en billjjk. H.H. Aannemers VRAAGT PRIJSOPGAAF. SPECIAAL ADRES VOOR BOUWPUTTEN. BLOE JvcEnxr FijjA.3sra?E3sr als Bloemenmanden, Kransen en Bouquetten is uw adres Alle soorten POT- EN SNIJBLOEMEN welke het seizoen oplevert. CACTUSSEN, PALMEN, VARENS enz. I A AT ON^ Hw Siertuin aanleggen, Uw boomen en heesters L/rAfY 1 vFiiO snoeien en sproeien, U kunt er op rekenen dat het dan vakkundig en goed gedaan wordt. Beleefd aanbevelend, Telefoon 150 SIERHEESTERS ZLAJDEJST ,IK HEB NU OOK Meer en meer wordt Cres bij gekocht. Onverwoestbaar sterk rubber-onderwerk, en een solide kernlederen binnenzool, hecht en waterdicht verbonden aan het soepele leeren bovenwerk. De m©est voordeelige schoen voor Uw robbedoezen. Wij hebben de geheele col- ^^^fKlalectie in voorraad: jongens-, 6 maanden meisjes-, heeren- en dames- schriftelijke garantie schoenen. CRES en COWBOY alléén bij ZWART EN BRUIN Groote Straat 6 Telefoon 98 VENRAY Steeds in voorraad Schoolstraat 1 VENRAY. Grootste voorraad. Nieuwste modellen, ook in gepolitoerd werk. 8 Modelkamers. Vakkundige afwerking. Scherp concurreerend. VRAAGT alvorens elders de benoodigde te koopen, in Uw EIGEN BELANG eerst prijs en monsters bij de v.h. H. TRYNES. Kantoor Venray Tel. 24 Fabriek Overloon Tel 5 en verder alle voorkomende is het oudste en vertrouwdste adres Mariastraat VENLO Telefoon 98 H H. Architecten en Aannemers vraagt prijs en monsters. CONCURREEREND VERTROUWD Wij staan voor U gereed met onze hetwelk is van de beste Nederlandsche tabrikaten. Snitten, modellen en kleuren zullen U zeker tevreden stellen. U koopt bij ons beslist voordeelig I Maasheesclieweg 9 Groote Straat 5 Voor reparatien een goed adres. Vraagt onze sterk verlaagde prijzen. Kwaliteit bekend. Maasheesche weg 19 VENRAY Telefoon 78 Stofzuigers vanaf f 33.50 compleet. Radio, Electrische Gasleiding ornamenten, Waterleiding Stoffeerder^ Henssniusplein 3 Zadelmakerij Het goedkoopst en meest gesorteerd adres in: Tapijten, Karpetten, Wollen en Bouclé Loopers. Cocos Tapijt en Loopers in alle maten. Kleedjes en Matten in alle soorten. Linoleum en Balatum. Springveer-, Paardenhaar-, Kapok Al per Tas- Aupings Matrassen. Houdt zich beleefd aanbevolen voor het bEKLEEDEN en OPMA KEN van Meubels en Matrassen. Sportartikel, t Leder-en Touwwerk een goede NAAIMACHINE koopen1 Neemt dan een machine, waarvan ge zeker bent dat deze OOK NA VELE JAREN in alle opzichten zal voldoen. worden reeds 70 jaren door de grootste speciaalfabriek van Europa vervaardigd en alhier bijna 30 jaren onafgebroken geleverd. Vraagt de honderden gebruikers in de Huishouding en in het Dames- en Heeren.Modevak, hoe zij over deze machine tevreden zijn. De wijze waarop wij de machines koopen en verkoopen, geeft een minimum van onkosten, waardoor wij deze tegen den laagst mogelijken prijs kunnen leveren, ook op afbetaling. Onze ervaring waarborgt CJ vakkundige bediening, ook voor reparaties aan andere machines. Aanbevelend, PATERSLAAN le kwaliteit Worst en Vleescbwaren zoowel Hollandsche als Duitsche Worstsoorten. Uw aangewezen adres voor PRIMA VLEESCHSCHOTELS. Tevens te ontbieden voor alle huisslachtingen. 1^RUWIIU6E QÜDERD0M5^EI Rich! U lol den Raad van Arbeid le Venlo of zijn Vertegenwoordigers Pensioenen van /I54 !/rr_ lOW per jaar mei of zender resUuSe van pi vótJf bel berüben van den pensioenleeftijd. Pcnsioenleefctien vanat hel SS WEDUWEN WEDUWNAARS-) PENSIOENEN van /52 l/m./SS0 per jaar. Agent voer Venray: H. JACOBS, Stationsweg.

Peel en Maas | 1936 | | pagina 7