F L. Wijnhoven 1 1 TÜ I -Gennep I arkf (e Venray Die Zauberflöte ourage-reclame Zomerhoeden Maison Hawinkels Paaschkaarten LUXOR Theater n ideaal fëchtgmoct U&en&clit li em qced Sclxtii(Müc ikma van dm Wflunckhcfy Een nieuwe Lente Een nieuwJGordijn Voor jong en oud is THEE een weldaad! ih ieten UR re kamer 'E)OP k n onge- ejgen en ui varkens biggen TE KOOP hengstveulen partij groote pakkisten 3 z. g. als nieuwe bijenkasten De nieuwste sorteering OP biggen lampioenen zien voetballen Ledenvergadering ctvereen. Sf. Antonius E STRAAT 32 voor V hwerk en Tafelzilver. P. SCHAEFFERS bengsf Mordicus van Luur foensdag I April Operalrein DUISBURG Deze week Prima Korrelvoer fijn I 10 pd. 55 ct. per 100 pond f 5.- Prima Korrelvoer fijn II 10 pd. 50 ct. per 100 pond f 4.50 Opfokvoer allerbeste kwaliteit Ia 10 pond 75 ct., 100 pond f 6.50 Opfokvoer allerbeste kwaliteit Ila 10 pond 65 ct., 100 pond f 5.50 Gebroken Rijst 10 pd. 48, 100 pd. 4.25 Gemengd Voer prima kwaliteit 10 pond 35 ct., 100 pond f 3.25 Ochtendvoer prima kwaliteit 10 pond 45 ct., 100 pond f 3.95 Voermout 10 pd. 60 ct., 100 pd. f5.45 Kippengrit 10 pd. 12 ct. 100 pd. 75 ct. Telefoon 106 DAMES. Groofe keuze zwarle Trouwhoeden, COMMUNIEHOEDJES aan zeer lage prijzen. 5n Kop zal nu smaken! Schoonmaak kan h eginnen voordeelige aanbiedingen Joh. Claessens Zuiderzeebokking 20 voor 25 ct. Kees Henskens-Arts Etamines vanaf 8 ct. Gekleurde Marquisette 27 ct Marquisette in wit en ecru 24 ct Mystère gordijnen 225 br. vanaf 58 ct Afgepaste Mystère gordijnen Landhuisstoffen Handweefstoffen mod.strepen vanaf 32 Afgepaste handweefgordijnen m. rand per paar f 5.88 Handweefgordijnen voor erkers 150 br. Pluchette gordijnen met^niooie p.paar 4.17 Markten Firma van den Munckhof to s. die voor- ijn siroopstokerii e zorgenvoor Een goed U!IS, Horst, ;I. (aard zaden in Ires niet meer te, a d. Stations- EDOP rune rdind. sselsteyn. >OF DOostrum. t POF pStar irtpelen npls, Leunen. met veulenpapieren, oud 6 md. M, Bomm, Oirlo E 72. VF.NRAY XE KOOF L. Wijnhoven. TE KOOP scheutelingen, dekr. premie-beer en Jvr. zeugjes Joh. Muijsers, Kleindorp-Merselo XE KOOF goed bevolkt. P. Kelders, Kleindorp-Merselo. Balatum 183 br. per el 45 ct. 2 meter breed 55 ct. Tafelzeil 115 breed p. el 35 ct. Schoorsteenzeil 28 breed per el 15 ct. Kachelzeiltje per stuk 20 ct. Kastrand per el 8 ct. Tafelzeil voor stoelen enz. Cocosmatten, Loopers, Chinamatten, Traplooper enz. uitheide Telefoon 64 32 dan zien naar den wedstrijd Aanvang 2 uur. 30 l-iië wedstrijd wordt uitgezonden. van de gi Maart 6 uur. in t Patronaat. g tulen. Jaarverslag. Rekening en verant- a aststellen uit te keeren bedrag aan vertrek- l( Bespreking Statuten. Mededeelingen en a Sluiting. 36 Ie en goedkoopste adres is jouden Trouwringen vanat f 4 met graveeren gratis. ring Uur-, Goud- eu Zilverwerken Alle soorten Wellner Zilver, Gero Tin, Zilmeta. i >eneden elke concurrentie eantie. Beleefd aanbevelend,- Groote Straat 32. klas reparatie-inrichting. eden ter dekking i de Nat. Tentoonstelling te 's Hertogenbosch Ysseisteyn eiken Dinsdag nm 5 uur tot I vm 9 uur. Dekgeld f 10 en f 7.— veulen eens. Intichtingen bij Smeefs. Uanhem, Gemert, Telefoon 29 gsten, stieren en beeren hiervoor opgaven tneskens, Brukske-Venray of bij J. van den e Engel, Venray. 234 Zaterdag en Zondag a.s. presenteren wij een bijzondere „Lumina" Duits sprekende film (Die Ideale Gatte) met BRIGITTE HELM, CARL LUDWIG DIEHL, GEORGE ALEXANDER, SYBILLE SCHMITZ e.a. Een zeer goed geslaagde en gespeelde film, vervaardigd onder regie van Herbert Selpin, naar het gelijknamige tooneelstuk van Oscar Wilde. Waarin de groot-industrieel een tweestrijd heeft te voeren Zoudt U Uw man kunnen vergeven als U te weten kwam dat er tijdens zijn jeugd in zijn verleden een zwarte bladzijde voorkomt „Een Ideaal Echtgenoot" is een schone film van ideëele betekenis. Mooi en afwisselend uitgebreid Bij programma met interessant Polygoonnieuws. op 2e Paaschdag 1936 Opera in 2 bedrijven van Mozart. Prijzen inch 3e klas spoor: loge f4.75, balcon f4.50, parket f 4 25, 2e rang f 3.75, 3e rang f 3.- (2e klas spoor 80 ct- extra Vertrek te Venray 9.36 v.mterug te Venray 23 08. Aanmelding tot uiterlijk Vrijdag 3 April, kaartenverkoop vanaf Maandag 6 April t m Vrijdag 10 April bij Firma van den Munckhof, Telefoon 51, Venray. 48 Wij vragen en bezorgen het U. wij hebben ontvangen de nieuwste modellen Sj Hofstraat 1 VENRAY Wij hebben ze in diverse soorten en prijzen RIMBO-BLOC, BUREAU-BLOC, ZUIDERZEE-BLOC, RISA-BLOC, ABESSYNIE-BLOC, SCHAAKMEESTER-, KALENDER- en HET NEDERLANDSCHE BLOC. Thee is een drank voor jong en oud, voor man en vrouw, voor iedereen. Thee is een drank waarvan ge drin ken kunt zooveel ge wilt. Een goed en zuiver drinken en tegelijk een heerlijke genotsdrank, die den dorst lescht en alle moeheid wegneemt. Bovendien een zeer voordeelige drank Er gaan 125 goed-gezette koppen uit een half pond. Drink altijd thee! ZOO ZET U EEN GOED KOP THEEDoe per «op 1 maatschepje thee in den theepot. Versch kokend water opgieten. 3 tot 5 minuten laten trekken. Vóór het inschenken even omroeren. HET THEEMAATSCHEPJE is verkrijgbaar bij het Theebureau, Koloniaal Instituut, Afd. <- Amsterdam, tegen inzending van 10 cent aan postzegels, of door overschrijving van 10 cent op Postgiro No. 262910. Wij brengen U de volgende Groote Werkspons 10 ct. Groote Vaatkwast 8 ct. Schuurlinnen p.pakje 6 ct. Groote Waschmand 59 ct Werkborstel 6 ct. Bus Schuurpoeder 7 ct. Goud- of Zilverbrons p. doos 10 ct. Keukentrap 6 treden 98 c. 6 stuk prima Huishoudzeep 25 ct. 3 stuk Toiletzeep iets fijns 15 ct. Rol Kastpapier 10 Meter 10 ct. Strijkplank op voet 98 c. Kamermat 140 x 180 39 ct. Bedmat 60 x 106 15 ct. COCOSLOOPER aan spotprijzen. Traproeden koper 10 ct. Gordijnroeden in alle maten. ZIET DE ETALAGES 346 Volgende week de echte Fa. Schoolstraat 7 nieuwste dessins. Ziet de Etalage „Goedkoop moet 't zijn", is thans de leus, En daarin hebben we voldoende keus. VENRAY, Woensdag 1 April WYCHEN, Dinadag 31 Maart HORST, Maandag 6 April mooie sorteering bij

Peel en Maas | 1936 | | pagina 3