CITAX de field een gnscninfnor Lente*en Zomertijd! Jos.Hendrix 6c Zonen W.. Claessens Naaimachines Meubelen is en b|iift bel op no. 95 Metselsteenen Bloemisterij Semperflorens Joh. Comuth-Noteboom iebr. Lucassen AANNEMERS EIGENBOUWERS P. J. JACOBS Zn. a. h. de haen, venray A. H. Martens complet te Meuhilcering th. ariaens kosman Fa. StootsSeelen Steenkolen en Brandstoffen Jac. Verstegen Wilt U genieten BLOEMENTUIN A. H. STEVENS zes- en vierkant Vlechtwerk, MEUBELEN KödelenBöhm Dorschmachines 0 KUNSTMESTSTROOIERS, Smederij Gebr. Lucassen, Leunen WILT GIJ Vitrages voorjaarscollectie SCHOENWERK, SCHOENHANDEL N.V. Venraysche Stoomsteen fa tut. Juist voor net afgewerkte Bloemstukken A. VAN HAM Zn. Stationstraat 6 Koperslagerij Levert u. Electriciteit Gas- en Electrische Fornuizen, HET BESTE voor weinig geld Ant. Mi/lenPaterstr. 13 HET ADRES voor complete eigen fabr. ^pderne P. GoUtttanS Steeds voorradig Lijkkisten en Grafkransen PeeterssTacken, Eindstr.12 Voor Grafmonumenten Natuursteenwerken De PHOENIX Naaimachines Vleeschhouwerij E. Versleijen-Breuer, Venray Electr. Timmerfabriek. alle Bouwmaterialen. Waarom Groote Straat 13 eigen fabrikaat MARKIEZEN. „IK HEB NU OOK HANDEL in alle soorten aan scherp concurteerende prijzen Aan huis bezorgd en ook in kleine hoeveelheden op pakhuis te bekomen Overloonscheweg, is toch voordèeliger VENRAY. van uw Vraag dan prijs bij ons voor aanleg van vijvers, stapelmuur tjes en rotspartijen. Wij hebben groote voorraad bordes- en rotsplanten, sierheesters en coniferen Aanbevelend, Handelskweekerij Maashees Steeds in voorraad puntdraad, gegalvaniseerde en schansendraad. Kachelkunstmoeders, Inmaakglazen, Steriliseerketels, GOLFPLATEN in alle maten. Concurreerende prijzen. Smederij LEUNEN Massief eiken Ledikanten, Geschilderde Ledikanten f8, 9, 12 IJzeren Ledikanten met matras, KINDERLEDIKANTEN •f 5 39, 7.26, 7 74 enz. Staaldraad en Aupings Matrassen OIRSCHOTSCHE STOELEN fl.87 LOOPREKKEN f 2 60, 3.00 3.30 Kinderstoelen, Rietsloelen, Wiegen f 2.3.5.en hooger Keukentafels f 6.86 10 10. RUSTFAUTEUILS f 7 50 8.48 KARPETTEN EN KLEEDJES „HOLTAP"'Karpelten Gordijnen, Ghinamalten, Japan- en Cocosmalten, Ruige matten, Rubber Gloselmatten Kapslokkleeden Divankleeden, Tafelkleeden, Kamervachlen Vcetzakken Alle soorten Ploegen, Eggen, Hakselmachines, bietensnijders, giervaten en pompen, stalwagens, veevoeder ketels, bascules en gewichten, wanmolens. Rud Sacks onkruid-egge, benzine- en electr motoren en alle landbouwgereedschappen. Prima fabrikaat. Concurreerende prijzen. Magazijn Sint Oda Bedveeren dubbel gestoomd en gezuiverd in prima betrouwbare kwaliteiten. Kapok, Zeegras, Alpengras, Wolvlokken. Prima 2persoons 3deelig MATRAS zwaar geduld met prima vetvrije wolvlokken melb.b. schuine peluw f 13.72, 15 68 Kb pok Matrassen f 20.— 22.— Ruslo Matrassen Zeegras en Alpengrasmatrassen Kinderbedjes enz. DEKENS ZUIVER WOLLEN DEKENS Prima Gewatteerde Dekens Moltonnen Dekens Lancaster Wii.kelgordijnen alle kleuren en breedten. Hospilaallinnen. Door lage bedrijfskosten naar den lagen verkoopsprijs Wij staan voor U gereed met onze hetwelk is van de beste Nederlandsche fabrikaten. Snitten, modellen en kleuren zullen U zeker tevreden stellen. U koopt bij ons beslist voordeelig SB Maasheescliewog 9 G outs Straat 5 Voor reparatien een goed adres. VRAAGT alvorens elders de benoodigde te koopen, ia Uw EIGEN BELANG eerst prijs en monsters bij de v.h. H. TRYNES. Kantoor Venray Tel. 24 Fabriek Overloon Tel 5 BLOEMEN PLAlSTTEür als Bloemenmanden, Kransen en Bouquetten is uw adres Alle soorten POT- EN SNIJBLOEMEN welke het seizoen oplevert. CACTUSSEN, PALMEN, VARENS enz. a at fkivrq Uw Siertuin aanleggen, Uw boomen en heesters LAA I UI snoeien en sproeien, U kunt er op rekenen dat het dan vakkundig en 'goed gedaan wordt. Beleefd aanbevelend, Telefoon 150 SIERHEESTERS Z-A-DEIST Maasheescbe weg 19 VENRAY Telefoon 78 Stofzuigers vanaf f 33.30 compleet. Radio, Electrische ornamenten. Gasleiding Waterleiding Stoffeerder^ Henseniusplein 3 Zadelmakerij Het goedkoopst en meest gesorteerd adres in Tapijten, Karpetten, Wollen en Bouclé Loopers. Gocos Tapijt en Loopers in alle maten. Kleedjes en Matten in alle soorten. Linoleum en Balatum. Springveer-, Paardenhaar-, Kapok Alper^ras- Aupings Matrassen. Hoiidt zich beleefd aanbevolen voor het bEKLEEDEN en OPMA KEN van Meubels en Matrassen. Sportartikel.Leder-en Touwwerk Wij brengen op het gebied van Naaimachines Dit bewijzen de talijke naaisters, die met volle tevredenheid werken met onze machines. Onze C. B. rondspoel Trap- machine voor slechts f 95.- is onverbeterlijk en fabelachtig laag in prijs. Geschikt zoowel voor het zwaarste werk als voor borduren en stoppen REPAREEREN van alle machines, zoowel voor industrie- als huishoudelijke doeleinden. De machines be hoeven niet opgezonden te worden, doch worden door ons zelf gerepareerd. VERITAS Naaimachines met ruim 75jarige ervaring waarborgen U kwaliteit. ONDERDEELEN van alle merken voorradig. Prima soorten NAALDEN Schoolstraat 1 VENRAY. Grootste voorraad. Nieuwste modellen, ook in gepolitoerd werk. 8 Modelkamers. Vakkundige afwerking. Scherp concurreerend. Hebt U een KOPERSLAGER noodig voor Uw pomp, waterleiding of goot, komt dan even naar reparatie spoedig en billyk. H.H. Aannemers VRAAGT PRIJSOPGAAF. SPECIAAL ADRES VOOR BOUWPUTTEN. en verder alle voorkomende is het oudste en vertrouwdste adres Mariastraat VENLO Telefoon 98 h ii. Architecten en Aannemers vraagt prjjs en monsters. concurreerend vertrouwd een goede NAAIMACHINE koopen1 Neemt dan een machine, waarvan ge zeker bent dat deze OOK NA VELE JAREN in alle opzichten zal voldoen. worden reeds 70 jaren door de grootste speciaalfabriek van Europa vervaardigd en alhier bijna 30 jaren onafgebroken geleverd. Vraagt de honderden gpbruikers in de Huishouding en in het Dames- en Heeren-Modevak, hoe zij over deze machine tevreden zijn. De wijze waarop wij de machines koopen en verkoopen, geeft een minimum van onkosten, waardoor wij deze tegen den laagst mogelijken prijs kunnen leveren, ook op afbetaling. Onze ervaring waarborgt CJ vakkundige bediening, ook voor reparaties aan andere machines. Aanbevelend, PATERSLAAN te kwaliteit Worst en Vleeschwaren zoowel Hollandsche als Duitsche Worstsoorten. Uw aangewezen adres voor PRIMA VLEESCHSCHOTELS. Tevens te ontbieden voer alle huisslachtingen. ''^«UWIUISEQUDEBDOMS^'ÉHEKEHIM Richt U lot den Raad van Arbeid tc Venlo of zijn Vertegenwoordigers Pensioenen van 156 t/m. /1040 per iaar met of zonder restitutie van p.-cmiên bij ovetliiden vóór liet bereiben van den pensioenieeftikl Pensioenleeftijden verval het 55ste tot liet 65ste jaar. WEDUWEN (WEDUWNAARS-) PENSIOENEN van /52 l/m. /S20 per iaar. Agent voor Venray: H. JACOBS, Stationsweg. yenray Steeds in voorraad koop ik mijne OMDAT ix daar kan koopen met vertrouwen en bij een vakman. Het adres voor eigen fabrikaat. Vraagt thans onzo stork verlaagde prijzen van Aanbevelend, m a ess en Het laagst in Eirijs Meer en meer wordt Cres bij onsl gekocht. Onverwoestbaar sterk rubber-onderwerk, en een solide kernlederen binnenzool, hecht en ^HHB| waterdicht verbonden aan het soepele leeren bovenwerk. De meest voordeelige schoen voor {BSjB^fg^Uw robbedoezen. hebben de geheele cot- ^^QjHAlectie in voorraad: jongens-, 6 maanden meisjes-, heeren- en dames- schriftelijke garantie schoenen. CRES en COWBOY alléén bi| Groote Straat t Telefoon (8

Peel en Maas | 1936 | | pagina 8