Fornuizen in de moderne kouten sfornuis Hub. Custers a.e. camps Bel op 123 A VULPENHUIS. 0a 29. Centra fe Verwarming taande!. ÏMPS cnachines ea Heuvel EEUWIGE LENTE Mogen wij zwijgen Neen, 100 maal neen Weet U wat gezond is en ook lekker punten zijn het Th.Lichteveld Zn. Belgische MELOTTE Ploeg A. DE HMN - VENRAY Meubilering, Vruchtboomen, Hozen, Haag- en Sierplanten Luxe-Autoverhuur M. A. STOKS, Langstr. Tirma Manders <£D Stevens 471e 471e Trekking Staatsloterij Iventiën I, el iwzaden eum- en Bekkers EPHAS IUSKENS kkingen Bloemisterij Zaadhandel Tuin-, Bloem- en Landbouwzaden Jos. Ariaens, Gr„ Straat 18 Voor den eten een glaasje P. HOEDEMAEKERS LV^NRAY Slijterij Grossierderij M. VENNEKENS, Stationsweg Telefoon 61 Groote sorteering PIERRE GOUMANS Steunt de Francis- caansdie Missiën De grote concurrent J. A. K0RT00MS, Blerik Voor het a.s. seizoen ontvangen Kunstmoederkachels, Pijpen en Ellebogen, J. JONGENSSCHOKNEN A. v. Stiphout Kleeding naar maat J. MICHIELS Dat, wat U niet ziet, is 't hefangrijkste HENRI CAMPS Horlogerie Sdroenweirk H. v. d. Bosch, Kerkpad 1 Firma van den Munckhof Tevreden klanten is onze reclame. 1. Oudenhoven Lzs. in, welke nog niet innen eveneens op. turns ter keuring a. •t 1936. i Wethouders van Venray, VAN DE LOO. e Secretaris, VAN HAAREN. <eld en n leii ate in^i Joli 1 aee 'EN LIGGEN IHOUT. Wethouders van jen ter openbare ïgevolge de Bosch van 1 April tot 1 it te laten liggen, aouden of te ver- lt niet voor geheel hout met een door 7 c.M., hout dat en hout, waarvan jeheel met timmer- is bestreken, irt 1936. Wethouders vnd. LN DE LOO. De Secretaris, AN HAAREN. jaren wederom m scherp con- zen. B|l aanbevelend, Straat. [e I Honseniusplein d- Zinkwerk g Waterleiding: g Reparatie al adres ÏI&RPUTTEN. esscheweg 7 aen, agzaken, i ile Zaken, a ujtracten enz. Telef. 144 voor een goede en blijft toch e Venray Tel. 88. je rschillende soorten ieuwste modellen 5.waaraan de erwerkt is. waschmachine om- drijfkracht, tegen alle soorten (uipwerk, c elkisten. eparatiewerkplaats e lip en en wasch- degelijk werk eefd aanbevelend. ehe weg 22 opst adres voor sliek, leien enz. lie. Beleefd aanb. bediening; Schoolstraat 2 Telefoon 110 NOG STEEDS het aangewezen adres voor alle soorten BLOEMWERKEN als Bruidsbouquetten, Kransen, Manden enz. EEN BEZOEK zal U overtuigen van ons groot sortiment. Bijna alles eigen teelt bloemen en planten. Tot ongeveer Mei steeds bloeien de Azalea's, Tulpen, Hyacinthen, Narcissen. VELE SOORTEN voorjaars perkplanten en vaste planten, Kamerplanten Mest „Succes" en „Asif". VRAAGT voor Uw gazons, heesters, bloemen, en groententuin onze hiervoor extra samengestelde Kunstmest. Wettig gedeponeerd. Succes verzekerd. VOORRADIG alle soorten prima kwaliteiten Beleefd aanbevelend, J. KEYZERS Wij moeten ermede voor den dag komen, in uw eigen belang. De grootste en mooiste sorteering vindt U bij ons. Zes verschillende soorten WERKSCHOENEN, ijzersterke JONGENS- en MEISJESSCHOENEN met rubber en lederzooi. De fijnste Dames- en Heerenschoenen, Motor- en Rubber laarzen aan ongekend lage prijzen. Komt en overtuigt II bij Klare, Bitter, Oude Klare, een Conjacje, Port, Samos, Vermouth of 'n Likeurtje van die mijn MAATKLEEDING een goeden roep geven Soliede Stoffen Elegante verwerking Billijk in prijs Chique pasvorm Overtuig U eens bij Kleermakerij Mersclcschoweg 4. Landbouwers, koopt de echte Deze is sinds jaren als de beste bekend, omdat ze gemaakt is van het beste staal en het meest geschikt is voor het ploegen van alje gronden. Agent van MELOTTE voor Limburg en Noord Brabant Timmer- en Meubelwerk Tevens voorradig LIJKKISTEN. Hoenderstraat 9 Venray ABONNEERT U op het St. Antonius-Maandblad 10 crent pter maarfd. Direct uit onze fabriek le klas Garant Rijwiel 75 geheel compl. m. terugtraprem, ket- tingkast, 6 volt electr. lamp, buis drager met standaard, imit. Terry- zadel, cellui, stuur, groote 4-deel. jasbeschermer, spatlap, Perryket- ting, eerste klas Engelbert banden. Franco thuis enz. enz. Volled. ga rantie. Ditzelfde rijwiel in eenvoudige uitvoering f 22.50. Ons Reclame rijwiel geheel compleet f 17.75. Vraagt gratis prijscourant. RIJWtELFABRIEK „GARANT" NVAGENINDEN. 23 in Uurwerken, Goud, Zilver, Optiek. Antoniuslaan 59 Let op 't adres. Geljeel massief 14 karaats TROUWRINGEN vanaf f 4. Prima WEKKERS met 1 jaar garantie f 1. Bim Bam REGULATEURS en PENDULES f 10.— Enorme sorteering in Dames- ei Heeren-Horloges, Bellen, Ringen, Colliers. Armbanden, Barometers enz. enz. aan ongekend lage prijzen, le klas werk, onder schriftelijke garantie. BRILLEN voor ver en nabij vanaf f 4.- Op RECEPTWERK kunt U wachten. Geen reizigers voor Venray en omstreken. Kippengaas, Harmonicagaas, Puntdraad, Gladde draad, Schansendraad, Draadnagels, Draadkrammen, Palen voor afrastering, Kippen- en Kuiken- Voeder- en Drinkbakken. Inmaakflesschen, Steriliseerketels zink en em. Gereedschappen, Hang- en Sluitwerk. Electr. Smederij Rijksgedipl, Hoefsmid Uw keuze kan moeilijk zijn bij het kopen Uwer doch zeker zult U bij ons slagen. Aparte nieuwste modellen, ruime sortering, maar vooral goedkoper dan waar ook, zal ook U bij ons tevreden doen kopen. In Vloerbedekkingen, Karpetten, Lopers, Cocos meest gesorteerd. Stationstraat 3 Telefoon 80 VOOR en alle Boomkweekerijartikelen VOOR BETERE in hoog en laag, met twee doorgaande leeren zolen en ook met de beste rubberzolen, alles aan de laagste prijzen. DAMES- EN HEERENSCHOENEN in alle modellen, nergens beter, ook niet goedkooper. WÏNTERSCHOENEN alle soorten, aan lage prijzen. Ook voor Reparatie is dit een degelijk en goedkoop adres Marktstraat 3. VENRAY St. Antoniusstraat 7 VENRAY Dames- en Heeren-Kleermaker Dat de kast van 't Horloge elegant en keurig afge werkt is, dat ziet U. Maar t belangrijkste is dat icat U niet ziet. dat zijn de Uurwerkendie wij onder volle garantie verkoopen. Vakkundige bediening. Zie AUe systemen Plannen en begrootingen Koud en warm Waterleidingen Pompen Zinkwerk Electriciteit Kruisstraat 1 naast Hotel Gitzels. De grootste sorteering De laagste prijzen in alle soorten vindt U by Wij hebben een uitgebreide sorteering VULPEN HOUDERS in alle prijzen reeds vanaf f 1.75 met 14 karaats gouden pen. Bijpassende Yulpotlooden. Stroomlijnpennen. Repareeren van alle merken. Vraagt onze nieuwe prijzen. Slaapkamermeubelen, Bedden en Matrassen. Salon- en Huiskamer meubelen, Kleer- en Keukenkasten, Tafels, Stoelen, Spiegels, Schilderijen. Laat uw kamers beleggen met prima LINOLEUM Krommenie of echt BALATUM. Het wordt vakkundig gelegd. VOOR DE SCHOONMAAKMeubel Boenwas, vloeibare Linoleumwas Houten Gordijngarnituren, koperen en stalen roestvrije railgarnituren. Ook alle Onderdeelen als koperen en zinken roeden, ringen, koord en trekkers, traproeden. Cocostapijt en loopers, Gang- en Deurmatten. Nu is het de tijd om een MARKIES aan te schaffen. Vraagt onze prijzen. Langdurige garantie. Aanbevelend, Firma M. J. Vollebergh Zonen Electr. Meubelfabriek Meubelhandel Bontekoestraat 2 Telefoon 47 begint Maandag 23 Maart a.s. Inlichtingen te bekomen bij Hoenderslraut 31 Telefoon 57

Peel en Maas | 1936 | | pagina 7