I P. v. Opbergen L. Wijnhoven k A De Valk-Oeffeit Broadway Humor Dames EXPOSITIE Maison Ambrosius Kind* rwagens Joh. Claessens Tele< 44 Zuidvruchten-reclame Voor het voorjaar LUXOR Theater Een nieuwe Lente Een nieuw Gordijn GORDIJNEN GORDIJNFRANJES OVERGORDIJNEN A. THIELEN, Marktstr. Wollen en Zijden Voorjaarsstoffen, Dames-, Kinderhoeden Zuivelfabr. „Venray De Manufactuurhandel NOUVEAUTÉ S in Manufactuurhandel HET TOPPUNT BEREIKT AGD n15jaar Sop ebrtelen hansen ripoot- en uppelen erderij |d paard 3ERIJ rmaekers t Tuin Een ideaal Echtgenoot tDieaueTe Uames-, hinderhoeden TE KOOP JvR. zeug roor den Ti urn J.Coenen-Houtackers kinderwagen Etamines vanaf 8 ct. Gekleurde Marquisette 27 ct. Marquisette in wit en ecru 24 ct. Mystère gordijnen 225 br. vanaf 58 ct. Afgepaste Mystère gordijnen Landhuisstoffen a Hand weefstoffen mod.strepen vanaf 32 Afgepaste handweefgordijnen m. rand per paar f 5.88 Handweefgordijnen voor erkers 150 br. Pluchette gordijnen metrandoie p.paar 4.17 Algem. Ledenvergadering Verkoop vereen. Sl. Anfonius VRACHTAUTODIENST Overloon-Venray-Horsf-Venlo v.v. JOHAN DE BRUIJN. 118.75 Afgepaste pluche Gordijnen vanaf f 4.25 per paar. DAMESSTOFFEN, Garneerings, Knoopen, Gespen, Kraagjes, enz. 40 °o Kalizouf uitverkocht. Jacobs Graanhandel W. Hendriks Coöperatieve Nu geen besmetting door litermaten Nu geen besmeurde handen. Nu geen stof of vuil van de straat enook als de melk schuimt, altijd de gegarandeerd zuivere maat. DEZE WEEK 1 pond prachtige Pruimedanten 17 ct. 2 pond mooie Pruimen 20 ct. 2 pond Tutti-Frutti 25 ct. 2 pond mooie Rozijnen z. pit 25 ct. 1 pd. fijne nieuwe zoete Abrikozen 25 1 pond mooie Schijfappels 22 ct. 1 pond prachtige goudgele Rozijntjes 20 ct. Extra Reclame deze week Telefoon 106 prachtige Dameshoeden, Chique Trouwhoeden, GEZ. VAN DER LINDEN prachtsorteering LEDERWAREN laco. Coenen-Houtackers Komt U even naar onze etalage kijken EITJES M. Goumans-Rutfen Hofstraat 11 Telefoon 114 Tijdens de Opruiming tot Donderdag Gasfornuizen, Gascomforen, J. COENEN-HOUTACKERS r ^q-id pjongen ire ;zer. en/egen melken te E^PS, Oostrum >te jeelheid pi DO kg., en stuks. tius, afdeeling 14 DOP diept. 8 DOF uaalkalf V Steeg-Leunen. SDOP iaiiventil H)OP olière n dgels. e 13. ^)0P Vteyn. QOP merrie „Roska' rijer geschikt voor VAN DE WIN- 8 WIJT. rmaekers tAY d|Maart 1936 nm. e Venray, voor iéjkoopen dennen tophout 3(Kemp, afk. van aiakers. ray. tAY a Haart 1936 nm. van W. Claes- d. Langstraat, B. W. publiek Steegsbroek, eenige jaren met stal en bouw- en wei- c., bewoond bij P. J. de Lauw. ibouwen en het na betaling het bouw- pelbloot na den Eg lasten vanaf idt in perceelen te Venray. (e Horst Lpril 1936, nam. waan te Venray rzoeke van zrjn artikel i.' pen: d huis met erf Venray aan den sectie C 5527, roeger bewoond i Rullenraad. neden kamers, jplaats met zol met zolder, rden. a ten verzoeke 'eeters—Hegne- land te Venray telend Th. Pou- iken, groot circa lirde Zuiderzee. komen er nog lokking ^tje. Ook Don- op de visch- 25 en 16 tens-Arts f VF.NRAY Sportpark Leunscheweg Zondag om 2 uur Het is ons een genoegen U een zeer bijzonder Fox-programma te presenteren voor Zaterdag 8 uur en Zondag 5 en 8 uur met JAMES DUNN en ALICE FAYE in de weerga loze „non-stop-revue" (George White's 1935 Scandals") Een uitgelezen pracht pronkstuk, waarin behalve de vele hoofdpersonen, een 200tal beroemde en betoverende „Scandal-Girls" het beste kunnen weergeven. Een dergelijke weelde als in deze succesfilm heeft U nooit tevoren aanschouwd, terwijl de muzikale illustratie ten top is gevoerd. De non-stop-revue is „af". Een weelde voor uw oog, een streling voor uw oor. Prima Bij programma. Toegang boven 14 jaar. Verwacht de volgende week de veelbesproken Lumina-film Let op nadere bgzonderheden. 90 Entrée 20 cent het verplicht U tot niets. Komt U eens zien naar onze van Woensdag 25 tot en met Zaterdag 28 Maart. U vindt daar een groote verscheidenheid in het betere genre. De keuze in III I is dit seizoen bijzonder groot en zeer varieeiend. De prijzen zoo laag mogelijk. Iedere Dame kan dus zeker slagen bij 90 VERVORMEN OPMAKEN TE KOOP coitidI. eiken winkelpui etalagekast en toonbank H. Camps, Groote Straat 13. met 11 biggen, bij H. Muijzers- Verhaag, Merselo. steeds voorradig Tuinschoppen, Harken, Snoeischaren, Snoeimessen, Boomspuiten, Hegscharen enz. 10 TE KOOP zoo goed als nieuw, spotprijs. Adres bureau dezer. Fa. Schoolstraat 1 nieuwste dessins. Ziet de Etalage „Goedkoop moet 't zijn", is thans de leus, En daarin hebben we voldoende keus. van de Zaterdag 28 Maart 6 uur. in t Patronaat. Opening. Notulen. Jaarverslag. Rekening en verant woording. Vaststellen uit te keeren bedrag aan vertrek kende leden. Bespreking Statuten. Mededeelingen en Rondvraag. Sluiting. 36 Ondergeteekende bericht hiermede, dat hij vanaf Donder dag 2 April as. eiken Dinsdag, Donderdag en Zater dag een vrachtautodienst zal rijden vanaf Overloon—Venray— Horst-Venlo en terug. Bestelhuizen te Venray: Café 't Hert, Markt Tel 104 en Gerrit Aarts, Henseniusplein. Alles wordt aan huis afgehaald en bezorgd. Voor prompte bediening wordt ingestaan. Aanbevelend, 36 Ontvangen de nieuwste modellen stroomlijn moderne kleuren 30 m.m. banden regenzeiltje en nikkel duwer iba ns Zie etalages! Sulky s 2.95 Wandelwagenljes 7.90 Wiegen f 3.57 Kinderledikant I 4.95 LEUNEN—VENRAY Telefoon no. 97. Graan- en Kunstmesthandel BOXMEER Telefoon 9 Niets wordt nagelaten om de hygiène bij de be handeling onzer producten tot het hoogste peil op te voeren. Wat de bediening onzer clientèle be treft is hier door onze automatische aftapkraan. 1 pond fijne Koffie en een kookpannetje samen voor slechts 65 ct. 2 pond fijne Koffie en een groote kookpan of nest schalen samen voor slechts f 1.15 Profileer! van deze bijzondere aanbieding Wij vragen en bezorgen het U. Wij hebben ontvangen van het bekende en goedkoope MODEHUIS TONNY VAN DIJK. HELMOND Communie- en Kinderhoeden f 1.25, 1.50,1.75 Schoolstraat 16. Het van ouds vertrouwde adres voor uw MANUFACTUREN als Damestasschen, Portefeuilles, Sigarenkokers, Portemonnaies enz. 32 Zie onze Etalage. Naast onze bekende collectie gevulde eitjes maken wij pure. melk. half om bal) en sinaasappel van een speciale Ringers couverture Voor „het nieuwste" is Uw adres50 Tevens Droste en Ringers eitjes verkrijgbaar. nog aan te bieden Hand- en Eledrische Wascbmacbines. Koperen Wascbkelels enz. SPOTPRIJZEN

Peel en Maas | 1936 | | pagina 3