Nog steeds is de algemeene opinie geeft U dan nu nog op bij de Schoolstraat 9 Henseniusstraat 6 Zij alleen kan U gedurende den geheelen dag ONGESTOORDE ontvangst garandee- ren van beide Hollandsche programmes. Geen last van luchtstoring, wegzakken van den zènder of meerdere stations onge- wenscht op den koop toe. Tevens geniet U bij ons EEUWIGDUREN DE GARANTIE. Dus geen verdere onkos ten meer voor reparatie enz. Velen zijn U reeds voorgegaan, door zich van een aansluiting te voorzien, en zijn steeds ten volle tevreden. Behoort ook gij tot hen Zoo niet N.B. Alle inlichtingen worden U zonder eenige verplichting gratis verstrekt. Radio-distributie is goedkoop UIAAROm Radiocentrale UEüRAY

Peel en Maas | 1936 | | pagina 12