ALBERT HEIJN L. Wijnhoven JAN THOMASSEN De Valk - H.V.C. Schoonmaak Th. Pouwels Onze Reclame Schoonmaakpakket Behangselp apieren P. BEERKENS Voorjaar 1936 Singeïmaatschappii Tl. 10. Zuivelfabr. „Venray Ceding. LUXOR Theater Jacobs' Graan- en Zaadhandel P. Hendrix HET TOPPUNT BEREIKT bwen van (^ïuis met jti uitbrei- ripl P biggei [tortelen DOP ffiimer i[appelen matras IOOP lillen, [1-16 jaar ;oop ymaekers JOSEPH SCHMIDT EIN LIED GEHT UM DIE WELT prima nieuw Serradellazaad, Gele Zaailupinen voor landbemest. Zaai-Voederlupinen Vroegrijpe Pootmais Witte Pootmais, groenvoer v. vee Nooit gedacht F. W. HENDRIKS Sluis Opfokvoer Th. POUWELS Bouw zeil Aard. Bloempotten Th. POUWELS Schoonmaaktijd. Tonkin boonenstokken Bekendmaking de nieuwste apparaten en machines. Voor de teste Dames-&Heerenkleeding naar maal WED. H.ARTS, Marktstraat 6 Jacobs Graanhandel W. Hendriks GROOTE Schoonmaak KLEINE kosten. ENORM LAGE PRIJZEN Onze bekende 2-daagsche Coöperatieve Nu geen besmetting door litermaten Nu geen besmeurde handen. Nu geen stof of vuil van de straat enook als de melk schuimt, altijd de gegarandeerd zuivere maat. Deze week speciale aanbieding Groenten en Fruit in blik 1 kiloblik Doperwten en Worteltjes 1 kiloblik Spinazie 1 kiloblik Snijboontjes a 1 kiloblik Spercieboontjes deze 4 blikken samen slechts 78 ct. voor slechts 85 ct. Telefoon 106 Hebt U al kennis gemaakt aangemaakte Verf. Vloerlakken en Vernissen Voor een pracht COSTUUM Prachtig blauw vischgraat c""'Tn f 7.- Ise allernieuwste en bruin t ö./D Uok Lommumepakies f 5.- en hooger. Jongenspakken met pofbroek. el zal op Maan- jn aanbesteden in den Weled. odoulackers te if onderdag 19 tinning verkrijg- id tekende tegen n rest. f 2.50. Architect, COLSEN, tuat 30, Venray (j/Maart a.s. r até De Engel OOF g- •i Scheide. ukske. gen worden DOF rek zeug dracht, li. 10 biggen verouders, :hel, Merselo. OOF .(soons houten itlezer. ^vraagd 10 Jioolstraat. OOF raaitarwe abouw Boschhuizen. zaaitarwe tra getrieurd, 100 kg. Zaaihaver keurd, a f 8.-,- sa! 2.-, e biggen. uien. RAY Maart 1936, ten erfgenamen van i Putten, fkoopen ,en sterfhuize aan No. 24: lUden inboedel als leuningstoelen, ifel met 6 keuken- 2 hang- en leg- 2 ledikanten (2 ant (1 persoons), aschstel, mantel fornuis, petro- ck^n, mantelketel glas- enaarde- gerief, compleet ils, vazen, kande- lokken, 2 koperen eren koffiepotten, lampen, steenen vloermatten, 2 met emmers en gen en wat verder aangeboden, eeft plaats tegen in het café Ver- Ie Hoenderstraat. :ht huis met tuin istraat No. 24 te no. 3901, groot 2 >etaling der koop- g. 1936, in lasten VF.NRAY A.s. Zondag om 2 uur Sportpark Leunscheweg „de wedstrijd" van het seizoen U moet beslist komen Zaterdag 8 uur of Zondag 5 en 8 uur. Wij presenieren U een der bekendste filmwerken van 's werelds beroemden radio-tenorzanger met zijn prachtstem in Tientallen malen heeft U de beroemde tenor JOSEPH SCHMIDT in de radio bewonderd. Evenzoveel malen hebt U genoten, terwijl thans voor het eerst Joseph Schmidt in Venray zal zingen en Uw aller aandacht gespannen houdt bij het'zien en horen van deze populaire zangen in Luxor. Het is het grote succes filmwerk „EIN LIED GEHT UM DIE WELT" dat U beslist moet zien en zelfs waard is tweemaal gezien te worden. Uitgebreid Bijprogramma. Toegang boven 14 jaar. VERWACHT de volgende week BROADWAY HUMOR terwijl wij reeds thans Uw aandacht vragen voor het uit gelezen prachtprogramma in de navolgende week EEN IDEAAL ECHTGENOOT een Super Lumina-film. B Witkwasten, Borstelwerken, Zeemen, Sponsen, I I Dweilen, Glassnijders, Glas in alle maten, I B Behangselpapier, Randen, Glaspapier, I B alle soorten Verven en Lakken, Koudwaterverf, Matten, Loopers, Cocos Karpetten, Cocos Loopers, B Chinamatten, Bedmatlen, W C matten, Tafelzeil, H Balatum, Olie, Siccatief, Bronzen, Parafinelak voor muren en ijzerwerk enz. enz. Alles aan spotprijzen. HOFSTRAAT 8. TELEFOON 64 60 Wij hebben in voorraad (zoet gewas voor veevoeder) (deze wordt ook hier geheel rijp) (deze wordt hier niet rijp) Aanbevelend, Leunen-Venray Telefoon 97 Profiteert! Profiteert! Gedurende de maand Maart geef ik bjj aankoop van Verf of Behangselpapier voor f 3.50 als EXTRA RECLAME een prachtige Schilderij cadeau. Zeer mooie BEHANGSELPAPIEREN vanaf 4 cent per rol. Verder Blanc Fix, Borstelwerken, Glansverf, Vloerlak bruin, Tuindersglas enz. Alles uit voorraad aan zeer scherp concurreerende prijzen. VRAAGT PRIJS. Beleefd aanbevelend. 352 Langstraat 33 Telefoon 132 Huis- en Decoratieschilder. Kuikenzaad, Voederbakjes, Drinkbak jes, Levertraan HOFSTRAAT 8 li Iedeieen kan zelf bouwen en goedkoop wonen, indien hij eenig geld bezit of bijeen kan sparen. Vraagt in!, onder no. 40 bureau van dit blad. I0UT. iy maskers iïRAY (bepalen dag pu- zwaar tophout i Kemp, afk. van tkers. en Sierbloempotten, Schotels in alle maten. HOFSTRAAT 8. 10 Sponsen, Zeemleer, Borstels alle soorten, Dweilen, Bezems, Glazenwasschers, Kastpapier en Kastranden, Koper- en Zilverpoets, Goud- en Zilverbrons, NICO in busjes en tuben enz. Schuurpapier enz. enz.. De bekende CEA MOP'S, Boen- blokken en verschillende soorten Boenwas, ook met gratis poetsdoek Patersslraat 9. 19 lang 2.40 M. a f 4.50 per 100. Tevens nog "verkrijgbaar Haagdoornplanten en Struikrozen. G. de Mulder, Leunen Entrée 20 ct. HORST Onze lesjuffrouw demonstreert a.s. Donderdag 19 Maart vanaf l uur n m in Hotel „De Zwaan" Ook bestaat er dan gelegenheid uw machine gratis te laten repareeren. 42 Den Bosch. moet men naar 'n Mooie en groote stoffensorteering, direct uit voorraad te leveren. Dit is toch ook 't voordeeligst. Ook in Damesstoffen n mooie kisuze. Ruime sorfeering REGENJASSEN van 1 overbekende merk WECOTEX. 62 Beleefd aanbevelend. Dagelijks aan onze Kallloods te Oostrum (v.h. van der Linden).te halen 444 20 °|o Kalizouf f 1.70 D. 100 kg. (los) 40 o Kalizouf a t 3.50 p Pafenfkali a f 4.35 p(gezakt) franco op voertuig af loods. Franco huis 10 ct. per 100 kg. hooger De kaii behoort bij het opladen aan Hoeks te Oostrum betaald te worden. U gelieve bij Hoeks aan te gaan, die U behulpzaam zal zijn bij het opladen. Aanbevelend, LEUNEN-VENRAY Telefoon no. 97. Graan, en Kunstmesthandel BOXMEER Telfoon 9. MET Rrolifeerf van Albert Heiin s vanaf heden t.m. Vrijdag 20 Maart. GELE ZEEP TRANSPARANT ZEEP SODA STIJFSEL WASCHVLUG ZEEPPOEDER ZEEPPOEDER EXTRA HUISHOUDZEEP 2 pond voor 121/» 2 pond voor 14 4 pond voor 7 per pond 119 2 pakken voor 25 3 pakken voor 12 3 cartons voor 16 4 stukken voor HUISHOUDZEEP Extra per doos 4 stuk 13 HUISHOUDZEEP per staaf 1 pond IJ1/, ZEEPVLOKKEN p. extra groote doos 20 BLAUW 4 zakjes voor 9 GLOOR 3 pak voor 10 BLEEK WATER per groote flesch 15 WRIJFWAS 2 potten voor 15 LINOLEUMWAS per groote bus 23—17 SCHUURPOEDER per groote bus 10 IRA of SCHURA 2 pak voor 10 SCHUURPAPIER 2 vel voor 3 SCHUURLINNEN per vel 3 METAALPOETS per bus 15—8 OVALINE, Haardenwas 2 tubes voor 11 KASTPAPIER wit of met dessin 2 rol v. 15 KASTPAPIER rood of damast 2 rol v. 21 ct. ct. ct. ct. ct. ct. ct. ct. ct. ct. ct. ct. ct. ct. ct. ct. ct. ct. ct. ct. ct. ct. ct. ct. Alleen Vrijdag en Zaterdag afgehaald u. d. winkel Pracht Tafeiriist 2 pondspakken voor 19 ct Zuivere Bijenhoning p. pot van 35 voor 25 ct p. pot van 55 voor 45 ct maakt U het leven goedkooper en geeft U garantie voor beslist allerbeste kwaliteit VENRAY MARKT 1 Telefoon 90 R 181 150 Niets wordt nagelaten om de hygiène bij de be- handeling onzer producten tot het hoogste peil op te voeren. Wat de bediening onzer clientèle be treft is hier door onze automatische attapkraan. II stang Huishoudzeep BM| 1 groote bus Schuurpoeder 1 groot pak Zeeppoeder 1 Panspons 1 p. Gloor of 1 doos Schoenpoets 1 Dweil 1 Werkborstel 2 pond Kristalsoda Dit alles in 'n keurige sterke afwasch- bak ofemaille emmertje Wij vragen en bezorgen het U. met onze prima Probeer ze eens. Wij maken U tevens ook attent op onze groote voorraad welke wij ontvangen hebben. Ondanks malaise wordt onze omzet steeds grooter, daardoor zijn wij in staat U een groote keuze voor weinig geld aan te bieden. 68 Zie Etalage Zie Etalage Telf. 107 Groote Straal 21 noodigen wij U uit een bezoek te brengen aan ons magazijn. rv (in gr'is> zwart, blauw f Q "y/p 9.50, 10.75, 12.50, 14.50, 15.00, 17.50, 18.75 enz. Dit zijn zuiver wollen Stoffen, geheel op zijde gevoerd en prima afgewerkt. f I hebben wij vanaf f 4.-, Komt eens kijken, het verplicht U tot niets

Peel en Maas | 1936 | | pagina 3