Bel op 123 in de moderne teuten sfornuis Naaimachines Meubelen is en bliift P. Goumans W. Olaessens 25 gld. belooning HlMHCAMf! Jos. Hendrix Zonen Centrale Verwarming Bloemisterij Semperflorens Joh. Comuth-Noteboom AANNEMERS EIGENBOUWERS Metselsteenen N.V. Venraysche Stoom $t e ene a br. a. h. de haen, venray Luxe-Autoverhuur M. A. STOKS, Langstr. P. J. JACOBS Zn. J. A. K0RT00MS, Blerik co ra plee te Meubileering A. H. Martens Koud en warm Waterleidingen Pompen Zinkwerk Electriciteit "Firma Mancfers Sd Stevens Juist voor net afgewerkte Bloemstukken A. VAN HAM Zn. Stationstraat 6 Voor Grafmonumenten Natuursteenwerken Kleeding naar maat WILT GIJ De PHOENIX Naaimachines Vleescbbouwerij E. Versleijen-Breuer, Venray KödelenBöhm Dorschmachines KUNSTMESTSTROOIERS, Smederij Gebr. Lucassen, Leunen Koperslagerij Levert u, Electriciteit Gas- en Electrische Fornuizen, HET BESTE voor weinig geld AntMilieu, Paterstr. 13 HET ADRES voor complete eigen fabr. Steeds voorradig Lijkkisten en Grafkransen op mijn naam brillen verkoop!, Gedipl. Opticiën Antoniuslaan 50 HEUBIL! Waarom Groote Straat 13 eigen fabrikaat MARKIEZEN. GDAND PPS) SCHOENHANDEL Oók in onze Najaarss en Wintercollectie Voor reparatie 't aangewezen adres. Electr. Timmerfabriek. alle Bouwmaterialen. JF" Dat, wat U niet ziet, is 't Belangrijkste HENRI CAMPS Horlogerie i Alle systemen Plannen en begrootingen Kruisstraat 1 naast Hotel Oitzels. BLOEMEN" PLANTEN als Bloemenmanden, Kransen en Bouquetten is uw adres Alle soorten POT- EN SNIJBLOEMEN welke het seizoen oplevert. CACTUSSEN, PALMEN, VARENS enz. A AT ON<S Uw Siertuin aanleggen, Uw boomen en heesters vrliO snoeien en sproeien, U kunt er op rekenen dat het dan vakkundig en goed gedaan wordt. Beleefd aanbevelend, Telefoon 150 SIERHEESTERS Z^DEIST VRAAGT alvorens elders de benoodigde te koopen, in Uw EIGEN BELANG eerst prijs en monsters bij de v.h. H. TRYNES. Kantoor Venray Tel. 24 Fabriek Overloon Tel 5 en verder alle voorkomende is het oudste en vertrouwdste adres Mariaslraat VENLO Telefoon 98 H H. Architecten en Aannemers vraagt prijs en monsters. CONCURREEREND VERTROUWD VOOR BETERE JU j||/"CJ|ri C St. Antoniusstraat 7 mlVJlltLb VENRAY Dames- en Heeren-Kleermaker een goede NAAIMACHINE koopen Neemt dan een machine, waarvan ge zeker bent dat deze OOK NA VELE JAREN in alle opzichten zal voldoen. worden reeds 70 jaren door de grootste speciaal fabriek van Europa vervaardigd en alhier bijna 30 jaren onafgebroken geleverd. Vraagl de honderden gebruikers in de Huishouding en in het Dames- en Heeren-Modevak, hoe zij over deze machine tevreden zijn. De wijze waarop wij de machines koopen en verkoopen, geefl een minimum van onkosten, waardoor wij deze tegen den laagsl mogelijken prijs kunnen leveren, ook op afbetaling. Onze ervaring waarborgt (J vakkundige bediening, ook voor reparaties aan andere machines. Aanbevelend, PATERSLAAN te kwaliteit Worst en Vleescbwaren zoowel Hollandsche als Duitsche Worstsoorten. Uw aangewezen adres voor PRIMA VLEESCHSCHOTELS. Tevens te ontbieden voor alle huisslachtingen. Alle soorten Ploegen, Eggen, Hakselmachines, bietensnijders, giervaten en pompen, stalwagens, veevoeder ketels, bascules en gewichten,-wanmolens. Rud Sacks onkruid-egge, benzine- en electr. motoren en alle landbouwgereedschappen. Prima fabrikaat. Concurreerende prijzen. Maasheesche weg 19 VENRAY Telefoon 78 Stofzuigers vanaf f 33.50 compleet. Radio, Eleetrisehe ornamenten. Gasleiding Waterleiding Wij brengen op het gebied van Naaimachines Dit bewijzen de talijke naaisters, die met volle tevredenheid werken met onze machines. Onze C. B. rondspoel Trap- machine voor slechts f 95.- is onverbeterlijk en fabelachtig laag in prijs. Geschikt zoowel voor het zwaarste werk als voor borduren en stoppen REPAREEREN van alle machines, zoowel voor industrie- als huishoudelijke doeleinden. De machines be hoeven niet opgezonden te worden, doch worden door ons zelf gerepareerd. VERITAS Naaimachines met ruim 75jarige ervaring waarborgen U kwaliteit. ONDERDEELEN van alle merken voorradig. Prima soorten NAALDEN Schoolstraat 1 VENRAY. Grootste voorraad. Nieuwste modellen, ook in gepolitoerd werk. S Modelkamers. Vakkundige afwerking. Scherp concurreerend. Stoffeerdery Henseniusplein 3 Zadelmakerij Het goedkoopst en meest gesorteerd adres in Tapijten, Karpetten, Wollen en Bouclé Loopers. Cocos Tapijt en Loopers in alle maten. Kleedjes en Matten in alle soorten. Linoleum en Balatum. Springveer-, Paardenhaar-, Kapok Al per "ras- Aupings Matrassen. Houdt zich beleefd aanbevolen voor het b' KLEEDEN en OPMA !£EN van Meubels en Matrassen. Sportartikel.Leder-en Touwwerk voor dengene, die den persoon kan aanwijzen, welke in en om Venray zelfs met mijn naam op de éfui's. Ondergefeekende heelt geen reiziger. koop ik mijne OMDAT ik daar kan koopen mef vertrouwen en bij een vakman. Het adres voor eigen fabrikaat. Vraagt thans onzo sterk verlaagde prjjzen van Aanbevelend, maessen Het laagst in prijs. Manshecsehewcg 9 (Jot - Straat 5 vindt U het nieuwste in ruime keuze. Komt zien, wij stellen U tevreden. Beleefd aanbevelend. VENRAY Steeds in voorraad Dat de kast van 't Horloge elegant en keurig afge- loerkt is, dat ziet U. Maar 't belangrijkste is dat wat U niet ziet. dat zijn de Uurwerken, die wij onder volle garantie verkoopen. Vakkundige bediening. Zie Etalages. ^^UWIUIttQlIOEIIOOMS^EltrtKtRIK Richt U lol den Raad van Arbeid le Venlo of zijn Verteöenwoordi$ers Pensioenen van /1S6 I;m. /I040 per laar mei of zonder restitutie van prcinitn bil over!i|dcn 'vóór hel berelhcn van den pensiocnlccftlld Pensiocnlcellllden vanaf Ircl 55sle lol hel SSsIe jaar, WEDUWEN (WEDUWNAARS-) PENSIOENEN van 152 l/m, /520 per jaar Agent voor Venray: H. JACOBS, Stationsweg. •f/»».*»: V*

Peel en Maas | 1936 | | pagina 8