DE GRUYTER AANBESTEDING. aanbesteding der melkritten Th. Pouwels Wed. p. sdiaeffer, P.BEERKENS Tel. 107 Lente- en Zomermode! Dames- en Kinderhoeden. Onze Reclame £wtmm6 - (Qenioy Klemnakeü{ Jean Zn 10 TH, POUWELS, Hofstraat 8 Dankbetuiging. TE KOOP TE KOOP drachtige zeug TE KOOP Industrie poot- en eetaardappelen partij Roode Star eetaardappelen Voor Tuinwerk GEVRAAGD Reiziger in dakpannen BIEDT ZICH AAN net burgermeisje Keukenmeisje C. HERMANS Bekendmaking. Het Bestuur de Coöperatieve Zuivelfabriek „Venray" zal plaats hebben op Dinsdag 10 Maart om 7.30 uur in Hotel De Zwaan. Sfoomzuivellabriek H. Maria Oostrum Aanbesteding der MelkriHen Nooit gedacht F. W. HENDRIKS Verf zelf Behang zelf Jacobs' Graanhandel W. Hendriks houten-, koperen- en gebrand koperen RAAMGARNITUREN P. Schaeflers Voor Dames met smaak Is MAISON AMBROSIUS de zaak HEERENSTOFFEN voor costuums n. maat HEEREN- en KINDER-CONFECTIE goedkoop Vraagt U eens stalen, ofwel mogen wij U deze eens voorleggen In Hoeden, Petten, Engelsche Hemden, Modeartikelen Iets aparts een maalkalf 5 pond fijne Koffie voor 1 gulden Bus Speculaas inh. 3 pond 60 ct. schrijven ons Door deze betuig ik mijn op rechten dank aan allen, die blijk gaven van belangstelling, bij gelegenheid van mijn 80e ver jaardag. L H. van den Bosdi klein partijtje klasse B Industrie pootaardappelen (voor 20 Aug. gerooid) maat 28/55 a f 5 per 100 kg., en van 't zelfde gewas nog in de maten 24/28 en (28/55 schurftig). Prijs op aanvraag. Ant. Jenniskens, Steeg K 70, Leunen. zware, aan telling 13 Maart, 2e worp, bij G. de Mulder, Mer selo. 8 G. In 't Hulst, Kiept. TB KOOP kippenhok 5 x 3 M. en partij kippen Adres bureau van dit blad. TB IKOOB mangelwortelen f 2.50 per 1000 kg. L. Arts-Poels, M 51, Haag— Merselo. wende men zich tot W. Swag- hoven, Broekweg 17. Aan hetz. adres bieden zich aan loopjongen 14 jaar en meisje van 15 jaar. provisie-basis, liefst wonende te Venray of omstreken. Brieven met opschrift „Reizi ger" aan bureau v d. blad. (2 R.K17 jaar, om 1 Mei in dienst te treden. Adres te bevr. bureau dezer. Mevrouw VAN BERCKEL- Dommer van Poldersveldt ver langt met Mei, wegens huwelijk der tegenwoordige, in haar kl. gezin bekw. R. K. Opg. van leeftijd en waar get. te bek. zijn. Brieven franco Den Haag 27 Laan van Meerder- voort. 2 Venray heeft steeds uit voorraad in extra kwaliteiten aan te bieden verschillende Gras- en Klaverzaden voor kunst- en blijvend weiland in prijzen van f 8-12 per H A. Zaaiwikken. Lupinen. Serradella. Spurrie en verdere Landbouwzaden. maakt hiermede bekend dat de Inschrijvingsbiljetten moeten uiterlijk Dinsdag 10 Maart 's middags 12 uur worden ingediend ten kantore der Vereeniging. Bemerkingen 1) In de ritten Steegsbroek, Leunen, Volen en Veulen (Clephas) zijn kleine wijzigingen aange bracht. Inlichtingen worden op het kantoor verstrekt. 2) Het melkvervoer van Overloon, Ysselsteyn en Mer selo valt niet onder deze aanbesteding. 276 op Donderdag 12 Maart a.s. om 5 uur bij Joh. Verhaag. Inschrijvingsbiljetten moeten op dien dag vóór 12 uur zijn ingeleverd bij een der bestuursleden of bij den directeur. 34 Het Bestuur. ProfiteertProfiteert Gedurende de maand Maart geef ik bij aankoop van Verf of Behangselpapier voor f 3.50 als EXTRA RECLAME een prachtige Schilderij cadeau. Zeer mooie BEHANGSELPAPIEREN vanaf 4 cent per rol. Verder Blanc Fix, Borstelwerken, Glansverf, Vloerlak bruin, Tuindersglas enz. Alles uit voorraad aan zeer scherp concurreerende prijzen. VRAAGT PRIJS. Beleefd aanbevelend. 352 Langstraat 33 Telefoon 132 Huis- en Decoratieschilder. Reuzenvoorraad Behangselpapieren. Randen VERVEN EN LAKKEN allo mogelijke kleuren Glas in alle maten, Stopverf enz. Borstelwerken, Zeemen, Sponsen. Alle Schoonmaakartikelen, Witkwasten in alle soorten. U koopt bij een vakkundig adres en krijgt alle inlichtingen gratis. De prijzen van al onze artikelen zijn enorm verlaagd. Zoekt uw voordeelAanbevelend, HOFSTRAAT 8. TELEFOON 64 Dagelijks aan onze Kaliloods te Oostrum (v.h. van der Linden) te halen444 20 °|o Kalizoui a I 1.70 p. 100 kg. (los) 40 o Kalizoui a f 3.50 p Palenlkali a I 4.35 p(gezakt) franco op voertuig af loods. Franco huis 10 ct. per 100 kg. hooger. De kali behoort bij het opladen aan Hoeks te Oostrum betaald te worden. U gelieve bij Hoeks aan te gaan, die U behulpzaam zal zijn bij het opladen. Aanbevelend, LEUNEN—VENRAY Telefoon no. 97. Graan- en Kunstmesthandel BOXMEER Telfoon Het beste adres voor in alle maten en dikten. Alle Onderdeelen. RAILGARNITUREN in alle gewenschte maten uit voorraad leverbaar. Verder Sierhaken, Keukenhaakjes, verschillende soorten Beslag en Knoppen, ook afzonderlijk verkrggbaar. Gordijnhaken, Looperpennen, Tafelkleedklam- men, Vitrageroeden in koper en celluloid, Gordijnkoord, Traproeden platte en ronde, zinken Gordijnroeden, alle soorten ringen, steunen enz. Aanbevelend, De zaak van wijlen Horlogerie, Goud- Zilver- en Uurwerken Grooie Straal 32 zal geheel op denzelfden voet worden voortgezet. 25 Beleefd aanbevelend, Groote Straat 32 Venray' GROOTE STRAAT 21. 50 Wederom ontvangen de nieuwste modellen Groote keuze. Lage prijzen. Wij bieden U weer iets bijzonders aan in TB KOOP van 3 weken of een van 4 maanden Jac. Verlinden, Merselo M 34. TE KOOP 3 dragende varkens 12 tot 14 weken dracht, bij J. Hendriks, Kerkenhof A 38, Geijs- teren. TELEFOON 64 P-U-iJlc yUw. Öo. ^CO-0-ïb. N.G.. E.str. 31. Haarlem En bovendien zijn Peulvruchten zeer goedkoop en buitengewoon voedzaam Erwten Spliterwten Wortelerwten Rozijnerwten Capucijners Extra Capucijners Witte Boonen Bruine Boonen Pronkboonen Fijnste Linzen Enkele druppels De Gruyter's Aroma doen wonderen

Peel en Maas | 1936 | | pagina 4