Kuiken voeder. A. Verheggen L. Wijnhoven aczockt Edah Reclame N.V EDAH Tel. 31 makt KOUSEN DE ZIGEUNERIN Kringwedsfriid Groofe Schoonmaak reclame Gebr. Jeuken Groofe Sfraaf OPFOKVOER en KUIKENZAAD Adverteerders LUX0R Theater allernieuwste Stoffen voor Mantels en Japonnen jan fyu)ma66en tooi» aaderwten [UUR et Tuin pooi» 300 holle «nen KOOP St. poters nabouw ter leen Vergunning- en Verlof houders Propaganda-Vergadering itr.12 Wij zijn weder gereed met ons als le klas bekend WAARBORG, alléén v. d. Voorts Opfokvoer en Kuikenzaad te voeren. v. d. Voort's Graanhandel worden beleefd verzocht hunne Advertentiën ZOO VROEG MOGELIJK in te zenden. Matzijden Kous 59 Matzijden 89 Matzijden Kous 89 Met open- gew. pijltje 89 Matzijden extra fijn 79 „Merano" 1.18 Mel bourne 1.40 „Mode" 89 Rivièra 1.25 Wol met matzijde 1.30 „Pelikaan" 1.50 „Ein Lied gehf um die Welf". Deze week speciaal lage prijzen Telefoon 106 R. K. LAGERE SCHOOL VENRAY-HEYDE. Jonge Boeren Oosfrum. Voor onfsmeffen van Zaailarwe. Gersl en Haver Zoojuist ontvangen de Alles wordt desgewenscht door le klas Coupeuse gemaakt. Toeren, Bloemen, Tulle enz. Prima blanke Schijfjesappelen per pond slechts 21 ct. Vijgen 2 pond voor 18 ct. Extra groote Vijgen per pond 15 ct. Schoonmaak - Reclame 1 prima Witluiwagen m. steel 25 ct. 1 prima Tapijtschuier 15 ct. 1 prima Cocos handveger 20 ct. Koop WAAR VOOR UW GELD hij een vertrouwd vakman. COSTUUMS Will U voor Paschen Cosfuum koopen P. CoopmansJanssen sberwten, 9 cent lens, Brukske. direct te aan- 10 it 14. re. 10 ft Schoolstraat 3. 4- LOOF mrdappelen ê3 50 p. 100 kg., efl. appelen per kilo ,ationstraat 23. KOOP darken JvR. «n dracht, tardappelen augelen, teug voor huis- i jong varken Jig. ■its, Merselo. drde v. Hoek's fieurts, Oostrum- ijZoutzuur sj Aarde Bolus igers yas i Ijszeep le kwaliteit [ersaarde mnsstijfsel i bijvulling der f lime ^poeders óonmaakmiddelen tis onze Tips iimaak is een genot i)E VIJZEL" Idemaekers Bin 6. 25 HTM ijf 3438. ieuwstr. van Venray en omstreken. UITNOODIGING ter Woensdag 11 Maart a.s. n.m. half 8 in Zaal „Wilhelmina". Als spreker zal optreden de WelEd. Heer VAN D1JCK. uit Helmond, Voorzitter Ned. Bond van Café- en Restaurant houders, over de volgende punten 1. Hoe staan wij tegenover de accijnsverlaging? 2. Hoe staan wij tegenover drankwetherziening? 3. Is organisatie noodig in den huidigen tijd 54 Het Bestuur. noodig AF. en wachten gaarne Uwe orders in De voorspoedige opfok welke onze klanten in voor gaande jaren mochten ondervinden, is U een en moet U, die tot heden nog geen proef namen, doen besluiten De prijzen zijn voor deze artikelen evenals voor onze andere sterk concurreerend. Aanbevelend, OOSTRUM Telefoon 60 Venray goedkoop in de nieuwste modekleuren „Filmster" „Chic" dicht geweven sterke kous matzijde gepl. Opengewerkte Kous extra fijn „Prima" vliegt weg wol met matzijde Grootste keuze inDames-, Meisjes- en Kinderkousen, Heerensokken en Sportkousen. VKNRAY Zaterdag en Zondag presenteren wij U een der grootste actrices van onzen tijd KATHARINE HEPBURN in LITTLE MINISTER Een boeiend fel bewogen drama, een meesterwerk wat U zal doen glimlachen, terwijl U Uw tranen van ontroering afwist. Een machtig verhaal van Katharina Hepburn, stormachtiger, meeslepender dan ooit, dat haar leven waagt voor haar ontembare liefde, zich afspelende in de Schotse Hooglanden. Zie de reclame. Toegang boven 14 jaar. Uitgebreid prima bifprogramma w.o. een interessant Polygoon Nieuws. Een programma dat U allen prachtig zult vinden. Verwacht de volgende week de reuzen succesfilm van den beroemden tenor Joseph Schmidt in Bezoekt a.s. Zondag op *t Valkterrein de Aanvang 2 uur. Entrée 20 ct. Donateurs geen vrije toegang. Anker luiwagen 20 Union luiwagen 24 Werkborstel 9 Witluiwagen 28 Snelwitters 60 Potboenders 6, 8 Cocos kamerveger 17 Extra zware Cocos handveger 28 Straatbezems 16 Zware Straatbezems 24, 30 Zwaar gev. zeilveger 42 Haren handveger 40 Haren handveger half lange steel 55 idem met lange steel 75 Cocos handveger 17 Waschborstel 8, 12 Tapijtschuier 25 Vaatkwast zware 14 Flinke tuitenborstel 20 Sterke Mattenkloppers 35 Groote Pansponsen 5 Wafeldoeken 10 Haren ragebollen 65, 75 Extra groote Dweilen 24 Roode sterke Dweilen 22 Prima Dweil 12 Kleine Dweil 5 Groote bus Schuurpoeder 8 Zeeppoeder 5 pak voor 25 Boenwas alle soorten vanaf 25 ct. p. groote bus ZIE ETALAGE Wij vragen en bezorgen het Kinderen (jongens en meisjes) die i April 1936 zes jaar zijn, kunnen per 1 April a.s. toege laten worden tot deze school. Aanmelding, onder overlegging van „pokkenbriefje" of trouwboekje, vóór 23 Maart bij het Hoofd der School. tegen stuifbrand is gelegendheid Dinsdag 10 en Woens dag 11 Maart namiddags aan de Boterfabriek te Oostrum. Tevens afhalen der Zaden. Het Bestuur. Wegens niet meer nahouden van dit artikel 64 ruimen wij op aan spotprijzen alle nog voorradige Speciale aanbieding Wy vragen en bezorgen zonder prysverhooging. 70 Een costuum van f 8.- kan te duur zijn. Een costuum van f 25.- kan goedkoop zijn. i door ons geleverd, blijven hun pasvorm behouden in het dragen. h voor weinig geld een mooi, chic en degelijk Doe dan Uw keus uit onze ruime sorteering Heerencostuums en Kinderpakjes. Onze costuums munten uit door soliede afwer king en prima pasvorm. Engelsdte Hemden, Hoeden. Pellen. Zelfbinders, Bretelles, Sokkenhouders, Manchet- knoopen enz. Ruime keus. Uiterst lage prijzen. Speciaal adres voor Heeren-Modearlikelen. Beleefd aanbevelend, 72 Langstraat 49, Venray _Jr

Peel en Maas | 1936 | | pagina 3