lADIO-DISTRlBUTIE IS BETER 2 A D I 0 D 1 S T R I B U T I E I S G O E D K O O P E R Gramofoonplaten. De eerste Vastenmeditatie is reeds voorbij. Wilt U van de komende nog genieten, geeft U dan spoedig op. Zij geeft U ongestoorde ontvangst van de HOLLANDSCHE Programma's, door recht- streeksche lijnverbinding met de zenders, terwijl voor het BUITENLANDSCHE Pro gramma steeds de NIEUWSTE apparaten worden gebruikt. Tevens iederen avond eigen uitzending van Sluit I! dan aan bi de

Peel en Maas | 1936 | | pagina 12