VULPENHUIS. CITAX Bel op 123 Heerlijk A. v. Stiphout A. Sanders, Kousenhuis bel op no. 95 Metselsteenen Machinale brei-inrichting Bloemisterij Semperflorens Joh. Comuth-Noteboom msxmrnm H. van den Heuvel n.v. venraysche Stoomstëenfahr. J ongensscho enen VUL-potlooden a- h. de haen, venray P. J. JACOBS Zn. Ook al griep? AKKERTJES Advertentiën Markten Fa. StoobSeelen Steenkolen eni Brandstoffen Jac. Verstegen MEUBELEN Vitrages Will U genieten BLOEMENTUIN A. H. STEVENS Haarden, Kachels, Haardkachels Qebr\ Lucassen Firma van den Munckhof J. KEMPS Dakbedekkingen P. CLEPHAS Assurantiën, G. W. MUSKENS AANNEMERS EIGENBOUWERS DAMES- EN HEERENSCHOENEN Groote keuze in gekleurde en zwarte Dames- en Kinderkousen. HEERENKLEED1NG NAAR MAAT Luxe-Autoverhuur M. A. STOKS, Langstr. Dat, wat U niet ziet, is 't èefangrijkste HENRI CAMPS Horfogerie Juist voor net afgewerkte Bloemstukken A. VAN HAM Zn. Stationstraat 6 kunstkorrel' Kleeding naar maai J. MICHIELS WILT GIJ De PHOENIX Naaimachines Vleeschhouwerij E. Versleijen-Breuer, Venray KödelenBöhm Dorschmachines KUNSTMESTSTROOIERS, Smederij Gebr. Lucassen, Leunen Voor Grafmonumenten Natuursfeenwerken VENLO ^^foor^8 Koperslagerij Levert Electriciteit Gas- en Electrisehe Fornuizen, SUjttfij F.Hoiiomatktfi a,! Dampo 3oi Doos 30 cent NIDTMAAKT IS GOED gesprongen, liepen en snijwonden op. clfcrs zijneen onge- iaeen moeder met drie kiren en drie kinderen waarvan alleen iter aan den dood zijn A; SLACHTOFFERS. gilag is de 12jarige iVilde te Capelle aan i( de openbare school ijpzakt en verdronken. NOOR EEN TREIN RIN EN GEDOOD. een drietal het ijs tusschen 'ti Soest hadden ver- il<| ze aldaar den onbe >vëg passeeren. ênblik naderde juist Twee der jongens Jijf te redden; de H. R. werd echter lnotief gegrepen en 1 ventje, dat een der ei^fgereden en tevens e jofdwonde bekwam, oals op slag dood. We weten zeker, dat William, als bij een nieuw costuum behoeft, eerst stalen vraagt aan zijn kleermaker, daarna minstens drie dagen prakke- zeert, eer hij zijn keus bepaalt en tenslotte past en herpast, vóór hij zijn nieuwe pak aantrekt. Met Mary is het natuurlijk nog erger. Die laat een heelen winkel voorraad ondersteboven halen, vóór ze een paar handschoenen naar haar smaak weet te ontdekken. Maar een man of 'n vroipv een gezel of gezellin voor je leven, kiest men „op het eerste gezicht." Dat is „modern." Trouwens, velen doen ook weer gemakkelijker afstand van 'n vrouw dan van een costuum. Dat is óók modern. Wat sommige menschen het minste tellen is elkaar. hanet diepe voren •hen, winterooren vin, winterteenen len, stukke beenen nle na 't gebruik is puik T7AN BLIKVLEESCH STOPZETTING Maandagavond )rte vernemen, dat het ls>u de distributie van bleesch 1 Maart a.s. \(en, onjuist is. „Het gebleken, dat de vj-aad nog voor langen :e|s." ■\er in dit verband op .tn offici^ele zijde niet oil April is genoemd tiwaarop ongeveer de ojn uitgeput, ssetting op 1 Maart is wok nooit sprake ge- Je datum is uiteraard rvoor nog niet vast di zulks verband houdt geringer vraag in waarbij b.v. de van invloed kan zijn. zjiet b.v. mogelijk zijn, ri een week of veer- lpr voldoende zou zijn ig te voldoende. Van tijd toereikend einwezigen voorraad" ar dit blad bij infor- ajeen sprake. :j' NALATENSCHAP WERELDOORLOG. :ri wordt gemeld: Een frigkste nalatenschap- dwereldoorlog bevindt cje terreinen van het Franz Josepzieken- njelegen gedeelte van een klein ge- nlngen mogen 't niet uirpleegden van het het geheim weten, uit de buurt. De iéde toegang niet ge- o: zijn een zestal met sin doctoren en circa n", „leven" tachtig slachtoffers van dat zij dood familieleden is offici- iddat zij gevallen zijn; ïéloodenlijst komen zij inamen van hen, die het veld van eer.» la nog steeds, hun geheime af- i ii afgrijselijk uiterlijk m verminkingen ver ia bommen en giftgas. tachtig wrakken jonge mannen bs geheel verlamd, etom. gf dat zij volgens hun inen doen, is adem- t en niemand zal zij denken indien g in staat zijn te velke folteringen zij geen klank ont- i lun lippen. >edden, die den vorm ischmanden, waarin eir verpleegd kunnen ewone bedden, i iren bijna nog jon- oorlog uitbrak, die tot wezens, hulpe- rind. aren hebben zij ge. „waschmanden" ais en van den wereld- if speciaal opgeleide over hen, alles in tnd om hun folterin- ;elijk te verzachten. DESRECORD, cond men het noodig i de bericht te seinen ische pers ruari. Mary Kirk daag in het huwelijk illiam Seymour, een r York. Twee dagen Mary en William ieerst ontmoet. zulke menschen, n. vragen, ons in hun iu eigenlijk niet, kaar waard zijn verkoudheid eelpijn. zijn zelden ver- >ben zelden keelpijn, indpasta den mond J desinfecteert. Marktberichten. VENLO. Op de Coöp. Veilingver- eeniging van Maandag was de aan voer 1.935.000 eieren. Kipeieren van f 3.tot f 3.50 Kleine eieren van f 2.70 tot f 2.90 Eendeieren van f 2.60 tot f 3.— ROERMOND. Op de Coöp. Veiling- vereeniging van Maandag was de aanvoer 3.100.000 eieren. Kipeieren van f 2.70 tot f 3.50 Eendeieren van f 2.60 tot f 3.- Die hoofdpijn, dal gevoel van ziek zijn en die pij nen overal zullen dan direct verdwijnen mei Vólgens recept van Apotheker Dumont VENRAY, Maandag 24 Februari HORST Vrijdag 21 Februari (uitsluitend varkensmarkt) CUYKDinsdag 18 Februari. HANDEL in allo soorten aan scherp concurreeiende prijzen. Aan huis bezorgd en ook in kleiDe hoeveelheden op pakhuis te bekomen Overloonseheweg. Massief eiken Ledikanten, Geschilderde Ledikanten f8, 9, 12 IJzeren Ledikanten met matras, KINDER LEDIKANTEN f 5 39, 7.26, 7 74 enz. Staaldraad en Aupings Matrassen OIRSCHOTSCHE STOELEN fl.87 LOOPREKKEN f 2 60, 3.00 3.30 Kinderstoelen, Rielstoelen, Wiegen f 2.3.— 5.en hooger Keuken la fels f 6.86 1010. RUSTFAUTEUILS f 7 50 8 48 KARPETTEN EN KLEEDJES „HOLTAP"-Karpetten Gordijnen, Chinamatten, Japan- en Cocosmatlen, Ruige matten, Rubber Closelmatten Kapstokkleeden Divankleeden, Tafelkleeden, Kamervachten Vcetzakken Magazijn Sint Oda Bedveeren dubbel gestoomd en gezuiverd in prima betrouwbare kwaliteiten. Kapok, Zeegras, Alpengras, Wolvlokken. Prima 2persoons 3deelig MATRAS zwaar ge/uld met prima vetvrije wolvlokken metb.b. schuine peluw f 13.72, 15 68 Kapok Matrassen f 20.— 22.— Rusto Matrassen Zeegras en Alpengrasmatrassen Kinderbedjes enz. DEKENS ZUIVER WOLLEN DEKENS Prima Gewatteerde Dekens Moltonnen Dekens Lancaster Winkelgordijnen alle kleuren en breedten. Hospitaallinnen. Door lage bedrijfskosten naar den lagen verkoopsprijs van uw Vraag dan prijs bij ons voor aanleg van vijvers, stapelmuur tjes en rotspartijen. Wij hebben groote voorraad bordes- en rotsplanten, sierheesters en coniferen Aanbevelend, Handelskweekerij Maashees Een mooie sorteering in en alle Winterartikelen. Electr. Waschmachines met en zonder oliebad. Alle Huishoudelijke Artikelen. Aanbevelend, Smederi] LEUNEN Wij hebben een uitgebreide sorteering VULPEN HOUDERS in alle prijzen reeds vanaf f 1.75 met 14 karaats gouden'pen. Bijpassende Yulpotlooden. Stroomlijnpennen. Repareeren van alle merken. Brandewijn Puike Jenever Cognac Oude Jénever Likeuren Wijnen Styterjj Henseniusplein INBINDEN van Illustraties, Jonge Wacht, Roomsche Jeugd en andere Boekwerken, extra voordeelig. Firma van den Munckhol is toch voordeeliger VENRAY. Alarmrevolvers welke iedereen zonder bewijs in den zak mag dragenin lux taschje met 50 bijpassende schoten samen f 1.35 en per 3 revolvers met toebeh. f 3.50 Prima Lucht geweren achterlaad- model met draagriem eraan f 6.50 passende kogeltjes 88 cent per 1000 en f 1.80 3000 stuks. Verder uitver koop van 30l> Jachtgeweren, Jacht patronen, Huizén enz. tegen halve prijzen. M. KUPPENS, Tel. 14 Giro 38729, OUD-GASTEL. Maasheesche weg 22 is het goedkoopst adres voor in pannen, mastiek, leien enz. Ook voor reparatie. Beleefd aanb. Vlugge bediening. Koper- Lood- Zinkwerk Gas- en Waterleiding Pompen Reparatie Speciaal adres voor BOORPUTTEN. Overloonseheweg 7 Steunt de Francis- caansche Missiën ABONNEERT U op het St. Antonius-Maandblad 10 cent per maand. Belastingzaken, Kadastrale Zaken, Koop- en Huurcontracten enz. Schoolstraat 14 Telef. 144 VRAAGT alvorens elders de benoodigde te koopeo, in Uw EIGEN BELANG eerst prijs en monsters bij de v.h. H. TRYNES. Kantoor Venray Tel. 24 Fabriek Overloon Tel 5 in hoog en laag, met twee doorgaande leeren zolen en ook met de beste rubberzolen, alles aan de laagste prijzen. in alle modellen, nergens beter, ook niet goedkooper. WINTERSCHOENEN alle soorten, aan lage prijzen. Ook voor Reparatie is dit een degelijk en goedkoop adres. Marktstraat 3. VENRAY van Kousen, Sokken, Boven- en Onderkleeding. COSTUUMS aan laagste prijzen. Aanbevelend. Eimlstraat 6, VENRAY DEPOT WASSCHERIJ DEPOT VERVERIJ M PENH0UDERS FIRMA VAN DEN MUNCKHOF. Dat de kast van 't Horloge elegant en keurig afge werkt is, dat ziet U. Maar t belangrijkste is dat wat U niet ziet, dat zijn de Uurwerkendie wij onder volle garantie verkoopen. Vakkundige bediening. Zie Etalages. BLOEMBISr ZPXjA-ISrXIBISr als Bloemenmanden, Kransen en Bouquetten is uw adres Alle soorten POT- EN SNIJBLOEMEN welke het seizoen oplevert. CACTUSSEN, PALMEN, VARENS enz. I A AT ONS Uw Siertuin aanleggen, Uw boomen en heesters 1 vri snoeien en sproeien, U kunt er op rekenen dat het dan vakkundig en goed gedaan wordt. Beleefd aanbevelend, Telefoon 150 SIERHEESTERS Z-A. DEIST ïBERTELS fioye eierprooluctie bi) "Hèi- /a9' '*>ederkoshn/A tiet aantaiptuirrweevoectermerAen, Dattn oten AancteturorottgeAnxcAt Cts tegrto, atocA otenze&sten tuuiner Dte greuen Lüeirug groei er? A'CrotcAt BedelsKu/islfarrel2s 'tempers, Uwpluimoeegroeit, is nimmer zieA De kippen toorvten ieg7nouAin£S r Uw ren een eierenfatrrieA f VOOR BETERE St. Antoniusstraat 7 VENRAY Dames- en Heeren-Kleermaker een goede NAAIMACHINE koopen Neemt dan een machine, waarvan ge zeker bent dat deze OOK NA VELE JAREN in alle opzichten zal voldoen. worden reeds 70 jaren door de grootste speciaalfabriek van Europa vervaardigd en alhier bijna 30 jaren onafgebroken geleverd. Vraagt de honderden gebruikers in de Huishouding en in het Dames- en Heeren-Modevak, hoe zij over deze machine tevreden zijn. De wijze waarop wij de machines koopen en verkoopen, geeft een minimum van onkosten, waardoor wij deze tegen den laagst mogelijken prijs kunnen leveren, ook op afbetaling. Onze ervaring waarborgt vakkundige bediening, ook voor reparaties aan andere machines. Aanbevelend, PATEESLAAN le kwaliteit Worst en Vleeschwaren zoowel Hollandsche als Duitsche Worstsoorten. Uw aangewezen adres voor PRIMA VLEESCHSCHOTELS. Tevens te ontbieden voer alle huisslachtingen. Alle soorten Ploegen, Eggen, Hakselmachines, bietensnijders, giervaten en pompen, stalwagens, veevoeder ketels, bascules en gewichlen, wanmolens. Rud Sacks onkruid-egge, benzine- en electr. motoren en alle landbouwgereedschappen. Prima fabrikaat. Concurreerende prijzen. en verder alle voorkomende is het oudste en vertrouwdste adres: H H. Architecten en Aannemers vraagt prjjs en monsters. CONCURKEEUEND VERTROUWD Maasheesche weg 19 VENRAY Telefoon 78 Stofzuigers vanaf f 33.50 compleet. Radio. Electrisehe ornamenten. Gasleiding Waterleiding zijn de Likeuren, de Punchen, zacht en toch pittig de Oude Klare, Genever, Brandewijn en Cognac, belegen de Wijnen van Leeuwstraat 1

Peel en Maas | 1936 | | pagina 7