IfAX Denk er om cimhM WAMMI... m - JOS. MUSNSFiüi M. J. ItlltltrlS tal Jos.Hendrix Zonen Meubelen is en bliift ftSÈS? P. Goumans saf W. Claessens PHILIPS' „BI-ARLITA i-irtikelen SMPS o no. 95 J. A. K0RT00MS, Blerik Haarden, Kachels, Haardkachels en alle Win terartikelen L H. il MIN - VENRAY GEZELLIGE UURTJE met de compleete Meubileering COSTÜÜM of DEMI naar maat alle soorten bloemwerken reftentiën eti Portretten Sütilderijen. it©t*Seelen weten steen- etórandstoffeü \ars tegen. ltnachines SCHOENHANDEL Oók in onze Najaars* en Wintercollectie Voor reparatie 't aangewezen adres. FRICKE Dorschmachines Importeur M. VENNEKENS, Telefoon 61 Antoniuslaan 50 naast Fotograaf Strijbos Venraysche Schoenhandêl HET ADRES voor complete eigen fabr. Steeds voorradig Lijkkisten en Grafkransen. Het 99 VOORWAARDEN BETER ZIEN V leeschho uwerfj E. Versleijen-Breuer, Venray MEUBILEER NC Waarom Groote Straat 13 eigen fabrikaat MARKIEZEN. Prima Sioffen Voor een mooi Th. Lichte veld Eerste Venraysche Bi oemhweekerij en Magazijn uemet l ditat v|k isliien, eehan Duitsckland." siethet: óf den eenenóf ator moet het Oos- toebehooren. Het ien, alleen niet over hi niet misschien niet l z«ve zou willen zijn KdJDE TEISTERT ROLAND. 1 ïuropeesch Rusland f(le vorst. •oron en in het Centrale :s lnd worden tempera- 35 ,raden onder nul ge- tirwijl het kwik te t graden onder nul e i ook doorgedrongen krqie, den Noordelijken dejlcustgebieden van de eJde zee van Azof en kJH. stmen woeden hevige nen, die het spoorweg- zarste belemmeren. liOOO ABESSYNIERS ESEUVELD agatschap Stefani mede- t |»t onderzoek op de in iele laatste helft van Te^bien jn het Noorden Güale Doria en Dawa ha Zuiden, uitgewezen, dei 17.000 Abessyniërs gejeuveld. dan nog gevoegd i.OOO andere werden igen genomen, ofwel ■orden, hetgeen het ior den negus brengt g rotingen en /eiPortretten. rRtT VENRAY iktons Atelier 1 j huis te ontbieden HADEL IN •p cturceerende prijzen, bezdd en ook in kleine len pakhuis te bekomeD zerl nsche weg voor een goede en blijft toch reg ben de taf tsoo i hi1 >or rijze ;eds 'dj J klas t< aen,ir Voopi esta Venray Tel. 88. erschillende soorten nieuwste modellen 25.waaraan de Overwerkt is. wasehmachine om- drijfkracht, tegen iorradig alle soorten elKuipwerk, elkisten. ;eparatiewerkplaats uipen en wasch- rima degelijk werk leefd aanbevelend! Wijl [eni|cr ene£r Hcnseniusplein )EI istn i, Jonge Wacht, ie Jgd en andere ■kenixtra voordeelig. vaten Munckhof h 'ordeeliger IRAY. Maaslieesclieweg 9 Grootd Straat 5 vindt U het nieuwste in ruime keuze. Komt zien, wij stellen U tevreden. Beleefd aanbevelend. De FRICKE DORSCHMACHINES werden op de groote Landbouwtentoonstellingen te Berlijn en Hamburg ERKEND ALS DE BESTE. Daarom, Landbouwers, laat ook uwe Dorschmacbine een FRICKE zijn, ze is beter. Prima afwerking, lange trommel, dubbele reiniging. Leverbaar in 12 verschillende modellen. LISTER- DIESEL- BENZINE-MOTOREN. HEEMAF Electro Motoren Duitsche boeren zeggen: „FRICKE D0RSCHER IS DE BESTE" OOK üE MEiNSCHEN uit de Kandorpen moeten in hun eigen belang naar De groote concurrent. BRILLEN gewoon 75 ct. BRILLEN met hoorn rand f 1.25 BRILLEN geheel hoorn f 2. 14 karaats Gouden Trouwringen geheel massief vanaf f 4.— Regulateurs en Pendules f 10.— Prima Wekkers f 1.— Groote keuze in Barometers, Vulpennen. Gouden en Zilveren en prima doublé Kettingen, Ringen, Broches, Bellen, Colliers enz. Ook in Brillant en Diamant iets aparts aan spotprijzen. Komt zien zonder verplichting. Zondag n.m. gesloten. De grootste sorteerïng Mooi, goed en goedkoop Winterpantoffels, Werkschoenen, Motor- en Rubberlaarzen, Luxe- en Sportschoenen vindt U in Groote Straat IS. Maat- en Reparatiewerk. Schoolstraat 1 VENRAY. Grootste voorraad. Nieuwste modellen, ook in gepolitoerd werk. 8 Modelkamers. Vakkundige afwerking. Scherp concurreerend. J n tallooze Nederlandsche huishoudens heeft het er iederen avond veel van weg, of iedereen een donkeren bril opzet. Dat is het moment, waarop het licht aan gaatlicht, dat onvoldoende is. Wanneer Uw oogen zich bij onvoldoen de licht moeten inspannen, is het wezen lijk precies hetzelfde, of ze door een donkeren bril moeten turen. vervangen worden! Zorgt voor voldoende licht bij alles wat U doet. Daarvoor bestaan aanwijzingen, die U kunt vinden in het boekje: „Het Gezellige Huis", dat U op aanvraag gaarne gratis door ons wordt toe- gezonden. Zendt slechts onderstaande coupon aan ons op, of schrijft ons even een Spaart Uw oogenze kunnen niet briefkaartje. De Philips' „Bi-Arlita" lamp is de beste en zuinigste lamp, ooit door Philips vervaardigd en daarom de aangewezen lamp voor Uw huisverlichting. Sluurl deze coupon in aan N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken, Verkoopafdeeling Nederland en Koloniën, Eindhoven en Uonlvangl gratis hel boekje „Hel Gezellige Huis'' Naam- Sir aal: Woonplaats 1433 VOOR 1. Voor alle werkzaam heden, die bij kunstlicht geschieden, bestaan mini mum verlichtingseisc hen, waaraan, wanneer het werk niet direct onder de hoofd- verlichtinggeschiedt,slechts door voldoende bijverlich ting kan worden voldaan. 2. Onder normale omstan digheden geldt als minimum voor den totaal beschik baren lichtstroom van een woonvertrek 300 dekalu- men. Hierdoor wordt de mogelijkheid geschapen, hoofdverlichting en bijver lichting afzonderlijk te ge bruiken, al naar de bezigheid het voorschrijft, waarmee tevens de zuinigheid be tracht wordt. 3. De sterkte van de licht bron voor hoofdverlichting in normale vertrekken, in ornamenten op normale hoogte, welke al het licht direct naarbeneden werpen, moet minstens 150 deka- lumen bedragen. 4. De lichtbron dient zich op de plaats van het werk te bevinden. 5. Vermijdt te sterke licht contrasten als bijv. ontstaan wanneer slechts één gedeel te van de kamer voldoende verlicht is, om te voorkomen dat bij de oogen, die voor hetzienbijverschillendehel- derheden zich telkenmale moeten aanpassen, ver moeidheidsverschijnselen optreden. 6. Vermijdt elke verblin dende verlichting door het gebruik van afgeschermde lichtbronnen en lampen met inwendig gesatineerden ballon. Linoleum. Balatum, Cocos Karpetten Schilderijen Spiegels Groote voorraad. hoogste kwaliteit. Laagste prijs. FAUTEUILS ook in echt leder. ROOKFAUTEUILS, Ligstoelen, Rieten Leuningstoelen, Mooie Wandkastjes, Theekasten, Rooktafels, Bloemtafels, Toorop Schilderijen, Italiaansche Kunstplaatjes. HUISVLUTARTIKELEN als teekeningen, lindenhout, triplex, zaagjes, mesjes. ALLE KLEINE .MEUBELEN. Lage pryzen. Groote keuze. Beleefd aanbevelend, Meubelfabriek Bontekoestraat 2 Meubelhandel Telefoon 47 PATERSLAAN le kwaliteit Worst en Vleeschwaren zoowel Hollandsche als Duitsche Worstsoorten. Uw aangewezen adres voor PRIMA VLEESCHSCHOTELS. Tevens te ontbieden voor alle huisslachtingen. koop ik mijne OMDAT ik daar kan koopen met vertrouwen en bij een vakman. Het laagst in prijs. Het adres voor eigen fabrikaat. Vraagt thans onze sterk verlaagde prijzen van Aanbevelend, p. MAESSEN Stoffeerdery Henseniusplein 3 Zadelmakerij Het goedkoopst en meest gesorteerd adres In: Tapijten, Karpelten, Wollen en Bouclé Loopers. Cocos Tapijt en Loopers in alle maten. Kleedjes en Matten in alle soorten. Linoleum en Balatum. Springveer-, Paardenhaar-, Kapok Al per "ras- Aupings Matrassen. Houdt zich beleefd aanbevolen voor het bEKLEEDEN en OPMA KEN van Meubels en Matrassen. Sportartikels Leder-en Touwwerk Kleermakerij Merseloscheweg 4. „Eeuwige Lente" Schoolstraat 2 Telefoon 110 Ook Uw adres voor het vervaardigen van als Bruidsbouqueiten, Kransen enz. Groote keuze alle soorten Bloemen en Planten, voor elk wat wils Tot ongeveer Mei geregeld bloeiende Azalea's, Tulpen, Hyacinthen, Narcissen enz. SUCCES kamerplantenmest en insectenbestrjjdingsmiddelen voor uw planten. ASEF kamerplantenmest in tabletvorm 25—50 ct. per pakje. Beleefd aanbevelend, J. KEYZERS

Peel en Maas | 1936 | | pagina 7