29." LUXOR THEATER EDAH L. Wijnhoven N.V. EDAH Tel. 31 ^D« Circus- Clown Missie-wedslrijden Voor de Kinderen: Th. Pouwels KONTAKT geweldige 18 Cts.-Red ame. T oneel uitvoering Wij geven deze week RIJWIELEN P. Uendrix, Patersstraat Bloemisterij Semperflorens iekeriog JACOBS' GRAANHANDEL W. HENDRIKS handel C" KBOXMEER F owliond Boerenleenbank Venray. {andel. Ijin- en Mvzaden Bekkers rjensfe. eaekers alkamer inhuis ierderii s are irkens dop zeug wten dop riaalkalf 'döp maalkalf (gen en lalkalf TOPHOUT DE GEHEIME OPDRACHT KALIZOUT 20 °|0 KAUZOUT 40 °lc PATENTKALI 20 °|o Kalizout 40 Kalizout Patentkali f 1.70 per 100 Kg. f 3.50 per 100 Kg. f 4.35 per 100 Kg. Garmisch - Parfenkirchen ook in Venray ALLES op HUDORA-Sdiaafsen laaf U prolifeeren van hare 18 cenf 18 cenf Inlandsch Spek, prima 3 pd. 84 ct. OOK U Edah zelfwerkend Waschmiddel per groot pak 12 cent. Speciale Kasteel-Aanbieding BUSGROENTEN Verpakte Peulvruchten (handgel.) R. K. Werkliedenvereniging „Sf. Joseph Venray. 4 SCHULDIG 1 prima gevulde Straatbezem 24 ct. 1 Anker luiwagen voor 20 ct. 1 groote Zeilveger goed gevuld voor 42 ct. 2 Vaatdoeken groote voor 18 ct. 3 Panlappen voor 18 ct. 4 Pansponsen voor 20 ct. 3 groote bus Schuurpoeder 20 ct. 1 Tuitenborstel voor 15 ct. 3 pak prima roodh. lucifers 18 ct. 1 vaatje Zeep van 30 pd. voor f 1.50 2 pak prima Maizena en 1 mooi leesboek voor 20 ct. 1 pond fijne Koffie en 1 prachtig jongens- of meisjes-leesboek 45 ct. Telefoon 106 j3u bloembn Juist voor net afgewerkte Bloemstukken A. VAN HAM Zn. Stationstraat 6 sierheesters a [-Dorp. li|de brand je niet betaald eperzocht dit te d; 9 Febr. voor- e Secretaris 2 i wwbond. staling 'euari 's avonds lie Oostrum bij [t 1 De Spaarders en Voorschot nemers worden beleefd verzocht hunne boekjes te komen af halen. Kantoor geopend iederen Maandag en Woensdag van 9 tot 5 uur. De Kassier 219 J. PIJPERS. e/ren wederom aj scherp con- ren. ifpanbevelend, itStraat. eijerz. Mij. zoekt in omstreken On voor het in. remies en uit- ptefeuille. Borg- 1 die over veel ^n, genieten de lege sollicitaties DJ. Bureau van qlhoest, keelpijn rheuraatiek bij 6 FiAGD ein de week iljsopgave onder epureau van dit 10 i te huur oagd ïddellijke nabij- df. 2 motto „Huis'' m dit blad. JUR nd, Holland- rkelder, gple- tegenover de gen bij Th. 11 5, Venray. OOP Oostrum. en puike er Kg. chtegaal. 20, Merselo. DOP lieren itieerderingsbe- e Lull. 8 Scheide. DOP luien. Direct uit onze fabriek le klas Garant Rijwiel geheel compl. m. terugtraprem, ket- tingkast, 6 volt electr. lamp, buis drager met standaard, imit. Terry- zadel, cellui, stuur, groote 4-deel. jasbeschermer, spatlap, Perryket- ting, eerste klas Engelbert banden. Franco thuis enz. enz. Volled. ga rantie. ditzelfde rijwiel in eenvoudige uitvoering f 22.50. Ons Reclame- rijwiel geheel compleet f 17.75. Vraagt gratis prijscourant. RIJWIELFABRIEK „GARANT" WAGENINGEN. 23 Notaris Holfus (e Horst zal op Maandag 17 Februari 1936, nam. 3 uur, in Café H. Pgpers te Venray, voor den Heer Eugène Esser publiek verkoopen 15 nos. zwaar dennen tophout en 15 nos. boonenstaken en boonen- palen, liggende op het afgekapte dennenbosch van den Heer V. Pyls nabij de St. Odakapel te Venray. VENRAY presenteert'Zaterdag 8 uur en Zondag 5 en 8 uur JOE BROWN in zijn beste film Nog meer dan in de grote succes film DE ZESDAAGSE, welke wij vertoond hebben voor uitverkochte zalen, zult U thans moeten lachen om het komische spel van deze, 's werelds grootste acteur. Hij al leen reeds waarborgt U eenige tijd van onbedaarlijk lachen. Als 2e HOOFDNUMMER: met JOHN WAYNE en het wereld beroemde wonderpaard DUKE. Tevens Polygoon Hollands Nieuws. Zaterdagmiddag om 3 uur Speciale Kindervoorsfelling mei DE CIRCUS-CLOWN en leuk bijprogramma. le Rang 20 ets, 2e Rang 10 ets. GROOTE Zondag 9 Februari kwartavoor '3' De Vallc III - Sfudenfen III Kwart voor 3De Valk I - Sfudenten I op het Sportterrein van het Patronaat. Entrée (25 ct.) en consumptie ten bate van F. M. B. Bij aankoop van 1 pond fijne Koffie (gemalen of ongemalen) van 30, 35, 40, 45, 50 ofóOct. een mooie sigarenbandjes- album of een zakje met 25 sigarenbandjes. Bij 2 pond Koffie een album en een zakje met 25 bandjes Bak- en Braadvet per pond 29 Fijnste kwaliteit jnl. Spek 26 Fijn gesn. Rookvleesch p.ons 16 Droge Metworst p. ons 12 Boterhamworst p.ons 8 Fijne gekookte Ham per ons 16 Fijne puikkokende Erwten p.p. Spliterwten per pond Groote bussen Groente, erwteD, spinazie, boonen enz. 20 HOFSTRAAT 8. TELEFOON 64 Onze Kaliloods te Oostrum (v.h. Strooloods v.d. Linden) is vanaf heden dagelijks geopend voor het afleveren van Kali. G. H. HOEKS, nabij de lijn, hebben wrj aangesteld om onze afne mers bg het laden behulpzaam te zijn (U kunt zich dus tot Hoeks wenden). Onze Kali voldoet aan de hoogste eischen, zoowel wat gehalte als fijnheid betreft. Analyseverslagen van het Rijkslandbouwproefstation te Maastricht liggen ter inzage. Onze prijzen zijn als volgt franco op voertuig, af loods Oostrum. Ook leveren wij de Kali, met een prijsverhooging van 10 cent per 100 Kg., franco boerderij. De Kali behoort bij het opladen aan Hoeks betaald te worden. Wij stellen het op prijs, dat diegenen die zich voor Kali interes seeren, zich eerst van de kwaliteit gaan overtuigen. Om onze afnemers echter alle zekerheid te geven dat de Kali aan de eischen voldoet, zullen wg door een der afnemers een monster 20% Kalizou.'40 Kalizout en Patentkali ter analyseering laten opzenden naar Maastricht. Aanbevelend, Leunen-Venray Telefoon 97 0 Telefoon no. 9 Het wereldberoemde merk. Hofstraat 6 VENRAY 1 pond Koffie, goede 1 ons Thee 4 ons Cacao 3 pak Maizena 1 pak Bakmeel Extra 2 pond Vermicelli, grof 1 pak Custard, groot 4 pak Kasteelpudding 2 fl. Bessensap 2 ons Peersuiker Y2 pond Bruine Candij 2 pond Javarijst 2 pond Witte Boonen 2 pond Bruine Boonen, extra 2yj pond Groene Erwten 2y2 pond Boekweitmeel, wit 3 pond Gort, grove 1 pond Rozijnen, goudgele 1 pond Krenten, prima 2 pond Pruimen 1 pond Pruimedanten 1 pond Tutti Frutti 2 pond Vrjgen 2 ons Witte Peper y2 pond Zwarte Peper 4 pond Hennepzaad 3 pond Duivenvoer 5 pond Gemengd Voer 4 pond Ochtendvoer 1 witte Dweil 72 stuks Waschpennen met veer 4 stuks Closetrollen Yz pond Frou Frou 2 ons Bonbons met vloeibare vulling y, pond Turn Turn 2 ons Bruidsuikers 2 ons Hoestmelange 3 ons Zwarte Babbels Yz pond Knoopjesdrop y, pond Pepermunt 2 ons Flikjes 4 ons Toffee's iy, pond Taai Taai Yz pond Borstplaat 2 ons Chocolade Blaadjes y, pond Menagerie i blik Sardines 1 heel blik Zalm 1 blik Wortelen 1 pak Edah Beschuit EN y, pond Choc. Hagelslag 1 groote Candrjkoek 2 bus Edah Specergen 3 stuk Karnemelkzeep 11 pond Soda 1 flinke Geld. Rookworst Deze reclame is geldig van 7 Februari tot 15 Februari a.s. kunt in 1936 veel besparen, door ri\iM al Uw inkoopen te doen bij EL/All Nieuw Nieuw Neemt proef en U blijft geregelde afnemer Zeer voordeelig 1 flinke Spons en I Zachte Zeemlap samen voor slechts 48 ct. Een prachtig imitatie handgeweven Tafelkleed voor slechts 2 pond cadeauwaarde. veel groenten, weinig water. 1 Literblik Spercieboonen 19 cent 1 Literblik Snijboonen 19 cent 1 Literblik Spinazie 16 cent 1 Literblik Doperwten 22—25 cent 1 Literblik Doperwten met Wortelen 20—25 cent Zaterdag 8 en Zondag 9 Februari in het St. Antoniuspatronaat te Venray. Aanvang beide avonden half 7 precies. PROGRAMMA. Crimineel spel in 3 bedrijven. De 2500ste inwoner Klucht in 2 bedrijven Entrée le Rang 50 ct 2e Rang 35 ct. Muzikale medewerking verleent SALONORKEST „EUTERPE" (Zie verder programma's). Zoolang de voorraad strekt: 104 iets beschadigd. Wij vragen en bezorgen het U< AZELLE en RGERS Banden en aile Onderdeeien. Electrische Rijwiellantaarns, Zaklantaarns, Pertrix Batterijen, Stuurtasschen, Jasbeschermers, Spatlappen enz. TELEFOON 108 Hoogfijne kwaliteit Met punten voor cadeaux. Grove Kroonerwten per pondspak 15 ct.. met 2 punten Zeer Grove Spliterwten 15 ct, met 2 punten Gel. Walch Witte Boonen 15 ct., met 2 punten Gelezen Bruine Boonen 14 ct., met 2 punten Edah Margarine met natuuibotei per pond 54 cent Wg vragen en bezorgen zonder prysverhooging. als Bloemenmanden, Kransen en Bouquetten is uw adres: Alle soorten POT- EN SNIJBLOEMEN welke het seizoen oplevert. CACTUSSEN, PALMEN, VARENS enz. I A AT AIUC Uw Siertuin aanleggen, Uw boomen en heesters 1 OlltJ snoeien en sproeien, U kunt er op rekenen dat het dan vakkundig en goed gedaan wordt. Beleefd aanbevelend, Telefoon 150 216 Z-A-ZDBIXr

Peel en Maas | 1936 | | pagina 3