bij de Rechtstreeksche telefoonver binding met de beide Hol- landsche zenders, dus Sluit li aan AYS DIO w storingurije ontuangst rroefaansiuitM zender enige verging

Peel en Maas | 1936 | | pagina 10