Edah Reclame N.V. EDAH Tel. 31 ALBERT HEIJN Rheum&tische Pijnen AKKEË'SKIOQSISRBALSEM Qóekkóudinty tyiïma van dm ÏÏflunckhafy ÖidSS I De klanten ^schrijven ons JACOBS' GRAANHANDEL Prima blanke Schijfjesappelen per pond slechts 22 ct. Prima Pruimen per pond 13 ct. Prachtige dikke Pruimedanten per pond 16, 21 ct. Een half pondspak Cacao met 2 prachtige melkbekers samen 28 ct. FIJNE EDAH KOEKJES per pond slechts 20 cent Edah Kasteel-Reclame verdwijnen met KloOSterbsJsettX. het vanouds beproefde huismiddel dragend varlcen BIEDT ZICH AAN boerenknecht 1400 gij. GEVRAAGD 2700 gIJ. Markten KALIZOUT 20 °o KALIZOUT 40 °|o PATENTKALI 20 °|o Kalizout 40 °j0 Kalizout Patentkalï QmóUIccIuh Deikteuieaêcektm Dagéceliea Alfabetische Register Smal en éteed folio's Dictaat- en Qïóótlaeh- cahiess (labetlenische Kasboeken Sfiefcfdnets petfaiafeuis mappen Stafetdoozeu Kaaitenhast{es Vaste Betrekking. alleenverkooper-bezorger EEN BELANGRIJK BEDRAG kuni U wekelijks besparen, Nog Lager Prijzen! Deze Week Speciale Aanbieding Een moderne sterke Boodsdiaptastli gratis bij aankoop van pond Edah Kasteel Koffie a 45 ct. en T 1 doos Edah Kasteel Zeep a 25 ct. of V, pond Edah Kasteel Koffie a 45 ct. en 1 ons Edah Kasteel Thee a 33 ct. Wy Yragen en bezorgen zonder prysverliooging. 106 Wees er vlug bij! Bij de eerste pijnlijke scheut in rug, armen of beenen, wrijf dan dadelijk met Akker's Kloosterbalsem, het vanouds bekende en beproefde wrijfmiddel, dat tot diep in de weefsels zijn weldadige, genezen de werking verricht en de pijnen verdrijft! Overal verkrijgbaar! Doosje van 10 Gram 35 cent, Pollen van: 20 Gram 627z cenl, 50 Gram f. 1.04. _oe T ^UDERDOHS' Richt 11 lo! den Raad van Arbeid Ie Venlo of zijn Vertegenwoordigers Pensioenen van /I56 l/m. f 1040 per laar mei of zonder restitutio van premién bij overlijden vóór liel berciben van den pensioenleeftijd. Pensioenleeftijden vanaf bel 5Ssle lol hel 65slc laar. WEDUWEN (WEDUWNAARS-) PENSIOENEN van 52 1/in. 520 per jaar Agent voor Venrayt H. JACOBS, Stationsweg. TE KOOF voldragen J.v.R. zeug en een zware jonge vette zeug bij M. Voermans, Laagheidsche weg, Venray. TE KOOP 13 weken dracht, 2e worp bij H. Clephas, Veulen. TE IK O O F 3 slachtvarkens 150 kg. een partij le nabouw Gouden Regen Zaaihaver gekeurd 4 x 9, a f 8 - en partij v. H. Zomertarwe le nab. gekeurd 9, 8, 9, 8 a f 11.— J. Drabbels, Heide. een bekwaam indiensttreding Paschen. Adres Bureau van dit blad. GEVRAAGD als le hypotheek op flink huis met groote tuin. Adres Bureau dezer. S als le hypotheek op flink huis met groote tuin. Adres Bureau dezer. 10 VENRAY, Maandag 3 Februari HORST Maandag 3 Februari CUYKDinsdag 4 Februari. WYCHEN Dinsdag 11 Februari p Ae GruAer i ,5 Zoon H-V- W G.V/.W-, A rfr. 104. D«nH»»0 VOO Wi uUfl^01 Wat wilt gij nog meer, prima warea en... dan nog sparen Fijne Grutterswaren Maizena per pak 8-10 Custard 12 Aardappelmeel-. 6 Parel-Tapioca10 Paneermeel 15 Sago v s per pond 16 Griesmeek 12-14 Voor de Boterham Choc. Hagel per pak 15 De Gruyter's Rijst per pond 5V2-7-8-12-16-20 De Gruyter's Soepen pakken voor 6-9 borden 12-15 pakken voor2-3 borden 5-7 De Gruyter's Aroma per fleschje 16-30 Voor krachtige Bouillon Bouillonblokjes p. 6 stuks 10 Bouillonblokjes 20 in bus 35 Bouillonkorrels per Bus 25 Onze Kaliloods te Oostrum (v.h. Strooloods v.d. Linden) is vanaf heden dagelijks geopend voor het afleveren van Kali. G. H. HOEKS, nabij de lijn, hebben wij aangesteld om onze afne mers bij het laden behulpzaam te zijn (U kunt zich dus tot Hoeks wenden Onze Kali voldoet aan de hoogste eischen, zoowel wat gehalte als fijnheid betreft. Analyse verslagen van het Rijkslandbouwproefstation te Maastricht liggen ter inzage. Onze prijzen zijn als volgt franco op voertuig, af loods Oostrum. Ook leveren wij de Kali, met een prijsverhooging van 10 cent per 100 Kg., franco boerderij. De Kali behoort bij het opladen aan Hoeks betaald te worden. Wij stellen het op prijs, dat diegenen die zich voor Kali interes seeren, zich eerst van de kwaliteit gaan overtuigen. Om onze afnemers echter alle zekerheid te geven dat de Kali aan de eischen voldoet, zullen wij door een der afnemers een monster 20% Kaüzou. 40 Kalizout en Patentkali ter analyseering laten opzenden naar Maastricht. Aanbevelend, Leunen-Venray Telefoon 97 WHFMnDTVQ Graan- en Kunstmest- rlCjNlJl\Il\.0 handel BOXMEER 2100 Telefoon no. 9 f 1.70 per 100 Kg. f 3.50 per 100 Kg. f 4.35 per 100 Kg. GEVRAAGD door groote fabriek van levensmiddelen, in iedere flinke plaats Ean particulieren. Tegen vast salaris en provisie. Voorwaarden: net persoon, goed bespraakt, niet boven 30 jaar en in het be zit van f 75.-. Brieven onder no. 40 Bureau van dit blad. gj wanneer U al uw Kruidenierswaren, Koffie, Thee, Kaas enz. koopt bij ALBERT HEIJN. Deze week BAK- en BRAADVET per pondspak 29 ct. ZUIVER RUND VET 37 ct. PINK ZALM per groot blik 29, 25, 18 ct. HARING in Tomatensaus per blik 18, 16, 10 ct. BOTERHAMWORST per half pond 15 ct. CERVELAATWORST 26 ct. GELDERSÓHE WORST per pond 39 ct. N. HOLL. CAPUCIJNERS p.pond 14, 12, 10 ct. MOOIE PRUIMEN per pond 14, 9 ct. STUKJES APPELEN per pond 29, 25 ct. AARDAPPELMEEL per pak 5 ct. REUZEN ONTBIJTKOEK per stuk 17 ct. ZAANSCHE KOEKEN per bus 20 stuks 19 ct. RUMBOONEN per half pond 20 ct. PRIMA BRUIDSUIKERS per half pond 19 ct. ZAANSCHE MOLEN BISCUITS p.pond 21 ct. FIJNSTE BITTERKOEKJES p. half pond 27 ct. LEVERPASTEI 2 blikken 25 ct. SOEPEN 1 kilo blikken 29 ct. ROOKVLEESCH 2 ons 29 ct. PAARDENROOKVLEESCH 2 ons 25 ct. T.m. Vrijdag 7 Februari EXTRA AANBIEDING KAAS! VETTE GOUDSCHE KAAS p.pond 24, 2 pond voor 43 ct. VOLVETTE GOUDSCHE KAAS 32, 2 pond voor 57 ct. belegen 35, 2 pond voor 62 ct. extra belegen 40, 2 pond voor 70 ct. GOEDE GOUDSCHE KAAS JONGE LEIDSCHE KAAS 2 pond voor 29 ct. 2 pond voor 29 ct. FIJNSTE N.-HOLL. EDAMMERS p. heele zware kaas 85 ct rt belegen p. heele zware kaas 92 ct ZUID-HOLL. LUNCHKAASJES per stuk 23 ct Alleen Vrijdag en Zaterdag afgehaald uit de winkel GELDERSCHE HAM 2 ons voor 23 ct. ANIJSTABLETTEN 3 ons voor 12 ct. l maakt U het leven goedkooper! en geeft U garantie voor uitsluitend prima kwaliteit! VENRAY MARKT 7 Telefoon 90 R 41 160

Peel en Maas | 1936 | | pagina 4