DERDE BLAD VAN PEEL EN MAAS bij de Rechtstreeksche telefoonver binding met de beide Hol- landsche zenders, dus Zaterdag 1 Februari 1936 Zeven en vijftigste Jaargang No 5 Sluit aan vekutsehe tule storlngurije ontuangst Maanstiiting zonder eaige uerplcnnng

Peel en Maas | 1936 | | pagina 10