G-eweldlg lub. OUSTERS Kachels en Haarden H. OUDENHOVEN i! leiwige Lente! ïh<flUéhU*ut PHILIPS PHILIPS RADIO Firma M. J. Vilei k Zon teriiclt Saelwasehmaehiie's M. VENNEKENS 4, H. Martens Brawsatidilia. A. cl© Haen Verlangt IJ tf os. Hendriks Eindelijk hebben we hém klaar ¥arkens-Droogvoederbak Jos. Wargleijen-iloostsn, Oirlo het beste Zit-, Salon- en Slaapkamers, ELECTRISCHE TIMMERFABRIEK AANNEMER - BOUWMATERIALEN „SEMPER FLORENS" A. van Ham Zonen Si BOEKBINDERIJ laagst mogelijken prijs. Bloemkweekerij en Magazijn Electr. Meubelfabriek en Meubelhandel. De nieuwste Bloemisterij en Tuinbouwinrichting H. W. VAN AARSSEN Electr. Timmerfabriek Heeren Piepkuikensfokkers 2-, 8- of 14daagsche N. H. BI. Kuikens De beste enkele en dubbele. Sterk, sierlijk en goed verstelbaar. Tevens DROOGVOEOERBAKKEN voor kippen Rijwielen en Onderdeelen en alle mogelijke KLEINMEU3ELEN Vraagt prijs van onze Kapok-, Wol- en ASpengrasbedden kachelschermen, platen diverse winter artikelen Eerste Venraysche Vraagt eorst onze prijzen HMHI alvorens elders te koopen Schoolstraat 2 Telef. 110 BLOEMWERKEN degelijk en billijk. J. Keijzers. deze schitterende electro- dynamische luidsprekers voor slechts Meubelen, salon-, huiskamer en slaap kamermeubelen, kleer- en keukenkasten, stoelen, leunstoelen, divans, canape's, lig stoelen, tafels, spiegels, schilderijen. Ledikanten met kapok, Alpengras of zee grasbedden en matrassen. Steeds groote voorraad cocos, tapijt en loopers, linoleum, balatum, gordijn roeden, traproeden, boenwas. Alle soorten klein meubelen. voor het aanstaande seizoen vraagt dan JUMBO met en zonder rub berleder. bijzonder voor schoolkinderen. Voor fijn Schoeisel, gemak- en steunschoen 't merk Jal Correct. Maasheezer weg Ven ray gemonteerd met 1 half P.K. Heemaf motor f 70.onder garantie. Stationsweg Telef. 61 Venray Speciaal adres voor alle soo ten Pot- en Snijbloemen, Cactussen, Vetplanten en Varens Verder alle soorten Bloemplanten en Bollen voor perken en glazen Aanlag en ondarhoud van Tuinen en Bloemperken Vakkundig adres voor inbinden van hIIp Boekwerken. V E N R A Y. Steeds in voorraad alle Hoenderpark „Zeldenrust Alles uit voorraad. tegen uiterst concurreerende prijzen. Beleefd aanbevelend, Door ervaren inkoop zijn wij steeds in staat te leveren voor den Bij ons zult U vinden een enorme sorteering aan prijzen genoteerd, die ieders bewondering afdwingen. Over deze lage prijzen staat U versteld. Beleefd aanbevelend STATIONSWEG 3 TELEF. 80. VENRAY Groote voorraad. Uitsluitend prima fabrikaten Door groote inkoopen LAGE PRIJZEN. Aanbevelend, TELEFOON 57 Steeds groote voorraad en extra lage prijzen in CementZakkalk, GipsVloer- en W'andtegels, DakpannenA sbest-golfploten enzenz. Venray's eerste en grootst gesorteerde HIER VINDT U STEEDS Groote sorteeriog in diverse soorten Pot- en Snijbloemen, Cactussen en Vetplanten, ia hoofdzaak eigen teelt. Vele soorten Varens en andere groenblijvende Kamerplanten PALMEN in alle maten en prijzen. Partij extra Huurpalmen Je adres voor het vervaardigen van allé soorten Bloembollen als Tulpen, Narcissen, Irrisser, Hyacinthen enz. alleen ia le kwaliteiten. VERIKRIMP ter verdelging van ongedierte op bloemen eu planten, geen beschadiging en goedkoop Bloemenmest, Hyacinthenglazen, enz. Beleefd aanbevelend, Type 2121 tyV'i l j*, lik t* Philips eleetro-dynamisehe luid sprekers, de bekende „Meester zangers", hebben een wereldver maardheid gekregen door de werkelijk volmaakte geluidsre productie die zij geven. Dezelfde luidsprekers worden nu tegen zeer ver laagden prijs verkocht. Philips eleetro-dynamisehe luidsprekers steUen thans veeleisehende luisteraars in staat, een vverkelijk sublieme radio-ontvangst te ver krijgen. - Vraagt demonstratie aan Uw handelaar. Wij leveren tegen ongekend lage prijzen alle soorten Beleefd aanbevelend, Zie etalage. Kwaliteit bekend. Aanbevelend, als Oiascinia's, Hydrangea's, Primula's, Sedums, Begonia's Asparaga's, Ampelopsis, Cyntomiums. Ciboteums, Bromélia's Aspidislra's, Aurocaria's, Palmen enz. Bloemenmanden, Kransen, Bouqustten. Geregeld verkrijgbaar Augurken, Tomalen, Wortelijes en Snijboonen. Eigen teelt. Dagelijks versch. Vakkundige bediening. Minzaam aanbevelend. Stationsweg 6. Handel in grof en fijn Mandenwerk. Willemstraat 2 VENRAY Geregeld iedere week af te geven Aanbevelend. CASTENRAY. Tel. 703

Peel en Maas | 1931 | | pagina 8