L. WIJNHOVEN Hoeden maisov mmmm St. Nicolaas Tooneelavond WILLEM WINTERS Magazijn „De Zon OPRUMWC Kousen Hand- schoenen Varkensverkoopdag te VENRAY Nederlandsche Middenstandsbank N.V. Heoseniuspleio 6 20I0 20 BEZOEKT Dinsdag 8 December DE BIJEN-WERELD Wij Heisa aas voor Si Viookü GELUKSKINDEREN DE HELD VAN FRISCO RADIO-TELEFUNKEN N. V. VULKAAN KOEK- EN BANKETBAKKERIJ H. VERHEUGEN. Venray Voor St Nicolaas S. CL A ASSENS- Ousters pCL extra korting St. Nicolaas WINTERS VOORDEELIGER BEZOEKT den op Dinsdag 1 December 1931 i. Belast zich met alle Bankzaken. de prachtige film Speculaas VENRAY THEATER Profiteer nu voor den laagst moge. lijken prijs. en door de Schutterij „St. Anna" OP DRIJFZAND. Wij bieden U voordeelige, nuttige en blijvende Cadeaux om 10 uur v m. nabij het Station te Venray. Aangevoerd worden uitsluitend V. D. L. dieren van alle leeftijden en vooraf gekeurd. 40 FOKKERSBELANG, Landbouwhuis Roermond Hiermede berichten wij dat aan den Heer P. VAN OPBERGEN op zijn verzoek, wegens drukke werk zaamheden, eervol ontslag is verleend, en dat tot Correspondent der Bank en Agent der Spaarbank is aangesteld de Heer Bureau dagelijks geopend. Kinder-. Backfisb-, Dames- en Vrouwen- Manfels worden mei 20 pel. korting opgeruimd. JAC FONCK CROOTE STRAAT 's avonds half 7 in het Patronaat te Venray Suiker beestjes half p. 18 ct. Fijne Taai Taai per pond 20 Onze bekende fijne li li pond voor slechts 40 ct. per blik van 3 pond netto 75 ct. plus 30 ct. voor blik welke wordt teruggenomen. Fijne Fondant Borstplaat half pd. 25 Koek Dinant p.pond 28 ct. Pinda's 2 pond voor 25 ct. Dessert Hazelnoten per pond 35 ct Fijne Bonbons doosjes 1 ons inhoud voor slechts 15 ct. Fondant Borstplaat doosjes half pond inhoud voor 30 ct. idem van 1 pond inhoud voor 60 ct. Verkade's Borstplaat „Pousse-café" Gember en Pepermunt Fondant Deze week Een pond fijne Koffie met groote voetbal voor 80 ct. 1 pond Boter met groote voetbal voor 60 ct. Groote doozen Croquetten voor 30 ct. Chocolade Reepen 12 stuks voor 25 ct. Nuttige St. Nicolaas- cadeaux half pd. Fijne Thee in luxe blikjes van 80, 87 en 1.— Fijne Edammer Kaasjes in fraaie verpakking 40 pet. 2 pond f 1.10 ongev. 4 pd. vanaf 1.60 20 pet. ongev. 4 pond vanaf 1.15 Emmenthaler Kaasjes doosjes 6-12 porties 65 ct. Fijne Bonbons in luxe doozen van 25-45 55—60—75 1.- 1.50 2.- Fijne Samos per flesch 75 cl Roode zoete Spaansche Wijn per flesch 80 ct. Witte Roode Bessenwijn per flesch 55 ct. alles plus 10 ct. voor flesch Roode Bordeaux Wijn per flesch 70, 1 05, 1.25 1.45 Verkades en Sluis Biskwie in luxe blikje Verkades Speculaas per half pond 25 ct. ZIE ETALAGE Aanbevelend, TELEFOON 106 1 Wij vragen bezorgen zonder prijsverhooging. Het programma dal U gepresenteerd wordt op Zondag 29 November half 6 en 8 uur is absoluut niet te overtreffen. Als eerste hoofdfilm de groote FOX schlager II acten van zeldzame spanning en ontroering, die in alle stilte een traan zal doen vloeien. Een heerlijke verfilming met 's werelds meest geliefde stars in de hoofdrollen JANET GAYNOR en CHARLES FARRELL. Hoe de liefde twee menschen genas naar lichaam en ziel, Waar eindigt vijandschap? Waar begint vriend schap Waar begint de liefde Hoe de wil om te beminnen een oorlogskreupele genas. »Gelukskinderen" is een mooi meesterwerk der twee beroemde acteurs. Zeer mooi filmwerk met de meer dan beroemde Victor Maclaglen en Clyde Cook. Geen vuur te heet, geen zee te hoog voor den held van Frisco, maar.... een meisje was hem gauw de baas In elke haven gezelligheid, een aardig meisje en een gezellig knokpartijtje. Met dozijnen kon hij knok ken, maar met een doortrapt blondje werd hij zoo zacht als een lammetje. Victor Maclaglen op zijn best. jmpw Reserveeren zeer aanbevelenswaardig, het zal beslist storm loopen. De volgende week wederom iets aparts. van onze voordeelige prijzen. Alle nog voorradige Den laagsten prijs betaalt U voor onze zeer fijne kwaliteiten Bovendien nog een extra korting van 10 pet. Patersstraat 25 2106 HET SPREEKWOORD 't Zijn geen slechte vruchten waaraan de wespen knagen is inderdaad luist voor De oudste ervaringen. De modernste constructie. Wat een pracht toestellen zijn toch de TELEFUNKEN TETROTECTORS en die met AUTOSCHAAL. De nieuwe modellen met LICENTIE PLAATJE voor de geheele omgeving ALLEEN verkrijgbaar bij Het Telefunken Service-Station voor Venray en omgeving, Overloon, Maas hees, Vierlingsbeek, Bergen, Well, Blitterswijck, Wanssum, Geijsteren, Meerlo-Tienray VENRAY Hofstraat 6 Onze Etalage is gereed. Tot een bezoek wordt eenieder beleefd uitgenoodigd. Zeer ruim ge sorteerd. Voor elk wat wils. Onze Marcepain- en Chocoladeletters en -figuren zijn wederom alle eigen fabrikaat van de van ouds be kende prima kwaliteiten. Verheegen's gerenommeerde Boterletters f 1.25 per pond Verheugen's gerenommeerde Macronletters f 1.25 per pond Reclame Speculaas 35 ct. per pond Koek Dinant 30 ct. per pond Brok. en gevulde Speculaas Vierkante en ronde, gevulde en ongevulde Peperkoek, elke prijs. Worden op verlangen gratis gegarneerd. Wij verwerken uitsluitend Natuurboter. Aanbevelend. te geven in de Zaal van het Patronaatsgebouw Zondag 29 November 's avonds 7 u. precies Opgevoerd wordt het prachtige Tooneelspel in 4 bedrijven Voordracht De Vroolijke Schutter, door Jean Janssen. Entrée le Rang 75 ct., 2e Rang 50 ct. Plaatsbespreking van 11 1 uur lOct. Donateurs met eene dame vrije toegang. Buffet: Wijn, Bier, Limonade, Worstebroodjes, Oebak, enz. Allen tot een bezoek uitnoodigend, 50 Beschermheer: Regie: President: MATH. VERHEIJEN H. VAN BOVEN M. ARTS alle soorten Chocolade- en Suikerwerken Fijne Speculaas, Prima Amandelspeculaas Koek Dinant Banketletter, Chocoladeletters, Boistplaat, Chocolade Speculaas. Ruime sorteering in alle soorten KOEK met cn zonder garneering. Beleefd tot een bezoek noodigt uit Groote Straat 12. Vanaf heden tot en met 6 December e.k. op onze bekende lage en vaste standaardprijzen over alle goederen, ook op Meubelen, Matrassen, Sajetten, Brei- en Haakgarens. Het wereldbekende SUPERBE CORSET het corset voor gezonden en zieken en voor hen die moeilijk zijn. SUPERBE WORLD CORSETS Het corset voor de slanke en jeugdige lijn. WALA CORSETS, Bustehouders, Jarretelles. DOOR DEN PRIJS EN DOOR DE KWALITEIT t

Peel en Maas | 1931 | | pagina 3