Bezoekt gedurende de Kermis te Venray Als de seringen bloeien ZIGEUNER-LIEBE DE CONVOOI-LEIDER lm Westen Nichfs Neues De Zingende Dwaas de van ouds bekende Standplaats GROOTE MARKT. De Gebr. Riozzi hebben dit jaar wederom beslag weten te leggen op de belangrijkste filmwerken, welke in den laatsten tijd zijn verschenen. Hieronder volgt een serie prachtwerken, welke in volgorde zullen worden vertoond ZONDAG 2 Augustus MAANDAG 3 Augustus DINSDAG 4 Augusfus De Zeemanskroeg van Singapore 2e hooldnumme, DE HEKKENSLUITER WOENSDAG 5 Augustus DONDERDAG 6 Aug. ZONDAG Nakermis Woensdag en Zondag Nakermis om 3 u. Kinder- en Familievoorstelling Ruzzrs BIOSCOOP de sprekende, zingende en musiceerende film Een buitengewoon mooi dramatisch filmwerk in 11 acten, wat wij U ten zeerste aanbevelen. de sprekende, zingende en musiceerende film naar de operette van Frans Léhar, in 12 acten. Dit kunstwerk is prachtig gekleurd, vol van romantiek en spannend lot het einde Dit meesterwerk moogt U niet missen. Oroote realistische kunstfilm van den grootsten karakterspeler ter wereld LOU CHANCY. Een amusant filmwerk, in de hoofdrol HOOT GIBSON met een opwindende renbaan-sensatie. (Bespreekt uw plaatsen voor dit programma) de sprekende, zingende en musiceerende film Een filmverhaal uit het Wilde Westen, gespeeld in een prachtige omgeving en van een adembenemende spanning, in de hoofdrol KEN MAYARD De naam Riozzi waarborgt U steeds een buitengew. program. de overweldigende en meest besproken film (Van lief Westelijk front geen nieuws, LET WELVan dit belangrijke filmwerk zullen slechts 2 voorstellingen gegeven worden, aanvangende om 5 en 8 uur. Niettegenstaande de zeer hooge kosten voor het vertoonen van dit suggestief meesterwerk, geen prijsverhooging. U ziet niet alleen alle ontzetting van de groote menschenslachting, U hoort ze tevens. „Im Westen Nichts Neues" is de felste aanklacht tegen den oorlog, waarom elkeen dit filmwerk moet gaan zien. Voor dit buitengewoon filmwerk hebben zich duizenden voor Bioscoop- Theaters verdrongen, om dit ontroerend drama te gaan zien. Een geheel sprekende, zingende en musiceerende film met „Aljonson" inde hoofdrol. Prijzen voor jong en oud 40. 25. 15, f0 cf. AANVANG der voorstellingen ELKEN DAG 5 en 8 uur e

Peel en Maas | 1931 | | pagina 5