BBIL t IJ mooi Phoenix Deering Maaimachine M. VENNEKENS J. Kusters ten Nederlandsdie Landbouwbank N.V. VITRAGES P. van Opbergen Fz. Fotografie Landbouwers „SEMPER FLORENS" A. van Ham Zonen te VENRAY BelastiDgaaogifte. Belastingen Foto-artikelen. Wed, P. van Gerven Noodzakelijk P. van Opbergen Jz Fa. Stoot-Seelen die soorten kunst meststoffen Nu is het de tijd Fa. M Vollebergh Th. Ariaens-Kosman H. DE HAEN, VENRAY Nieuwe DEERING 2paards Naaimachines Bloemisterij en Tuinbouwinrichting Prima Heeren- en Jongenskleeding naar maat is het adres voor Holkndsche model-Stallingen GELAATSMASSAGE. Marktberichten. laiïMsiavïiüVii'itii. Woensdag 20 Mei H. Camps, Horlogerie G, W. Muskens Rollen Damast Vergrootingen en Olieverf-portretten Inlijsten van Portretten en Schilderijen. Anthraciet 20|30 id 50)80 Mager Stukkolen VetnootjesEierkolen alle soorten kolen, Jae. Verstegen, mei sclir'it lelijke Garantie. a cc oentx de beste Naaimachine voor den laagsten prijs Bijkantoor VENRAY. Q£S HjGames koopt de Origineele De ondervinding zegt Het is de beste die er bestaat I Importeur Stationsweg Telef. 61 Venray CEBUCO's TEERSTROOP Voorjaarsfijd is Vifrageiijd. Smalle Gordijntjes 35*30,17,125, 9 Gordijnen en Allovernefs Viordunen 125, 1.20,1.15,90,88, so, *.m 1.10, 85 21, 10 210—240 cM. hoog QKy Zeer fijn Voile Geruit Etamine Paneel Vitrages 2.25, 1.75, 95 Kanten, Franjes. Koord. enz. MANUFACTURENHANDEL Afgepaste Gordijnen 'n Gordijn Damast extra kwaliteit 1.05 Steeds verkrijgbaar alle soorten Pot- en Snijbloemen Verder alle soorten Bloemplanten voor perken en bakken. Aanleg en onthrhoud van Tuinen en Bloemperken Reuzen collectie's Concurreerende prijzen Zuivere pasvorm Verkrijgbaar in „DE ADELAAR" OOSTRUM Cement, Kalk, Gips, Gresbuizen en bakken, Dakpannen. Asbest golf- en vlakke platen, Vloer- en Wandtegels, Betonbuizen in alle grootten ruin schapen It en boek- eni meel. mais >ev en meer. "v|dt voor het :1e het Regie- ibe: kring bevat f tiangifte van en®. Bij inge- le tan invoer en gelden de reisbiljetten als s. Cnoordzank. t die is :st«d met de de moordzaak iaat. niet zes i vf Ten. andVïiddelburg er (uist op den iatwd was en ar een bar- aak voorgeno- eei was reeds teldige ziekte :htj 'ooireden. ance 10-jarige imtlende tegen nt^rottoir aan tra-Venlo. cdo vallen en :te passeerende ren/ïaas-Buurt vejt linkerbeen ligarechterhand n a Pa passeerde, ide hulp, ook lijkpoedig ter orjtand werd ichaan bloed- ha het R. K. ihu ieuronum. dajm de plech- »en plaats van uwCronenberg. In, vicaris- al Roermond, ïtteid, daarbij iteereerw. heer r hen weleerw. kor van de k lat as ingemet- word gevoerd pasdoor rector s leer Everts, aeeun. ertacie der Patders. ar: Nederland- Pnderbroeders oeertus Sloots M I. er öen van de rene IJsheiligen es Ie den akker he zijn tuintje heler wijze laateft in orde ht.een vrucht- ma de warme >n. uwer of de ir-tmet steeds t bi groei van intjas of kruid tdtde tijd IJig even den scepaien en de tet den dood jen 12dei zijn resp. aiervatius en :iui de namen dcnge Heeren de t Meeren voor- >kk men veilig ïentr in al zijn ghi en dat de ngildadig werk orh begeerden do esloten, dat in nachtvorst van ten doode at dan toch boien. 't Voor- Ullgen met rillwenen zijn. s 'rijbaan ge- cden buiten it, ft de gevels, rsta enoen wordt ingtuur, ook □rod, omdat svooorn of de rn i -e depressie jant strenge reang en de icbegen over- eni ten spijt sjetegt men rb(2 boomen, de wil geven, i u tegen de Zde Gènes- >or. inzi helaas, aai i zin zoo guur i den uittocht fy van deze z» liedje ^uit laf id« verdwenen, lelDmt aan: ;t kkens en Delen staan. Onze Lieve Vrouw, die weerdige bruid, Zij liet haar vallen al op het kruid, Alle de bloemekens die sproten daar uit De dobbele pioene, Die staat er al zoo groene! Aiwie heeft er de mei van doene De vischkens in het watere, De vogelkens in de wei, Al die zingen te samen de groene mei Altijd een mooie en gezonde huid door een of twee maal per week des avonds tegen het naar bed gaan, het gelaat een paar minuten met Purol te masseeren, waarna men de niet in de huid gedrongen Purol met een droog doekje kan afvegen. De door massage in de huid gedrongen Purol zal dan gedurende den nacht een verzachtende en reinigende werking op de huidweefsels uitoefe nen en bij eenigszins regelmatige toepassing der hierboven aangegeven eenvoudige behandeling, aan de huid een bijzonder zachte en mooie teint geven. Burgerlijke Stand Maashees-överloon. Geboren: JohannesMartinus Maria zoon van G. J. H. Loonen, geb. Cor- nelissen, OverloonPeter Marinus z. v. P. Janssen-Cuppen, Maashees; Petronella Wilhelmina Theodora dochter van J. H. Drabbels, geb. Vloet; Petronella Maria Theresia d. v. L. Martens, geb. A. Janssen; Christianus Hermanus Wilhelmus z. v. H. M. Jilissen, geb. J. Beckers, OverloonJohannes Jacobus z. v. H. J. G. Gelden, geb. J. M. Willems van Dijk Wilhelmina Theresia d. v. A. Th. Schraven, geb. P. W. Geurts, Overloon Catharina Ague? Maria d. v. M. A. Janssen, geb. P. H. Huijbers, MaasheesJohanna Bartholina Antonia d. v. J. H. Smits, geb. Th. J. Bergmans, Maashees Petronella Maria Cornelia d. v. L. J. van Kempen, geb. G. P. Kuypers. Overleden Peter J. Boekholt, 74 jaar, Holthees. GehuwdWilhelmus Jeuken, 29 jaar, Venray en Maria J. van Osch, 22 jaar, Overloon. VENLO. Op de Coöp. Veiling- vereeniging van Maandag was de aanvoer 2.900.000 eieren. Groote eieren van f 3.70 tot f 4.60 Kleine eieren van f 3.00 tot f 3.60 Eendeneieren van f 3.20 tot f 4.20 Ganseieren van f 12.C0 ROERMOND. Op de Coöp. Eiermijn van Maandag wai de aan roer 7.900.000 eieren. Groote eieren van f 3.70 tot f 4.70 Kleine eieren van f 3.80 tot f 3.60 Eendeneieren van f 3.60 tot f 4.00 HANDLEIDING voor zelf standig invullen belastingbiljlet, levens landbouwboekhouden, doorj. L Boots, gem,-ontvanger Horst. Alle vragen van het be lastingbiljet zijn beantwoord. Prijs 90 ct. bij Firma van den Munckhof, Venray. 14 In moderne Pendules en Klokken vindt li bij ons een zeer fraaie collectie aan scherp concurreetende prijzen. Voor het opmaken van de aangiften en het bijhouden der boekhouding beveelt zich aan Schoolstraat voor tafel- en kastbedekking. Firma v. d. Munckhof KRUISSTRAAT VENRAY Bezoekt ons atelier Overal aan huis te ontbieden /onder prijsverhooginjr Steeds in voorraad Union en Carisborg Briketten. Ook aan huis te bezorgen zonder prijsverhooging. Aanbevelend, ZONEN Brandstoffenhandel. is betrouwbare en vakkundige voorlichting bij het aanschaffen van een Dit krijgt U uitsluitend bij Markt Telefoon 71 Venray HANDEL IN in kleine hoeveelheden op pakhuis te bekomen bij Overloonsche weg Desverlangd ook aan huis be zorgen. om Uw kamers te beleggen met Linoleum of Balatum. Ruime keuze, Billijke prijzen. Vakkundig leggen. Boenwas. Linoleumwas, Balatumwas, Trapladders. Gordijngarnituren, Gordijnhaken, Ringen, Cocosmatten en Loopers, Traploopers met roeden. In'de nieuwste dessins verkrijgbaar by 6 ZONEN bc c .c O «u wilt U keuze maken uit de nieuwste modellen, wilt u solied schoenwerk voor uw geld, koopt dan Uw schoenen bij Alle soorten C. Ft E. S Robinson met rubber Zool. A.nnatoon Gezondheidssehoen deze laatste „gereed als naar maat", met de steun op de juiste plaats. Beleefd aanbevelend. Ruim 25 jaar alhier bekend al on overtroffen in duurzaamheid. Wordt ook op gemakkelijke afbetalings condities geleverd. AMSTERDAM. Paterssfraat 17 Telefoon 69 Correspondentschappen te BOXMEER en HORST Rekening Courant Crediefen Deposito s Effecten en Coupons Vreemde Cheaues en Vreemd Geld Assurantiën ya/T Horlogerie VENKajt OCifver— eenmaal smeren in het seizoen alle kamwielen, assen, pallen in eenoliebad EEM UITSTEKEND MIDDEL TEGEN GDI EP, SLYM. En KINKHOEST DOOR HH DOCTOREN AANBEVOLEN 90-110 cM. breed, 85, 66, 60, 53, 48, jq 36, 34, 28, 10 r J.. 130-140 cM. breed 70, 49, 100 cM. 40 in hef go allerbeste genre. extra kwaliteit Hofstraat 11 100 Telefoon 114 Primulas, Cinerarias, Hortensias, Spireas, Calias, Sedums Asparagus, sprengeri en plumosus, Aurocarias e« Palmen. Bloemenmanden, Kransen, Bouquetten. Groentenplanten sla-, kool-, knol- en bleekselderijplanfen, tomaten, enz. 66 Vakkundige bediening. Minzaam aanbevelend. Stationsweg 6. Handel in grof en fijn Mandenwerk. Schoolstraat 20 Jos. C. M. Neeteson ass.-apotheker Telefoon 75x Postrekening 48269 voor Duikers, Wel- en Regenputten. Veeen Drinkioaterbakken en eerdere Bouwartikelen. BBMHH Wij maken speciaal in iedere gewenschte vorm en grootte. Onze modellen geven U licht, lucht, goede temperatuur en voorat gemakkelijk te reinigen. 84 Degelijk werk. Aanbevelend, Ooedkoop in prijs. F. H. van Enckevort

Peel en Maas | 1931 | | pagina 9