L. WIJNHOVEN mi Planten WiBkeUn Ik koop ook n FORD Th. V ringer. Helmon J routeert op de Markt Reclame v.d.Feestdagen Po uw els Heeren ca Siroohoeden Petten A. THIELEN Oass Pinksterreelame I Albert Mel j n WINTERS linfers Van Hel tot Paradijs De brutale ontsnapping W. SWACHOVEN, m-A .«..IS Iets fijns voor op 't Brood. extra lage prijzen BANKET TomateDplaoten, Confectie- kleeding «ng. GESLOTEN. Konings- vogelschieten A. Coop mans Kermis Maasbree. (linke leerjongen ASPERGES Henri Tacken WINTERS Iltitkalk OP voor Je ZuiJpool Elecfrofechniek BEN MIN Te huur Roode Ster eet- aardappelen mangelen en Roode Ster eet- aardappelen twee roodbonte maalkalveren winkelopstand kar op veeren Zware bagagedragers voor melktransport, melktuiten van 2 tot 20 L. melkemmers, melkzeeften, tuin en bloemgieters enz. PETER HENDRIX, Patersstraat. wanl Kinderwagens, Sportwagens Peter Hendrix - Patersstraat VENRAY THEATER Tusscben 14 en 17 S? J. HULSMAN ZONEN. Th. VRINGER. Helmond WoensJag 20 Mei Vilfhoeden van 2 fof 3 gld. Sfroohoeden. Ie soort Manspetten kleppen ll.50-f.75 Peffen vanaf 30 cf. en liooger. Prima ZiiJen Dassen vanaf 50 cf. heerlijke Boter met bon 40 ct. fijne Koffie met bon 55 ct. Kacfiel-Kunstmoeders, Kuiken Voer en Drinkbakken. Teensponsen, Kippenringen enz. Jac. Coenen-Houfackers. CD LIMONADES HEEREN- iltfioeden Heeren- en Jongens- CD PT CD P PINKSTERBANKET 4 pakjes Delicatesse Pudding voor 25 ct. NV. 2$ette Jettcn. 'ndfVeltum H. halt Jaarg. 2e v°ci en ouders, jdaj uur Jaarg. as fcans. terdhet Hoog- vaiden Vasten >ntlfeschspijzen, 8 Doopvont, ia tur Lof, ns klas en :s dezen dag :cht irgeag van den ascl/olle aflaat Di 5, 6 en 7 iet juur Hoog- md processie, tige 15e eeuw- vacan Ephese. ie en preek fsbebed. Kwart 4 gtur plechtig et Te Deum. H. Felix o.g.v. sdalen H. Ivo. af8 Hoogmis tonius. Half ening. H. Ber- afl. o.g.v. i q Zalige ausv. dajiequiemmis. !L( ;rdi Pinksteren, len Onthouding, 8 achtigheden, a di 3. ikennisname perk de Mis- dag, zoodat loanen volgen t afeve ze voor keen te lattD naidat ze ook vcsen kunnen 1 onuat. slawe jongens Qaat komen, veest gesloten tin i h Spaarbank- vaemen, lees- acleigen schuld tribet, kan niet alsd blijven, om 7 u. kwalen van de voor de bezoekt, eene pl. rocessie met H. Mis iet Rectoraat, bahf met preek imen vlasakker, 1 ge'egenheid et est van het e afloop ver- ded). L. Vrouw, ie lis om ha'f 8. diepe voor- vabamenten ste innigge- iwden tv; PION AlTtN, :n bijna 64 ij bl in Uwe aan. \Paulissen anderen: v.-Tossings ünderen; yv. Rooy linderen; v. V. 't Hof Snderen; ailpN. o\#31. igewstr. 2. era s. hopen oli der s noyen (Oereeniging :n 17 Idang moge isyan Meren, n '31. o van be- ii)nden bij li 25-jarige :eüigen wij ojken dank. s-Poels. Dankbetuiging. Bestuur en leden van de Schut terij Het Zandakker betuigen hierbij hunnen dank aan allen, die hebben medegewerkt om ons feest zoo goed te doen slagen. Een bijzonder wo ->rd van dank aan den G.E.A. Heer J. Poels, Juryleden, Feestcomité, Ven- ray's Fanfarecorps, Turnclub, Schut terij St. Anna, de eigenaars van het terrein en de schenkers van de prijzen. Bestuur en Leden van Het Zandakker. Wegens familie-om- standigheden zijn onze zaken ars. Dinsdag 19 Mei J. Gossens Wed. Gossens W. Gossens. door de Schutterij St. Anna morgen namiddag op het St. Annapark. 12 Knolselderie, vroege en late Koolplanten in soorten voorradig aan lage prijzen. Aanbevelend, Langstraat. 312 Zondagmorgen om 10 uur vertrekt een autobus naarMaas- bree vanaf Garage Derksen. Aan hetzelfde adres kan ge plaatst worden een als Tomaten, Knolselderie en Olasknolraap. iederen dag versch bij Schoolstraat goedkooper door den prijs en door de kwaliteit C/77 goedkooper door den PRIJS en door KWALITEIT t Loop door de Schoolstraat en ziet bij voortduring onze steeds geheel geprijsde etalages ONTVANOEN dezer dagen nog een wagon waarvan nog een 'partij af te geven. Aanbevelend F. H van Evclcevnrt OOSTRUM Telef. 75 x Kiezers en Kiezeressen anders geraken we bevroren Zomerdienst der Spoorwegen 15 Mei verkrijgbaar bij Firma van den Munckhof. Aanleg Licht- en Kracht-installatie's. Levering van alle aparaten. Scherp concurreerende prijzen. Gedipl. Electricien Mersel. weg 9 Tel. 90. een in aanbouw zijnd gelegen in 't centrum van Ven- rav, voor elk bedrijf geschikt Te bevragen bij W. Greet kens, Henseniusstraat 7, Venray TIE KOOP bij Th. Cleven, Oeijsteren 8 TE KOOP bij Wed. M. Arts, Seek Merselo TE KOOP mangel wortelen bij A. van Dijck, Overbroek. TE KOOP bij P. Vermeulen-Verheijen, Hoenderstraat 11 TE ZKLOOE met toonbank, en 10 Wed. Winckens, Over!, weg. TNS UKIVSBSALCA8 de stuurinrichting van de Ford is van het worm- en sectortype. waardoor geen schokken van den weg worden overgebracht op het stuurwiel. Deze stuur inrichting is ook van buitenaf nastelbaar. vanaf f 8.50 Wederom presenteeren wij U een FOX-programma zoo volmaakt en zoo afwisselend, als zelden is vertoond geworden. Twee hoofdnummers »Up to date" met de beeldschoone »MARY ASTOR" in de hoofdrol. Van hel tot paradijs is vaak een korte weg, vol moeilijkheden. Hoe een deugdzaam jong meisje in een oord van lichtzinnigheid het geluk vond. Een sensationeele film vol schoonheid en kleur. Het »lunapark" de groote attractie van vermaak in »de hel". TWEEDE HOOFDNUMMER: De gevierde en alom bekende Fox-acteurs TOM MIX en ESTHER RALSTON in Stel U voor een sensationeel WILD WEST ver haal vol humor en actie, de geschiedenis van een jonge man die niet UIT, doch MET de gevangenis ontsnapte. Spel, humor en spanning in deze Tom Mix-film vereenigd. Een programma dat ieder moet zien. Verwacht met de PINKSTERDAGEN 100 Let op de aanplakbiljetten en de reclame. LIMONADEFABRIEK Agent voor Venray Steeds verkrijgbaar Limonade. Champagne Pils. Fruit Soda. Kruiizer Bruno, Victoria-, Spa-. St. Geertrui- en Soda-Water. Beleefd aanbevelend, 60 tegenover Hotel De Zwaan, daar slaan wij met een partij Ziet en overtuigt U op de Markt. Aanbevelend, 55 Groole flesschen Grenadine, Ranja, Cilroen, Framboos x/v per flesch van 85 voor OU Stuk appelen pracht g blank Schijfappelen pr. blankij/* per pond van 25 voor LL per pond van 35 voor jU Pruimedanten heerlijk zoet 16, 22, 30 ct. per pond. Abrikozen en Abrikozenpulp per pond en per bus. Allerhande fijne Koekjes Fijne ijswafels of bitterkoekjes per pond van 50 voor "tv per half pond van 35 voor «jc Suiker le kwaliteit per pond 17 ct. Z3 Als extra reclame dubbel stuk Huishoud zeep van 10 voor 6 ct. Neemt proef met onze met 5 of 10 pond korling. Het is in uw eigen voordeel bi) ons te koopen, Hofstras! 8 VENRAY. 76 Steeds groote voorraad in aan zeer lage prijzen Chocolade Pastei per flacon 70 ct. Perzikenjam, Ontbijtgepiber, Ananasjam, Citroen- en Sinaasappelengelei per flacon 60 ct. Fijne kwaliteit Jams, abrikozen, aardbeien, kersen, frambozen en bessen per flacon 44 ct. Huishoudjam alle soorten per flacon 34 ct. Chocolade- en witte Hagelshg de fijnste kwaliteit half pd. 25 ct. Leverpastei „Tieleman en Dros" per groot blik slechts 20 ct. „Calova" troebele sinaasappel en citroen limonade iets extra's per groote flesch 90 ct. plus 10 ct. voor flesch. Reclame-aanbiedingoranje, citroen, fram boos en grenadine slechts 60 ct. plus 10 ct. voor flesch. Wij vragen en bezorgen zonder prijsverhooging. TELEFOON 106 72 bekend voordeelige prijzen, schiilerende keuze. keurige sorteering nieuwste modellen. Marktstraat 5. Van Zaterdag 16 tot en mei Zaterdag 23 Mei su w o O H te H W H BITTERKOEKJES GEMENGD BANKET ZANDRINGEN ZANDKOEKJES GEMENGUE BISCUITS VRUCHTENCAKES 7 KLEINE CAKES per half pond 25 ct. per balf pond 38 ct. per half pond 25 ct. per half pond 22 ct. per half pond 27 ct. per stuk 33 ct. voor 23 ct. een melange van het allerfijnste Amandelgebak per half pond 39 ct. 2 pakken A. H. zelfrijzend Bakmeel voor 25 ct. 2 bussen Leverpastei 4 pond Bruine Boonen 2 pond Wille Boonen voor 25 ct. voor 25 ct. voor 25 ct. R. 171 VENRAY, Markt 7 VENLO

Peel en Maas | 1931 | | pagina 3