Weet Gij reeds ia Bsogiitorij De Vijzel Hub. COSTERS A» H. Martens B Bouwmaterialen. Eeuwige Leste S Jas Pooli-Jaansi. H. OUDENHOVEN lz Zij. die gaan trouwen F. Maessen Geweldig Fornuizen A. de Baen Jos. Ariaens Bij ons komen zien, doet koopen het beste jhagst mogelijken prijs Zit-, Salon- en Slaapkamers, Jos. Versteijen-Joosten, Oirlo zijn allemaal AF en in aankoop zeer voordeelig Rijwielhandel W erkverruiming Geld kunt U sparen VERITAS ANT. MILLEN, Venray ELECTRISCHE TIMMERFABRIEK AANNEMER - BOUWMATERIALEN WIlGrARD Ploegen H. W. VAN AARSSEN BB BOEKBINDERIJ HH Komt zien en overtuigt IJ M. Hoedemakers, apotheker-ass. MEUBELEN Electr. Timmerfabriek Kachel- en Electrische mma Kunstmoeders Bloemkwekerij en Magazijn J. Keijzers FORNUIZEN wit en zwart geemailleerd Gebr. LucassenLeunen» «De Katholieke Man" en «De Katholieke Vrouw" Firma van den Munckhof Vakkundig adres voor inbinden van alle Boekwerken. corapleete Keukens, Zitkamers en Salonkamers, geschilderde en massief eiken Slaapkamers eigen fabrikaat. dat U Henseniusplein 6. en alle mogelijke KLEINMEU BELEN Vraagt prijs van onze Kapok-, Wol en Alpengrasbedden Steeds in voorraad alle Wij leveren wederom uit voorraad onze bekende De beste DROOGVOEDERBAKKEN voor kippen Rijwielen en Onderdeelen Schoolstraat 2 TVIef. 110 Onze Touring Rijwielen OnzeDie nstrijwielen Onze Transportrijwielen Onze Reclame Rijwielen Onze Kinder Rijwielen zwart en wit geëmailleerd in de nieuwste modellen en uitsluitend prima fabrikaat Grootste sorteering. Maasheezer weg Venray HENRI CAMPS, Groote straat. Naaimachine Schitterend is onze collectie Dames-, Heeren- en Kinder- SCHOENEN IJzersterke Robinson Schoenen Eerste Venraysche v/raagt earst onze prijzen alvorens elders te koopen Wij laveren uit voorraad aai uiterst lage prijzen Puntdraad, vier- en zeskant Vlechtwerk, Electro- en handkracht Waschmachines. Huishoudelijke Artikelen, .enz. koopen allen de Kerkboeken van Verkrijgbaar in leeren en linnen handen bij Patersstraat VENRaY van onze prijzen en kwaliteite'n in Verschillende soorten Stoelen, Spiegels. Schilderijen, Wiegen enz. Matrassen, Alpengras- wol en kapokbedden Kleer-, Linnen- en K-eukenkasten, enz. omdat wij zijn in KWALITEIT PRIMA en in PRIJS BENEDEN ieder ander. Minzaam aanbevelend, Oroote straat 13 VENRAY. De beste Levertraan voor uwe kinderen krijgt De beste poeders, zalven, drankjes en stroopen De beste kwaliteit"verbandwatten, windsels en pleisters? Dat U daar vakkundig bediend wordt Dat de prijzen uiterst concurreerend zijn Dat de waar onovertrefbaar is Aanbevelend, Ba1»^ I Door ervaren inkoop zijn wij steeds aat te leveren voor den Bij ons zult U vinden een enorme sorteering aan prijzen genoteerd, die ieders bewondering afdwingen. Over deze lage prijzen staat U versteld. Beleefd aanbevelend STATIONSWEG 3 TELEF. 80. VENRAY VENRAY. Vrij van brandgevaar Verder een reuzenpartij Weipalen, Palen voor afrastering van kippenkooien, Punidraad, vier- en zeskant Vlechtwerk. tegen uiterst concurreerende prijzen. Beleefd aanbevelend, Venray's eerste eu grootst gesorteerde Speciaal in alle soorten Potbloemen, Bloemplar.ten voor erken en bakken Snijbloemen Varens, vele kamerplanten Cactussen en Vetplanten vindt U hier iu ruime keuze. Palmen in groot sortiment, hiervan is een partij te huur Wij vervaardigen alle soorten Bloem- en Bruidsbouqetten Manden en KransseD netjes en billijk. Voor iedere beurs eea bloem of plant. Aanleggen en beplantén van bloemperken en bakken. Alle soorten Bloem.. Tuin-, Landbouw-, Gras- en Klaverzaden, Bloembollen, Kurkscbors, Tomatenplanten, Koolplanten, Selderieplanten. Vakkundige bediening. Scherp concurreerend, Beleefd aanbevelend. LAGE PRIJZEN kunt U bevorderen door Nederland's Schoenwerk te dragen. door dit Schoenwerk te koopen aan onderstaand adres. Praehtkeuzs in JAL Schoenwerk Dames-, Heeren- en Kinderschoenen. Vraagt voor extra sterke met en zonder rubber onderwerk JUMBO. Alleen ver koop. Kwaliteit bekend. Zuivere pasvorm. Verkleurde Schoenen worden vakkundig in modekleuren geverfd. ia alle opzichten een beste beproefde in prijs ver beneden alle andere merken. Onze Hansa Reclame Machines met 5 jaar garantie slechts 50 gulden Alle Onderdeelen, Naalden, Oliën enz. aan scherp concur reerende prijzen. Beleefd aanbevelend Manufaeturenhandel, Patersstraat 18 alles Hollandsch fabrikaat. Het beste adres voor hec verven van gedragen Schoenen in iedere modekleur. MAAT- EN REPARATIEWERK Oroote Straat 18. Aanbevelend TELEFOON 57 Steeds groote voorraad en extra lage prijzen in CementZakkalk, Gips, Vloer- en WandtegelsDakpannenA sb est-golf ploten enz. enz. F1NMA VAN DEN MUNCKHOF, Oroote Straat 28, VENRAY Giervaten en Pompen, Eggen, Cultivators, Veevoederketels, driescharige Ploegen, Afrasteringpalen en Hekken. Kunstmoederkachels met 2 Meter pijp f 13 Beleefd aanbevelend, Smederij

Peel en Maas | 1931 | | pagina 10