(oer ds? A. H. Martens H. OUDENHOVEN Lr Ploegen, H. VENNEKENS J. Kusters Bijwitlidsoia 9 SI I I.J. F. Maessen 3 os. Hendriks mie SERIE EEUWIGE LENTE - TENBA7 J. KEIJZERS, Schoolstraat 2 Bij ons komen zien, doet kooper ELECTRISCHE TIMMERFABRIEK AANNEMER - BOUWMATERIALEN Giervateu en Pompen alle soorten Meubelen etratie der A. N. P. V. 111 is het adres voor Hollandsche model-Stallingen F. H van Enckevort Wij leveren wederom uit voorraad onze bekende Kachel- en Electrische hh Kunstmoeders wmm e beste DROOGVOEDERBAKKEN voor kippen Jos. Versleijen-Joosten, Oirlo Piraat 9 ïuikens joe Zaan. j Tijail a ass. partij Imatlkwaria JacqCoenen-Houtackers Electr. Timmerfabriek (Bfmwmat@rialia.J| Bezoekt Meuhelmag azijn WedJoh. Sassen Komt zien en overtuigt 0 (Mieles Waschmachine met moto Komeet Vee voederketels Melotte en Wiegard H. W. VAN AARSSEN Vraagt JÏÏ1B0 Scho8B@a het merk JAL. Prima Hoeren- en Jongenskleeding naar maat Vulkaan. Germaan, Peer Dragoon en Herder Rijwielen, Jaa Poels-Jaassen. KI PP ENH O UDERS Kachel- en Electrische Kunstmoeders Gehr. LucassenLeunen Februari 1931. OOSTRUM Cement, Kalk, Gips, Gresbuizen en bakken, Dakpannen. Asbest golf- en vlakke platen, Vloer- en Wandtegels, Betonbuizen in alle grootten Rijwielen en Onderdeelen voer. altstrum yenray cca dailies Buitengewoon lage aanbieding van een V E N R A Y. Steeds in voorraad alle Verder alle soorten Pot- en Snijbloemen compleete Keukens, Zitkamers en Salonkamers, geschilderde en massief eiken Slaapkamers eigen fabrikaat. Eerste Venraysche Vraagt eerst onze prijzen alvorens elders te koopen Stationsweg Telef. 61 Yenray BOEKBINDERIJ H Vakkundig adres voor inbinden van alle Boekwerken. met rubber-leder onderwerk, Maasheezer weg Venray Reuzen collectie's Concurreerende prijzen Zuivere pasvorm Wij leveren Droogvoederbakken, Drinkemmers en Fonteinen voor kippen en kuikens Door aanschaffing dor nieuwste machines 1929 t.e.m. 31 Jan. 1930 1930 t.e.m. 10 Oct. 1930 Tot dusverre o H Gew. in gt- 58 57 51 55 56 55 57 59 54 51 56 54 54 54 67 57 59 60 58 59 58 60 57 58 61 55 60 56 57 549 710 802 691 393 966 740 532 722 844 490 783 716 785 564 467 876 745 755 648 603 733 704 631 779 569 564 344 414 404 411 405 615 367 570 387 28320 42054 36414 20274 49876 37649 28298 38005 40195 25672 39111 36385 42606 32465 23434 41970 39897 37966 33503 30680 38909 35501 35970 43703 31389 31522 19494 22734 21924 22301 22390 30012 20868 30492 21166 HEN LEGCIJFERS TOT DUSVERRE Nummers der hennen in den toom 61 14 114 29 54 4 82 80 72 94 81 41 103 80 61 60 32 56 79 52 84 D 61 83 62 7 87 114 51 85 86 70 44 D 16 41 95 79 8 77 82 U0 78 97 66 43 99 96 43 116 48 101 44 75 50 5 77 97 52 47 28 79 96 25 66 57 39 7 70 54 103 124 56 16 126 63 45 90 31 92 66 42 59 85 39 59 94b 68 34 80 67 56 9 11 55 59 43 96 59 72 56 16 108 131 64 60 101 13 74 51 89 11 D 117 99 13 38 58 5 80 111 D 7 82 37 SI SO 9 59 49 16 55 22 122 120 66 120 74 67 64 96 5 103 50 90 81 81 83 17 D 45 56 118 67 76 74 55 79 4 57 36 71 22 D 30 61 27 50 40 95 50 6 114 110 75 100 70 49 38 111 83 18 74 61 96 67 57 66 12 77 84 120 58 28 55 47 59 44 39 25 83 10 Res. 11 Res. 12 40 28 79 64 9 108 21 17 90 81 61 120 89 94 98 D 35 97 69 72 96 97 47 88 85 16 42 37 36 25 40 85 53 51 79 15 54 43 118 107 D 88 .ƒ66 20 59 53 26 35 84 71 69 14 112 103 87 76 74 108 74 56 58 99 83 82 38 66 80 124 87 83 91 80 78 88 84 70 55 61 109 53 42 90 59 42 78 7 108 54 38 75 3 21 10 99 90 24 34 132 103 37 34 119 43 76 65 D 66 55 116 66 77 62 44 101 84 45 115 64 12 54 28 17 32 79 16 64 85 39 23 77 84 33 79 70 69 87 25 20 71 99 77 68 45 72 40 101 D 22 D 35 124 60 84 132 123 39 43 84 99 53 63 89 86 93 84 58 79 14 48 95 14 84 37 33 57 104 66 7 92 79 21 19 69 76 53 70 105 65 60 71 35 82 25 36 37 41 Telefoon 75x i Postrekening 48269 voor Duikers, Wel- en Regenputten. Veeen Drinkwaterbakken en verdere Boutvartikelen. Wij maken speciaal in iedere gewenschte vorm en grootte. Ome modellen geven U licht, lucht, goede temperatuur en vooral gemakkelijk: te reinigen. 84 Degelijk werk. Aanbevelend, Goedkoop in prijs. Vrij van brandgevaar t Verder een reuzenpartij Weipalen, Palen voor afrastering van kippenkooien, Puntdraad, vier- en zeskant Vlechtwerk. tegen uiterst concurreerende prijzen. Beleefd aanbevelend, eii 38,88 Wit Leghorn 38,26 R. I. R. 36.66 Barnev. 42,85 Hejes.) van toom 20 W.L.Hen 321 van toom 9 R.I.R. b b prijzen. gei '.igi izeiopers 360 un< jes n w< ren elei (leisters ,A< aan veel verlaagde prijzen. Aanbevelend, 26 Schoolstraat 2 Telefoon 110 Bloemisterij. Handel in Bloem-, Tuin- Landbouwzaden Gras, Klaver, Lupinen, Wikken, Serradella, Graszaden extra samengesteld voor gazons en bleekvelden. (De meesten mijner Tuin- en Landbouwzaden zijn ontsmet, terwijl voor de andere soorten droog ontsmetter verkrijgb. is) welke het seizoen oplevert. Palmen, Varens, Cactussen en Vetplanten. Een enorme sorteering Planten voor perken enjbakken alles van elite-zaden gekweekt. Diverse soorten vaste Planten, Bloembollen enz. Tomatenplanten levering begin Mei verspeend en in potten gekweekt. Koolplanten, Knol- en Bleekselderieplanten enz. Verder Bloem- en Bruidsbouquetten, Manden, Kransen, Versieringen. Beleefd aanbevelend, Schoolstraat 1 Schoolstraat 1 van onze prijzen en kwaliteiten in Verschillende soorten Stoelen, Spiegels, Schilderijen, Wiegen enz. Matrassen, Alpengras- wol- en kapokbedden Kleer-, Linnen- en keukenkasten, enz. omdat wij zijn in KWALITEIT PRIMA en in PRIJS BENEDEN ieder ander. Minzaam aanbevelend, Groote straat 13 VENRAY. TELEFOON 57 Steeds groote voorraad en extra lage prijzen in CementZakkalk, Gips, Vloer- en Wandtegels, Dakpannen, Asbest-golfploten enz. enz. Nieuwe aanvoer uit de beste fabrieken aan zeer lage prijzen. Patersstraat VENRAY 3t/« maal sterker dan leder, met langdurende garantie. Vraagt voor het fijne werk Schoolstraat 20 De prijzen 'onzer rijwielen zijn in dit seisoen in prijs verlaagd, zonder dat dit de kwaliteit heeft beïnvloed, boven dien voor ieder degelijk kooper gemak kelijke betalingsvoorwaarden. aan scherp concurreerende prijzen. Beleefd aanbevelend, Smederij Overtuigt U van onzen grooten voorraad en onze extra lage prijzen in 5 Salon-, Eet- en Slaapkamermeubelen, Kleerkasten, Olaze kasten Stoelen en Tafels, Ledikanten en Matrassen. t alle ei| i elke c< zijn wij in staat alle eigengemaakte Meubelen te leveren aan prijzen beneden elke concurrentie. Aanbevelend,

Peel en Maas | 1931 | | pagina 9