v. pyL/ TULPEN AD EAU! J.C RAMING Edali reclame Hefc nieuw/te Kinderwagens de GoedkoopeWiokel Zaatfhandel J.Coenen-Houtsckers 3. EO S S c Voor do as. Feestdagen FORNUIZEN wit en zwart geemailleerd Gebr. LucassenLeunen vbnrav.' a ET CHOCOLADE E I VENLO Notaris Holtus Notaris Holtus Notaris Holtus A. Coopmsins, langstr kachel- kunstmoedars 5?- CD O O w CD 3 O- PT O O p. ■rt CD pr* cd p. w S W O O 3 fS" Speciale aanbieding van onze overheerlijke Allerhande Koekjes Mooie gekl. Paascheitjes half pd. 23 ct. Mooie gekleurde Paascheieren en Netjes N. V. „EDAH WIE&ABDPloegen Puntdraad, vier- en zeskant Vlechtwerk, Electro- en haudkracht Waschmachines. Mantels Hoeden Jurken Gordijnen Kanten Franjes Kousen. Sokken enz. Ah apecicue I Paaqchneclame' qeven wij vanaF WOENSDAG 25 MAART een fraai uiiQevocrab PacpdFiip cadeau aan iedei® die vooi® minèfenè ff2-beèfoad iiiiiiaiiiaiiiiuuiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiEiiiuii»^ Huis, Bouwland en Inboedel te Horst. te HORST zal op Maandag 30 Maart 1931, ten "verzoeke van de erfgename van wijlen Maria Smeeten, publiek verkoopen A. nam. 2 uur ten sterfhuize te Horst-Middellijk: dengeheelen inboedel als kasten, stoelen, tafels, fornuis, tonnen, emmers, bascule met gewicht en wat verder ten verkoop zal worden aangeboden. B. nam. 5 uur in café W. Koks te Horst: een huis met stal, schuur, tuin en bouwland aan de Middellijk groot 23,10 aren. Aanvaarding dadelijk. te HORST zal op Woensdag 1 April 1931, nam. 5 uur in café Pijpers te Venray Eindt, ten verzoeke van den Heer Karei Jacobs te Venray publiek verkoopen Een zoo goed als nieuw huis bestaande uit twee woningen, gelegen te Venray aan de Gas- straat groot 5 aren 40 centiaren. te HORST zal op Dinsdag 7 April 1931, ten huize en ten verzoeke vsn den Heer P. J. H. Cox-Camps, Oosten rijk Root, publiek verkoopen 6 beste dragende varkens D.L.V. 15 h 16 weken dracht. Kinderstoelen, 315 Wiegen, Luiermandjes, Waschmanden en Eierkorven koopt U het voordeeligst in levert prima soortechte Zaden aan lage prijzen Mangelwortelzaden ontsmet 40 ct. per pond Mangelwortelzaden Origineele niet ontsmet 40 en 45 ct. p.pd Stekrubenzaden origineele blauw kop kortloof 60 ct. per pond Stekrubenzaden Engelsch blauw kop 45 ct. per pond Lange lenteknollen 'blauwkop soortecht 75 ct. per pond Herfstknollen in soorten lange of ronde 50 ct. per pond Roode Veldklaver, prima zaad 60 ct. per pond Gele Veldwortelen, da beste soort voor 10 aren te bezaaien f 1.25 Voor Tuinzaden vrage men onze gratis prijscourant met cultuurbeschrijving aan. Tijdelijk' grasland inzaaien f 20.per H.A. Blijvend weiland inzaaien f 24 tot f 30 per H.A, Deze zaden worden afzonderlijk geleverd en naargelang de gron- 40 den samengesteld. N.B. Serradella alleen bijvoor uitbestelling te leveren. Speciale aanbieding met 1 M. pijp f 13.50 16 Aanbevelend, p. Z i M O 06 cd ar CD O N CD B - TT *t O O O O ,o- j3 CD cc cd B cd cc CD -t 9T cr O cd ar ar a cd p. cd Prima zoete Spaansche Wijn Salandra per fiesch 65 ct. Prima kwaliteit Boerenjongens heele pot 75, halve pot 40 ct. De beste kwaliteit Advocaat heele fiesch f 1.30, p. halve 70 ct. (Flesschen en potten zijn bij den prijs niet inbegrepen) per blik van 2 pond f 1.20, los per poi.d 65 ct. Werkelijk iets fijns I Zeer voordeelig Wij vragen en bezorgen zonder prijsverhooging. TELEFOON 31 68 Oiervaten en Pompen, Eggen, Cultivators, Veevoederketels, driescharige Ploegen, Afrasteringpalen en Hekken. Kunstmoederkachels met 2 Meter pijp f 13. nouveauté s in alle Modeartikelen. ooo

Peel en Maas | 1931 | | pagina 5