Dames hoeden Zeer bijzondere aanbieding IS Onze CONFECTIE is schitterend HOEDEN PETTEN GEBROEDERS LEMMENS 1 III! 1 ,.st. T GEBB. JEUKEN In Mode artikelen Maison Modern SINT ANTHONIS Manufactuurhandel Theo WANDERS &Co. dochonze COSTUUMSTOFFEN verdienen nog meer lof! Ws ontvangen steeds het nieuwste in KOUS Handschoen Wat de Mode aangeeft vindt JJ bij ons altijd, het eerst Maison AMBJROSI US jen op Donderdag 9 April a.s. te 10 uur ZEER GROOTE AANVOER Uitstekende gelegenheid voor den aankoop van goed Fokmateriaal. Malton Ambndu Patersstraat 25 in Hoeden, Petten, ZelfbindSrs, Eng. Hemden, Heerensokken, Sokbenhouders, Mouwhouders, Bretels,SportriemenTurn gordels fBULlM Marktstraat 5 Wij noteeren steeds de laagste prijzen voor onze Manufacturen Veerendichte Bedtijken vanaf f 1.10 Kapoktijken vanaf 42 ct. Voor Heeren Hoeden en Petten bespeelde Instrumenten. HENRI WELTING, VENRAY Eerste klas Maatwerk 11 nieuwste ZIE VOORAL ONZE DEMI- SAISONS Stationsstraat 8 Giro 151238 Albert Heijn Dames- en Kinderhoeden Het beste adres voor opmaken en vervormen. G. v.d. Puften-Frencken BU*i"fr' Met 1 Mei kunnen nieuwe leerlingen worden aangenomen. VereischtenLagere School met vrucht doorloopen. Aanmelden tot en met 12 April bij 48 't Hoofd der School J. WIJNHOVEN De fijne en elegante koopt U bij Patersitraat 25 VERKOOPDAG van geregistreerd Rundvee M.R.IJ. en Stamboekvarkens V.D.L. en G.Y. Dagelijks ontvangen wij prachtvolle Nouveauté's Bij ons vindt U ruime keuze, voordeelige prijzen, vakkundige bediening. Het adres voor vervormen en op maken van alle Hoeden. wVrïiTVifitfil "-r li riMriMlMl-WWVidraiiü^amP Iiwiwwn Groote Straat Telefoon 92 Zondags geopend tot 6 uur. 90 De prijs onzer Linnens, Oraslinnen en Katoen is enorm verlaagd. In Dameskousen vindt U de grootste keuze Jongenspakjes en Matrozenpakjes. Blauwe Cheviot en Manchester Broekjes in alle maten. 62 en alle Heeren-Modeartikelen het van ouds bekende adres NIJMEGEN - van Broeckhuypenstraat 15 Ruime keuze in Levering op zeer gem. conditiën met langjarige garantie aan uiterst lage prijzen. Stemmen Repareeren Verhuren Voor stemmingen bij abonnement aan te melden bij Muziekleeraar. 260 Vraagt stalen bij ons, ze zijn goed en coneurreerend als Engelsche Hemden, Boorden, Dassen, Pochets. Sokken enz. enz. krengen wij Böhm Förster Gennau Hollandsche en Engelsche Geen Depot-goed, doch rechtstreeks van de fabriek. van Zaterdag 28 Maart tot en met Zaterdag 4 April. Zandringen per half pond 23 ct. Cobosprits Frou-Frou per half pond 23 ct. per half pond 23 ct. PAASCHCAKKS per stuk 33 ct. Demie Lune per half pond 23 ct. ZAANSCHE MOLEN BISCUITS per half pond 15 ct. Bussen Zaansche Koeken per stuk 23 ct. Rumboonen Pralines Rotsjes Flikken per half pond 23 ct. per half pond 18 ct. per half pond 25 ct. per half pond 18 ct. CHOCOLADE HAGEL 3 ons voor 25 ct. Bruidsuikers per half pond 17 ct. Vanilleboonen per half pond 19 ct. Garribaldi per half pond 19 ct. Extra sterke Pepermunt half pond 25 ct. ZWARTE BALLETJES per pond 25 ct. Roode en witte balletjes per pond 28 cl. Witte Hagel per half pond 14 ct. Reuzen Peperkoek per stuk 18 ct. Netjes Suiker Eitjes Holle Suiker Eieren Netjes Chocolade Eiljes Mandjes met kip Conserf Eitjes Chocolade Eitjes Idem extra mooi Creme Eitjes Likeur Eitjes Fondant Eitjes per stuk 5-175-25-30 ct. per stuk 4 7—15 ct. per stuk 75—10 20 ct. per stuk 15—175 ct. per ons 8 ct. per ons 18 ct. per ons 22 ct. per ons 25 ct. per ons 10 ct. per ons 10 ct. Groote sorteering PAASCHFIGUREN in alle prijzen. VENRAY, Markt 7 B R. 88 150 FINMA VAN DEN MUNCKHOF, Qroote Straat 28, VENRAY aan zeer voordeelige prijzen. Aanbevelend, 50 II VENRAY

Peel en Maas | 1931 | | pagina 4