I KUIKENS B met GARNELO Opfokvoer en Kuikenzaad Dames- en kinderhoeden Sos. Ariaons Paasch reclame. Dames-, Heeren en kinder schoenen JUMBO en de ijzersterke ROBINSON Heeren- en Jongensschoenen Ttou Fotiwels 3iging irmg izabriek 5 kvoer 'E sfeek 5-in De Straat der Zonde Electrisehe Veevoederfabriek GARNELO 6. EL Nelissen-Gfiorts, Oirlo ROZEN ROZEN ülDDINSTANUS-inderlinge, HaSIa V Dr''zen van 1^31, in H. ZWITSERLOOD Speciaal assort. Zwarte Vrouwenboedjes opgemaakte Toeren, Mutsen, Bloemen, Linten P. VAI 0PBBE&II ft. Extra Aanbieding Heden geopend A. VAN HAM ZONEN Aj»rten toplanten da". [nil poters IDE. rieii. 5 E UR. ettenray. e HALT igemd. 15 Ki alten on üClame cn u z VENRAY THEATER EMIL JANNINGS in O J sp S «ow g u e V ■o e m O d O O O fi u s- o u X 3 s .5" Garnelo Voeders goed Garnelo Voeders goedkoop Het beste is voor kuikens juist goed genoeg Garnelo Biggenmeel Garnelo Varkensmeel Oostrumsche Boomkweekerij A. E. CAMPS. Tot controleur der Bedrijfsvereeniging ter uitvoering vau de Ziektewet is be noemd de Heer P. van Opbergen Jzn Markt, Venray. Voor het a.«. seizoen brengen wij hie'in wtderom een fraaie sorteering. Onze collectie munt dit jaar uit door veelzijdigheid in modellen en kleuren. Wij zijn nog steeds het aangewezen adres voor MANÜFACTÜURHANDfiL Hofstraat II Telefoon 114 /o Alsook de bekende Maat- en Reparatiewerk een flesch fijne Grenadine of Frambozenlikeur cadeau. Voor de GOEDE WEEK 'ijaenti Tacken, lOlJ 8 r aichutterij eujevraagd. Op- leden lag iederen 8 OP geJO per 100 kg. Oenray. iet Patronaat eelir, alt a ttter; 2. Een f. fes O. F. M., Ineafdeeling aan ezl vtn mannelijke gscht! imtuur, JAbrzitter VYIetaris It bekend, arei Venray ■krs hij den uur. heqende prijs, fd.iordiger ii ioU, Pef. e, 4goedkooper weg lvet65 ct. perj5 ct. 20 pt. 4 ct; 4 ct 0 ct irdie- Ansjovis releii in Gelei eldeMakreel, enz. t. t. t. 3( N 11 86 Ie ndlen, O wefieid, CD a 2 ■ten somber SI sorfoen (L) aar 1 steun TT Ie pi feilend. Nog steeds is het ons mogen gelukken films te presenleeren zóó up-lo-date, zóó in den smaak vallend van het publiek, dat wij steviger dan ooit aan het ver maak staan van Venray en omgeving. Zondag 29 Maart bieden wij U slechts één voorstelling om 8 uur 's Werelds grootste dramatische kunstenaar in een waar meesterwerk van epische waarde, geschapen door den begenadigden artist MAURITS STILLER. Jannings in zijn geweldige rol van koning der Londensche sloppen, een ruwe bruut uit de treurigste misère steegjes van Soho een woesteling met vuisten als scepters van stierenkracht. JANNINGS met de kracht van den stier, met de roekelooze durf van een leeuw, met het gemoed van een kind, 's werelds grootste wonder. Zeer tot onzen spijt kunnen wij slechts 1 voorstelling, in plaats van 3, bieden. Wij raden U met den meesten klem reserveert nog heden Uwe plaatsen, want Luxor is Zondag te klein VERWACHT Zondag 5 April de verfilming van het wereldberoemde tooneelstuk ABIE'S ROSE-MARIE HM het stuk dat 5 achtereenvolgende jaren op Broadway als film met ongekend succes is vertoond. 10q 5 3 X S V oa o S 2 g 2 ■2 S I S O JS «3 S - v Z *3 3 2 Q as O CC te te ss lm lm te SS te SS w groeiend als kool Onze afnemers waren vorige jaren uiterst tevreden met de resultaten die ze hadden met het opfok ken hunner kuikens, en wij van onzen kant zullen zorg dragen dat ze dit in de toekomst ook blijven. Neem gerust eens een proef met onze Voeders en wij zijn ervan overtuigd dat U ook tevreden is. Is U fokker van PIEPKUIKENS, komt dan eens bij ons kijken, wij hebben voor voederproef genomen 500 N.-Hoilandsche Blauwen. Deze zijn nu 7 weken oud. Hebt U ze ooit beter gezien Wij zijn steeds voor eenieder bereid hiervan de resultaten te laten zien. GARNELO gaat gewoon zijn gang, trots alle lasterpraatjes. Nog niet één analyse-verslag van het Rijks proefstation te Wageningen, dat niet voldeed aan de eischen. Deze zijn steeds ter inzage. Houdt gij kippen om de eieren, voedert dan GARNELO OCHTENDVOER 26 a 29 pCt. eiwit, 5 a 6 pCt. vet. Verlang steeds Ochtendvoer met eiwit en vet afzonderlijk aangegeven, en niet aldus: pCt. eiwit en vel". Alle voeders worden machinaal gemengd en daarna gezeefd, zoodoende is er geen enkel te grof korreltje bij. 256 Verkrijgbaar: te VENRAY bij Th. van Dijck, Langstraat en Simon Claassens, Groote Straat; te OIRLO bij W. Michels; Ie LEUNEN bij W. Wismans te MERSELO bij Kind. van den Hoogenhof; te HORST bij L. Hezen—Poels te TIENRAY bij Th. Kersten - Smits te MEERLO bij B. Thiesen te WANSSUM bij Joh. Weijerste BLITTERSWYCK bij H. Peeters—Tacken te GEYSTEREN bij P. Stevens, molenaar; te HOLT- HEES bij Fr. Kersten—Asselberghste OPLOO bij W. Rutten. Minzaam aanbevelend. Telefoon Venray 802 Prima le kwaliteit Struik-, Stam-, Treur-, Klim- en Polygantha-rozen in vele en goede soorten. Struikrozen pei stuk 15 ct., 10 stuks f 1,20, 50 stuks f 5.50 en per 100 stuks f 10. Nog voorhanden Hoog-, halfstam-, struik- en ieiboomen van appel, peer, pruim, kers, morel en perzik. Goudbonte Ligustrum op stam enz. Namens het Bestuur der Venr. Middenstandsvereeniging, H. VERHEUGEN, Voorzitter, TH. V/INTELS, Secretaris. llflllM Heerencosfuums, Kinderpakjes Damesmanfels en Jurken zijn geweldig laag bii Heerencosfuums vanaf f 15.Kinderpakjes vanaf f 3.75. Prachtige blauwe pakken, iets aparts, voor slechts f 22 50. Prachtige Communieoakjes. ook in blauw. Voor te passen aan huis te ontbieden zonder verplichting. Voor contant 3 pQt. Eenieder koope dus dit jaar zijn Costuums, Kinder- ■"■w pakjes, Mantels of Jurken bij ZWITSERLOOD, daar kunt U geld verdienen. Ontvangen groote sorteering in zwart, bruin, suède, lak en alle mode kleuren, aan concurreerende prijzen. spoedig, netjes en billijk. Het beste adres voor het verven van ge dragen schoenen in iedere modekleur. Groote Straat 18. Aanbevelend. Nederlandsch fabrikaat De Doctoren zeggen: „Koopt vooral een goed veerende Kinderwagen" De onderdeelen der Van Delft's Kinderwagens zijn van het beste veeren- staal vervaardigd. In onze Magazijnen vindl U hiervan een mooie en groote sorleering. Vanaf heden tot Paschen Bij aankoop van f 2 50 aan Koloniale waren (suiker niet inbe grepen) of Verfwaren, Borstelwerken, enz. ontvangt men een flesch fijne likeur cadeau. le kwaliteit Suiker per pond 17, Blanke gedr. appelen p pd 25 Fijne Pruimen 16—22—30 ct. per pond Fijne zoete Abrikozen per pond 28 ct. Fijne Kaasjes van ongeveer 3 pond 35 ct. per por.d Kaas 40 pCt. 55 ct., fijne oude volvette Kaas 45 pCt. 65 ct. Vraagt onze speciale prijzen voor bruiloften, het is uw voordeel. Hofstraat 8 VENRAY. 76 Hiermede maken wij het geachte publiek van VENRaY n Omstreken bekend, dat vanaf heden is GEOPEND de Bloemisterij en Tuinbouw inrichting „SEMPER FLORENS" Steeds verkrijgbaar alle soorten Pot- en Snijbloe men alsPrimilas, Cinerarias, Hortensias, Spireas Ca las Sedums, Aoparagus, Sprengeri, Plumosus, Aarocaria en Pa'nr-n Bloemenmanden, Kransen, Bouquetten. Verder alle soorten Perkplanten o.a. Asters, Afrikanen, Zi< is Begonias, Nenmesias, Petunias, Antirrhineas, Perillas, Ageratun. Lobelius, Geraniums enz. Gr. voorraad Tomaten, Sla-, Kool-, Knol-, Bleekselderieplart' n Hopende door eene nette en vakkundige bediening de gunst van velen te mogen verwerven. Beleefd tot een bezoek ultnoodigend. Stationsweg 6 VENRA^.

Peel en Maas | 1931 | | pagina 3