Grewelelig; I Hub. CUSTERS BKIX. HENRI CAMPS DAT IS IN ORDE 1EIAULT Autobedrijf Ta. Ottra Buit-a Nederlandsche Landbouwbank N.V. 1 fijjj ïf, MEUBELEN het beste Zit-, Salon- en Slaapkamers, Fotografie Foto-artikelen. Voor Paschen Noodzakelijk Fa. Stoot-Seelen rouwringen Jnscharen WANT W. v. d. Einden, Deurne Zorgt dat ze gezond blijven Drogisterij „Het Blauwe Iruis*' Zaadhandel 8IKKIRS P. van Opbergen Jz. alle soorten kunst meststoffen Wed, P. van Gerven Weivee en Paarden Bericht OVERLOOK, Telf. 4 e\en HENRI CAMPS, Groote straat. en alle mogelijke KLEINMEUBELEN Vraagt prijs van onze Kapok-, Wol- en Alpengrasbedden Vergrootingen en Olieverf-portretten Inlijsten van Portretten en Schilderijen- li alle soorten kolen, Jac. Verstegen, Anthraciet 20|30 id 50|80 Mager Stukkolen Vetnootjes, Eierkolen SCHENK ELKAAR Jaegerhof prima blanke Zege Zaaihaver, idem Kirches, idem President, droge Voederhaver en Voederrogge, prima Hooi en Stroo Mangelen, Stekruben Th. JAEGER Moet iedereen toegeven, die de nieuwe 4-cylinder RENAULT TYPE 1931 aan een nader onderzoek onderwerpt, 213 v Machinale Houtbewerking weibeen de LEVERTRAAN. zwart en wit geëmailleerd in de nieuwste modellen en uitsluitend prima fabrikaat Bijkantoor VENRAY. OaIXJ Door ervaren inkoop zijn wij steeds staat te leveren voor den Bij ons zult U vinden een enorme sorteering aan prijzen genoteerd, die ieders bewondering afdwingen. Over deze lage prijzen staat U versteld. Beleefd aanbevelend STATIONSWEG 3 TELEF. 80. VENRAY De beste soorten als Teutonia v/b Barres Moringia v/b Eckendorfer Ovana v/b Groenkraag Batavo v/b Koolraap of Stekruben Ook de gewone soorten MANGELS en STEKRUBEN voorradig. LET WEL! Al onze Mangel-, Stekruben- en Langknolzaden worden door ons zelf ontsmet met USPULUN. Als vertegenwoordiger voor den verkoop treedt op Jos. Claassens, Leunen die vooral op de hoogte is met het samenstellen van gras en klaver voor blijvende weilanden op de goedkoopste wijzen. Beleefd aanbevelend, Groote Straat 34 KRUISSTRAAT VENRAY Bezoekt ons atelier Overal aan buis te ontbieden zonder prijsverhooging. Alle kleuren eierverf, rood, blauw, groen, .bont enz. enz. 10, 15 en 20 cent per pakje. M. Hoedemaeckers Drogisterij „de Vijzel" Henseniusplein 6 Venray is betrouwbare en vakkundigs voorlichting bij het aanschaffen van een Dit krijgt U uitsluitend bij Markt Telefoon 71 (Venray Receptwerk Iedere reparatie binnen *t uur HANDEL IN in kleine hoeveelheden op pakhuis te bekomen bij Overloonsche weg Desverlangd ook aan huis be zorgen. Verkrijgoaar te Venray bij Jos. C. M. Neeteson As-as.potheker Oroote Straat Steeds in voorraad Union en Carisborg Briketten. Ook aan huis te bezorgen zonder prijsverhooging. Aanbevelend, ZONEN Brandstoffenhandel REUKLOOS HAARWATER FLACONS 30-45 Cis. FABRI EK'.L.DE WOLF bZONEN PURMEREND Voor drogisten en gros verkrijgbaar bij FA. G. POUWELS en Zn. Langstraat, Venray. een degelijken, gouden ring, die massief, voegloos en bovendien zeer fraai afgewerkt is. Een groote sorteering in alle prijzen vindt U hierin bij op de bekende beste weiden van VeulenVenray, tegen concur- reerende lage prijzen. Onder vast toezicht. Voorwaarden en prijs op aanvraag. 54 Te huur of te koop aangeboden: 5-10 H.A. best weiland ook in kleinere perceelen. Nog verkrijgbaar: De Erven J. BEKKERS, Zaad- handel. Schoolstraat, maken hunne afnemers bekend, dat zij geen reizigers of agenten in hun dienst hebben en dat de zaak van wijlen Jan Bekkers, als voorheen, op denzelfden voet wordt voortgezet. Zij bevelen zich beleefd aan tot het leveren van Tuin-, Bloem-, Lanbouw- Gras- en Klaverzaden, alsook Mangelen Teutonia, Reuzen Eckendorfer, Ovana, Groenkraag, origineele Barres en 't van ouds bekende soort Stekruben Blauw kop en Batavo. Het van ouds bekende adres Erven Jan Bekkers Schoolstraat VENRAY het volgende zal hem dadelijk opvallen 1. De krachtige 4-cylinder motor van 33 rem P.K. met een benzineverbruik van slechts 10—11 L. 2. Het enorm acceleratie-vermogen gepaard met groote snelheid. 3. Een wielbasis van 3.107 M. en 3 310 M., naargelang het model, met een carró- sable lengte van resp. 2.441 M. en 2.681 M.een zeldz. ruime 5 en 7pers. wagen 4. De buitengewoon vaste ligging op den weg verkregen door twee half-eliptische voorveeren en verlaagd zwaartepunt. 5. Het geweldige remvermogen verzekerd door remtrommels van een diameter grooter dan eenige wagen in zijn klasse, haast zoo groot als hel wiel zelf. 6. Hel gemakkelijk monteeren der banden op de schijfwielen, in plaats van op ge spleten velg met behulp van velgspanners enz. 7. De schitterende duplo-verlichlipg met ingebouwde en dus beschermde kabels. Een lichtbundel bij avond die een uitzicht verschaft van 2 300 M. 8. Een practisch instrumentenbord met duidelijke meters. Benzinemeter per liter afleesbaar. We gaan niet tot de 13 punten van Wilson, maar 1 punt moet nog genoemd W\ca nrjjc IS ONDANKS DEGELIJKE EUROPEESCHE CONSTRUCTIE F* gepaard met verfijnde Fransche elegance, buitengewoon laag. De Conduite Interieure, 4 deuren, 5 plaatsen, f Prima Quatre, kost: I I jr/3.- Vraagt proefrit en verdere inlichtingen, ook van andere modellen. 1 öÉiiÉfS Hoenderhokkenbouw over het geheele land 6 x 4 M. compleet met pannen en riet, grondplaat 5 x 10 cm ramen grenen hout 180 x 80 cm l x wit geverfd, bezet met dubb. dik glas, overv. in tochtschermen. Wanden van prima 1 duim gesch. en gepl. f 175 Komt zien Vraagt inlichtingen Behoedt uw baby voor Engelsche ziekte, dikwijls oorzaak van blijvende misvorming. 38 Verder zwakte, laat loopan, bleekheid enNusteloosheid. Wacht niet langer en geeft ze direct onze FIRMA O. POUWELS Zn. Langstraat 1, Telefoon 55. •4^0 GASFORflUIS? DE EENVOUDIGE BEHANDELING, DE GROOTE ZINDELIJKHEID MAKEN EEN GASFORNUIS IN UW KEUKEN ONONTBEERLIJK Fornuizen Grootste sorteering. LA GE PRIJZEN A. de Haen AMSTERDAM. Patersstraaf 17 Telefoon 60 Correspondentschappen te BOXMEER en HORST Rekening Courant Credieten Deposito s Effecten en Coupons Vreemde Ckeaues en Vreemd Geld Assurantiën

Peel en Maas | 1931 | | pagina 10