L. WIJNHOVEN groote Voetbalwedstrijd N.V. „Edah" Herfst- en Winterseizoen 1888 Prachtsorteering Kinder-, Backfish- en Damesmantels VENRAY aËw n. fijne handperen Naaiwerken INBOEDEL „Beau Brummel" HANNELE'S HEMELVAART naar MARKT 2a. Eitïi aanbieding 1 Voor den inmaak Yruhtan ttt VltMch Deze week WECK D.S.O. I - Veteranen Speciale Aanbieding VERMICELLI. Veegeneesmiddelen volbloed maalkalf 100 jonge W. L, Petkuzer Zaairogge ing ar Truus Hanen LUMQR Bioscoop ¥enray HET KANTOOR Alle sto ag Üke Pu de fë els Flisseeren Th. I?ouwels Notaris Pluymaekers inboedel en Machineriën. Notaris Pluymaekers Notaris Esser Wij presenteêren U a. s. Zondag de Super der Supers JOHN B AERYMORB v.h. H. TRYNES, VENRAY is vanaf heden VERPLAATST van Groote Straat 15 Prima eerste kwaliteit Bloem per zak 100 pd. f9.50, 10 pd. f 1.05 Zuiver Boekweitmeel per 10 pond f 1.25 Gortmout per zak 100 pond f 10, per 10 pond f 1.10. Prachtig gemengd Kippenvoer Ochtendvoer prima kwal. 100 p, f 7.75 Stofvrije Grit per 100 pond f 2.40 Voederkalk per 10 pond 65 ct, denkt aan het merk Morgen Zondag 2.30 uur aan de Hoop" Niemand verzuime deze ontmoeting te gaan zien bij aankoop van Extra fijndraad 25 cent per pond. Zie etalage Zie etalage Groote Straat 9 iek 1 werkt eek 1 leerlin 1 werkn e, 1 montet 1 paard< 1 boeren 2 loopjoi 1 burner fDe 1 kinderi 10 losse 3 chauffe Heden Klj en Gens Cerk, on!) orgzame lendrl s Hub den I jaar. /enray MARI 'rincen SI EG! MINI elp (Gl KARl DOH VA nd ij mepi TILL VICT( an ray STEP MIA inray, Grooti Igemi 52 verkrijgbaar bij Th. POUWELS Hofstraat. Te koop gewaagd 300 kg. puike Roode Star eetaardappelen Adres Bureau van dit blad. 8 TB KOOP bij Oebr. Ooumans, Scheijde. TB KI OOK3 hennen, oud 14 wegen, bij J. A. van den Beeten, Overloon. TB KOOP 25 zwarte Minorca- kuikens bij M. SMITS, Veltum L 3. TB KOOK3 met hooge punten te velde goed gekeurde eerste nabouw bij P. JEUKEN, Lull. ONlftmis de Ie i de De ag ag 0 1 8 16 De 12 f 1 fes met P^eken-L hu der i„ 'lekten Taste -."«tere aikjee" f'oolste 10 TB KOOK3 15 en 20 cent per kilo. FONCK, Hofstraat. 8 Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor het verrichten van alle 20 aan huis bezorgd. Tevens gelegenheid tot laten van Dames- en Kinder-Japonnen en zijden Damesvesten. Costumière Kruisstraat 2. TB KOOK3 10 houten riem- schijven in verschillende maten bij G STOKS, Leunsche weg. 8 Doozen gif voor alle ongedierte, Vliegenvangers Rids voor vliegen, enz. Muizentarwe Rattenkruid Strooipoeder Worimaad Wormpoeders Wormolie Rugpijn Nierenpillen Zuringzout voor roestvlekken Purol Boorwater Boorzalf Zinkzalf Wonderolie Aspirine Kiespijnpoeders Teerzeep Venkelwater Scheerzeep Alle soorten Toiletzeep enz. enz. Hofstraat. 30 te VENRAY bericht dat de verkooping van inboedel ten huize van den Heer Ant. Poels te VenrayOostrum zal worden voorlgezet op Dinsdag 25 September 1928, nam. 2 uur. Verkocht wordt o.a. keukenkast, fornuis, gasfornuis tafel, rekken, pannen, vleeschma- chine, weegschaal met gewichten, glas en aardewerk en verder keukengerief. Prachtige electrische salonlamp, Wa8chmachine, kuipen, teilen emmers. Dienstbodenkamer ameu blement, ledikant met bed, kleer kast, waschtafel, nachtkastje, stoel waschstel Gordijnen, vitrages, loopers, stofzuiger en wat verder te koop zal worden aangeboden. R 50 te VENRAY zal op Maandag 1 October 1928, nam. 1 uur ten verzoeke van den Heer Jacob van Dijck te Venray, Henseniusstraat 13 publiek verkoopen A ten zijnen woonhuize circa 20Ö caféstoelen, 20 dito tafels, banken, bier- en andere glazen, kachels, fornuis, piano, bioscoop toestel (Krupp-Ennesmann) B aan de loods bij de St. Anna kapel: cirkelzaag met boor, lint zaag, fraismachine, slijpmachine, slijpsteen, houtzaag, dommekracht vloerdrijver, handbooren, schaaf banken, vlak- en vandiktebank gecombineerd, benzinemotor Deutz 4 P.K,, Duville 8 P.K. geheel nieuw, partij gereedschap, palen, kruiwagens, timmprmsnsgereed schap, groote houten loods voor allerlei doeleinden geschikt en wat verder te koop zal worden aangeboden. te HORST zal op Vrijdag 28 September 1928. Dam. half 3 ten verzoeke van de Firma M. Rutfen te Horst in het Café H. Hezen aan de Nieuwstraat te Horst publiek verkoopen Een huis met tuin gelegen te Horst aan de Nieuwstraat, groot 8 aren 80 centiaren. Aanvaarding 1 October 1928. Een historische greep uit het Engelsche hof leven der negentiende Eeuw, in 10 bedrijven. Met Amerika's grootste karakter-speler in de hoofdrol. Geweldig was het succes wat deze super in alle groote en kleine plaatsen oogstte. Er was maar één roep over deze film, die ook het gesprek van Venray zal worden. DE TRAGEDIE van 's werelds populairste dandy, BEAU BRUMMEL, welke zijn tijd door liefdesavonturen en exentriciteit verbaasde, de hoog ste sport der maatschappelijke ladder beklomom dan krankzinnig, in armoede en ellende, te sterven. Een film die U diep zal ontroeren. Een film waarover men blijft spreken. Een film om nooit te vergeten. Een film die U moet gaan zien. 104 Op veelvuldig verzoek brengen wij de volgende week (mais, gerst, boekweit, tarwe, dari en zonnepitten) 100 p. f6.40 (Bij grootere kwantums extra prijzen). Aanbevelend, 74 VAN UW Deze glazen zijn in het gebruik beslist beter en niet duurder dan andere soorten. Alleenverkoop voor Venray: Jacq. Coenen-Houtackers f 1.50 aan verschillende Kruidenierswaren 1 pond suiker 18 ct of bij 1 pond Koffie van 78 ct ofhooger 1 18 ct of bij 1 pond Margarine van 40, 50 of 60 ct 1 18 ct Prima middeldraad, figuur of raden n vermicelli 17 cent per pond Prima fijndraad Vermicelli 20 Cent per pond Wy vragen en bezorgen zonder prijsverhooging. Aanbevelend, 88 manufacturenhandel jac. fonck

Peel en Maas | 1928 | | pagina 3