[JNHOVEN. 10 N.V. „Edah" Me Eierkoeken toils, Hofstraat, P AMIES 1 Gil. AHBBOSIVS Th. Fonwels W'oIIm, zijden, katoenen Zomerstoffen voos de a.i. Vastendagea Beelden HUIS Kinderwagens en Sportwagens MODEARTIKELEN eclameprijzen leeschwaren Q. KUPERS, 10 NI. CUSTERS, Groote Straat 12 Het Kamermeisje van den Kolonel Planten. Jacq. Coenen-Houtackers ag mpagd Ledenvergadering I- Beschuitbakkerij lers Sc lonen. Alvorens U een Auto koopt 0 a. s. Kermissen Feestdagen ei laqe prijzen bi PUDDING-reclame 10 Extra lage aanbieding v. d. Kermissen Alle Drogisterijartikelen Bioscoop Venray Prachtsorteering Baby-artikelen Manufacturenhandei JAC. FOlCl perceel voorgras kuikens broedeieren N. Bekkers Deze week speciale Maas- en lalmreclame missie RAY en. ekx van de R K. Werklieden- vereeniging Woensdag 30 Mei TE HUUR half geméubileerd met gebruik van keuken en tuin, Peter Hendrix atlroef met onze en U blijft verbruiker 4 cent per stuk 1 Dg per doos 36 pak 80 ct. H; 10 pak 25 ct. IM WINTERS a f 'ge Metworst p.pd. 58 Les 1 80 x f g .runderrookvleesch per pond vanaf 100 Ki —4 pond p.pond 38 l c 58 □it is de wagen zonder concurrentie! VENRAY, Telefoon 95 hiervan kennis te nemen 10 01 Dames- en Kinderhoeden, Kousen, Handschoenen, Corsages enz. Patersstraat, Venray Voor verzorging van het KIND BI Baby-weegschaal te huur. BH Alle Mijnkardt's Tabletten en Poeders Lachen Lachen Lachen WOLLEN STOFFEN KATOENEN STOFFEN Compleete Katoenen Jongenspakjes Zeer voordeelige aanbieding Macco Hêeren-Ondergoederen Onze groote sorteering Onze lage prijzen dwingen U bij ons te koopen T.Q&- CLAESS Te Koop W. Baltussen, Leunen. kool-, knolselderie-, tomaten- en kroten- planten Fijne volvette jonge Kaas m.R. 58 Fijne oude volvette Meikaas 78 Prima Leidsche Kaas 39 Volvette Edammer Kaas No, I 58 Edammer Kaasjes halfvet per stuk f 1 Prima roode Zalm per bus 39 cent Ontvangen een partij welke wij uityerkoopen tegen ongekend lage prijzen. Zie de Etalage I O wij ken- le onzer iB LE imbrostus vt EV 'ER 12 :t l{ dat in M 31 MEI, St. An- IttCiray ten van de ;e ngen der eidjover het 33 fier, 5SEN. is Handighe- eid gen ons :eri;Wad. Belangrijke 's avonds half 8, in de zaal van het Kruisverbond. Als spreker zal optreden de Heer M. VAN ROOI. 26 AGENDA: 1. Opening; 2. Voor lezing soluien3. Bespreking Doktersfonds 4 Ingekomen stuk ken 5. Rondvraag en sluiting. Trouwe opkomst verwacht het Bestuur. H VAN BOVEN, Voorz. H. J. VAN GERVEN, Secr. voorzien van gas en electriciteit. Brieven onder letters R. S. bureau dezer courant. 18 Steeds voorradig nieuwste modellen Patersstraat 9 14 Beleefd aanbevelend. LAAT U EENS EEN Édding per doos 36 pak 85 ct. eclamepudding per doos f 1.68 iesi "g met smaak per kilo's pak 80 ct. nd er pak 25 ct, Griesmeel grof 18, fijn 16 ct ;e I «36, 30, 25 ct. Mooie Pruimen 20, 16 ct pp r kistje lagere prijzen) 'err Californische Peren 45 ct. nta I Rozijnen zonder pit 26—30—36 ct. chten en Groenten in blik. Sude Meikaas 1927 per pond 90 cent Belegen Kaas per pond 80 cent [aas Edammer Kaasjes 45 en 75 ct. p.pond ime|sjes per doosje 6 portie's 75, 85 ct. Haring in tomatensaus, Sardines in nsjovis, Kippered Herings, enz. enz. Ë'ETALAGES Wjjl bezorgen zonder prjjsverhooging. Aanbevelend, stel Nieuwste keuze Ie i Laagste prijzen DEMON3TREEREN. 40 Agent voor Venray en omstreken: Wegens het vergevorderde seizoen en om plaats te maken voor het aanstaande, geven wij EEN KORTING VAN 0 op al onze artikelen, als88 Profiteer van deze gelegenheid, Zij komt dit seizoen niet meer terug. Doozen pudding 36 pakjes vanille, amandel, citroen p. doos 75 Fijne frambozen-, grenadine- vanillesaus per pak 6 cent Aardappelmeel per half pondspak 7 cent Vermicelli grof en fijn draad per pond 18 cent Grove of Gruiscandij per pond 38 ct. Flesschen frambozen, ranja, citroen, kersen, grenadine voor drank en puddingen vanaf 65 cent le kwaliteit witte Suiker 24 cent, Roode suiker, bruine suiker, kaneel, vanillesuiker, bakmeel, bakpoeder enz. Alle soorten Pruimen. BHH Speciale lage prijzen Bi^H Vraagt monsters Vraagt prijzen Hofstraat VENRAY. 52 Prijzen beneden elke concurrentie. VerbandartikelenZiekenverplegings- artikelen, Hospitaaldoek. Nutricia Kindermeel, Nutromalt, Melksuiker, Eikelcacao, Kalk- water, Boorwater, Jena flesschen en speren, Kinderpoeder in busjes en los, Kindersponsjes, Gummi broekjes, Zeiltjes enz. Kinderzeep, Overvette grondzeep, Teerzeep. verschillende artikelen tegen den hoest, verder Bayer Aspirine, losse Aspirinetabletten en Poeders, Glycerine, Kamferspiritus, Purol, Sprutol, enz. enz. 62 Beleefd aanbevelend, Zondag 27 Wei om 8 uur en Maandag 28 Mei om half 6 en 8 uur opvoering der meest komische film De hoofdrol wordt meesterlijk vervuld door SYD CHAPLIN, den bekenden acteur uit „De Tante van Charly". Nooit heeft U e«n betere film gezien, het lachen volgt elkander op als U de grappen en de ernstige houding en manieren van Syd Chaplin ziet. Het zou te ver voeren van dezen schlager meer te schrijven, wij willen enkel volstaan met te zeggen Dezen Schlager moet U gaan zien. Reserveer tijdig Uwe plaatsen. 84 Niettegenstaande de hooge kosten aan dezen film verbonden, blijven de ENTREEPRIJZEN GEWOON. Mouseline Popeline Popeline travers Ottoman Travers 120, 82, 72 ct. 125, 115 ct. 145 ct. 165 ct. 425, 385, 295 ct. Mouseline 48, 42, 35, 25, 18 ct. Katoenen ruiten 72, 60, 55 ct. Kunstzijden stoffen 75, 65, 55 ct. Crêpe de Chlne Charmeuse Shantung 2.25, 2.00, 1.75 Kruippakjes 128, 118, 110, 92, 85 ct. Jongensblousen 115, 98, 88 ct. Meisjesjurken 148, 110, 98 ct. ZIE ETALAGE ZIE ETALAGE Engelsche Hemden nieuwste tinten 3.15, 2.65, 1.85, 1.35. Sokken 75, 68, 55, 25 ct. Zelfbinders 1,25, 90, 65, 48, 25, 12 ct. 150 Groote Straat 9 Brood- en Dessert- Messen, Fruitmesjes in galilith en hoorn, Etuis met messen Toiletzeep Kinderzeep Scheerzeep Brillantine Odeurs Kroonpennen Potlooden Schrijfmappen Notitieboekjes Winkeiboeken Ansichtlijstjes Spiegels Schilderijen Spreuken Dienbladen 30 soorten Kinder en Damestaschjes prachi-modellen Wasch- en Keuken stellen, Ontbijt- en Eet serviezen in ver schillende décors In Olas, Porcelein en Aardewerk zijn wij steeds het voordeeligste adres Emaillewaren Alluminium- waren Ijzerwaren Houtwaren Lederwaren Portemonnaies Sigarenkokers Portefeuilles jm r Telefoon 44 Hofstraat 12 Postrek. 86818 Dageljjks ontvangen wfj nieuwe artikelen in courante HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN enz. enz. Vraagt onze prijzen en ziet onze Etalages! Houten en koperen Courantenhangers Borstelgarniluren Pijpenrekjes „Elesve" Scheer mesjes bij 10 st. 1 gratis )Palmo!ive Zeep 2 stuks A 40 ct. Nesteieren, Kippenringen, Fonteintjes, Droogvoeder- bakjes, Vlechtwerk Wiegen Luiermanden Wasch- en Reismanden Broches Colliers Wasspelden Armbandjes Celluloid-waren Haarborstels Tandborstels Haarkammen Mattenkloppers Cocoslooper Waschdoek Tafelzeil Kinderledikanljes Kinderstoeltjes Hobbelstoelen Looprekken Van Delft's Kinderwagens zijn sierlijk en goedkoop 3150 bij L. Vollenberg, Kemp weg 6 8 TB KOOP goedgek. trekhond (reu) bij Leo Jacobs, Wanssum TB KOOP 2 dragende varkens 14 w, dr. bij W. v.d. KRUZEN, Laagheidsche weg TB KOOB schoon rb. maalkalf bij H. v.d. Boom, Leunen 8 TB KOOP Zij, die nog kuikens bij kloeken of 100 150 kuikens willen heb ben, moeten dit direct opgeven. Heden 26 Mei 12 kuikens over, op 15 Juni nog 150 en op 21 Juni nog 250 kuikens over 30 cent per kuiken. Ook nog gelegenheid om eieren van eenden of Rhode Islanders uit te broeden. 18 Alle soorten Vraagt prijs per duizend. 18 Groote Straat 34. Fijne kwaliteit Pink-Zalm p. groot blik 46, per half blik 28 Groote blikken Amerikaansche Sardines 31 cent. Wjj vragen en bezorgen zonder prijsverhooging. Aanbevelend, 76 50 Aanbevelend, Z 2 O O m r-

Peel en Maas | 1928 | | pagina 3