W.GBIES, Praci Dentist H. OUDENHOVEN u II Biha&gptlp&pUr A. H. de Baen A. H. Martens iöiwnatifialti. Billard Toulet F VAN KF^FI DeDtist>VENL0 Hul). Ousters Lister itora Electro motoren M. Yennekeus Prima nieuwe Meubelen. MAX WOLF, ELECTRISCHE TIMMERFABRIEK AANNEMER - BOUWMATERIALEN N. V. „HOLLANDIA", Venlo OUD EN VERTROUWD ADRES SCHOENWERK Puntdraad J KE1ÏFS Honseniusplein VENRAY Voor sterke Carosseriën JohSassenSchoolstraat tandheelkundige behandeling ||N. V. VEREENIGDS SWALMER! II DAKPANNEN FA BRIEKEN alle soorten Dakpannen OPRUIMING Pb. SCHAEFFERS Patersstraat 14 Stoom-Timmerf abriek Hier is uw adres BALATUM" vloerbedeP'*'- Giervaten, Gierpompen, Bietensnijders HET ADRES voor DAMES wenscht U mooi helder WASCHGOED Een vertrouwd adres Qroote Straat 13 Reparation -I0S. HiNDRIKX Alle soorten oude belegen WIJNEN Bahnhofstr. 17 Telef. 117 KALDENKIRCHEN. Eerste Venraysche Vraagt eerst onze prijzen alvorens elders te koopan SWALMEN, Telef. 521. Zie Etalage Handel in Ijzerwaren Steeds in voorraad alle met electromotor en voor handkracht TT. FROOMMaassen, Venray levert alle soorten UURWERKEN Wij hebben steeds groote voorraad eigengemaakte MEUBELEN zeer goedkoop Groote voorraad Concurreerende prijzen Landbouwwerktuigenhandel. N. V. Handelsmaatschappij «EINDHOVEN" ii lUll lYyUÜuUj Nassauslr. 3 b.h. Postkantoor FRUITBOOMEN en PLANTEN prQDn CCIIDCIU Boom-en Rozen- Ui L D 113. dLUntll kweekerijen Lottum, Telefoon 4 jP. Maesseh, Telef. 23. VEGHEL Zakkenfabriek Levert alle soorten Zakken en Balen Zandzakken voor dijkversterking en waterkeering. Slakkenmeelzakjes worden tegen de hoogste prijzen ingekocht. Dorschmachines gladstroo-dorschmachines met opgebouwde Benzine of Electromotor Reform wanmolens. Brabanconne en Mwlotteploegen, Cultivators, Eggen, Zaaimachines Bietensnijders en alle Landbouwwerktuigen. le klas fabrikaat. Lage prijzen Telefoon 6L Alle soorten Gebr. Lucassen leunen. 8 <9®# R# TELEFOON 50 Handel in Tabak, Sigaren en Sigaretten, le kwaliteit "Wentink Koffie en Thee Prima Cacao, Bonbons, Chocolades en Suikerwerken Roode en witte zoete Spaansche Wijnen voor Bruiloften Alleenverkoop der bekende Palestina Wijnen Bloedwijn door H H Rootoren aanbevolen Witte en Roode Port, Rhum, Punch, Limonades C P enz. van Autobussen en Vrachtauto's is het GOEDKOOPSTE ADRES te VENRAY Vraagt eerst prijsopgave alvorens elders te bestellen Hel is in Uw eigen voordeel Het aangewezen adres voor speciaal voor pijnloos tandtrekken en plombeeren is KUNSTGEBITTEN, vanaf 45 gulden. SPREEKUREN in Café Roperts aan de grens Venlo Kaldenkei ken Dinsdags 95 uur, Donderdags 95 uur, Zaterdags 912 uur Alle overige dagen Kalde-kir.' 0 7 uur, Zaterdagsmidd. tot 6 uur Bewijs van Nederlanderschap is voldoende TELEFOON 57 Steeds groote voorraad en extra lage prijzen in Cement, Zakkalk, Gips, Vloer- en WandtegelsDakpannen, Asbest-golfploten enz. enz. levert onder garantie van duurzaamheid in rood en zilverkleur. Het meest gesorteerde magazijn Tl van wit en zwart geëmailleerde Ui JülUldU\/U in bekende prima kwaliteit en afwerking Alle fornuizen met 3 groote Concurreerende kookgaten. prijzen. VENRAY. j in prima kwaliteit aan lagen prijs uit voorraad leverbaar. A. H. DE HAEN. Maasheeache weg 18. al* Klokken met en zonder bim bam, Schoorsteenklokken, Wek kers, Heeren- en Dameehorloge's, Barometers. Is Klas werk, tegen prijzen ver beneden elke concurrentie. Alle uurwerken worden onder garantie geleverd v Reparatie aan alle uurwerken onder garantie als Kleerkasten, Olazenkasten, Buffetten, Tafels, Ledikanten met Matrassen, Kapok-, Wol- en Alpengras-bedden Reuzen voorraad Stoelen en Leuningstoelen aan zeer lage prijzen. Spiegels, Schilderijen, Kapstokken, Theekisten, Bloemtafels. Inlijsten van Portretten en Schilderijen Ruime keuze Coeos Tapijt en Looper, beneden elke concurrentie. 8> (Origineels .VLEESCHAUWER" en «REFORM") Kruiwagens, Kunstmeststrooiers enz. Wenscht U een betrouwbaar BILLARD van langen levensduur met de fijnste speeltafel Deze bekomt alleen door het aanschaffen van een Toulet. BH Gemakkelijke Betalingscondities, m Vraagt prijs en reizigersbezoek zonder verplichting bij de Importrice Aalsterweg 90EINDHOVEN Telef. 672 pijnloos trekken, plombeeren, Kunsttanden goudkroon en brugwerk, veranderen van niet passende gebitten, is SPREEKUREN aan de grens Kaldenkirchen (onmiddellijk naast Zoll ambt, rechts) DINSDAG en DONDERDAG van 2—5 uur. Alle overige dagen en uren na voorafgaand bericht of afspraak. Inlichtingen, prijzen, afspraken, boodschappen, reparaties NAS- SAUSTRAAT, VENLO zendt dit dan naar de IVenlosche Stoomwasscherij P. Zwambach te Vemo en U zult steeds tevreden zijn. Alles nieuw voor het voorjaar. Nergens zulke uitgebreide sorteering Massief SLAAPKAMERS met spiegelkast, alles wit marmer, tafel en 2 stoelen t 165 en hooger. Verder geschilderde Slaapkamers naar keuze WOONKAMER- en SALONMEUBELEN als buffetten, garnituur in leer en moquetten. Eiken schuif- en kruis-TAFELS enz. LEDIKANTEN, WASCHKASTEN, TAFELS en NACHTKASTEN in groote vérscheideDheid. Alle soorten MATRASSEN, ook de prima dubbel gevlochten Staaldraadmatras op ijzeren beugels, prijs f 14.— Speciale aanbieding prima ijzeren KINDERLEDI- KA.NTEN, wit gelakt met koperen vei siering vanaf f 7 50 Enorme sorteering STOELEN met hout, riet, leer of moquettoiitting. Reuzenvoorraad in Alpengras, Wollen sn Kapok BEDDEN, welke niet anders als met eerste kwaliteitjava-kapok gevuld zijn. Vraagt vooral de prijzen onzer prima Bedden welke allen 3-deelig met schuine peluw zijn. Aangekomen de nieuwste dessins in BALATUM aan de goedkoopste prijzen, Beleefd aanbevelend STATIONSWEG 3 TELEF. 35. VENRAY voor alle soorlen met garantie soortechtheid is voor het inkoopen Uwer MEUBELEN is ontegenzeggelijk STEEDS GROOTE VOORRAAD IN als Kleerkasten, Keukenkasten, Buffetten, Ledikanten met Matrassen, Waschtafels, Nachttafels, compleete Slaapkamers Stoelen, Spiegels, Schilderijen, Leuningstoelen, Rietstoelen Wiegen, Theekasten, Kapstokken enz. VRAAGT PRIJS van onze BALATUM-vloerbedekking Minzaam aanbevelend, voor Handel, Landbouw en Industrie. Beleefd aanbevelend, met reiniging aan concurreerende prijzen. worden degelijk en netjes uitge voerd. Aanbevelend, MAASHEESCHE WEG. zes en vierkant; Vlechtwerk, gladde draad, draadnagels, kram men, afraateringpalen en hekken, houten en ijzeren gierpompen en vaten, wendelploegen, 3acharige ploegen, eggen, cultivatoren, elect, en handkracht waschmachines enz Smederij

Peel en Maas | 1928 | | pagina 8