GÉ. yi Mm Kinderhoedjes J. POELS-JANSSEN Dfogist@EÜ] „Be Vijzel" Vlechtwerk en Puntdraad Jos. Cisters-Oft MODE-ARTIKELEN Gebr. Jeuken .st. Sport on Spel Galvanit Spiegels K. Hendriks spreekuur te Venray kunstmest P. J. LINDERS G. L. Verbeek NOVO Schoenen. J. Kessels, Fotografie Foto-artikelen. Inlijsten FR. F. JANSSEN G. W. MUSEENS ir A. H. DE HAEN pluim veebedrijf «schoonderlogt h boekbinderij m J.Ooenen-Houtackers maat reparatiewerk F. Sijbers- Poels. C. P. Rockx Kunstmoeders Stempels OVALINE, Wie zaait maait Vraagt billijk tarief Wed. F. van Gerven A. THIELEN Porcelein, Glas- Aardewerk, Ontbijt-, Eet- en Koffie- serviezen, JacqCoenen-Houtackers Prima kwaliteit en toch billijk is ieders wensch GERMAAN en VULKAAN Rijwielen Wij bieden II ruime keuze in i Paterslaan 3 4an de Huisvrouwen kruideniers- en koloniale warenbroodkoek beschuit en banket H. W. VAN AARSSliN Ontvangen een partij alle soorten Bruinkool-briketten, Stuk kolen, Vetnootjes en Anthraciet Tandarts, Venlo eiken Woensdag STEENKOLEN en BRIKETTEN Handel in Gedistilleerd, Likeuren en Wijnen. Houthandel Gebr. Lucassen, Leunen A. Derks, Kruisstraat 16 3 x ZWARTER Werkschoenen Beenkappen f 3 00. Alle soorten Foto's. Vergrootingen en Olieverf-port retten van schilderijen portretten enz Bezoekt ons atelier. 1ST. BEKKERS Assurantiën, Wij ruimen al onze voorradige 230 Kinderhoedjes aan spot prijzen op. Ontvangen zeer groote partij Communieschilderijtjes, Kerkboeken, Rozenkransen, riandtasschen, Kunstbloemen, enz. M. Hcedemaeckers, Arotheker-ass. Prima gegalvaniseerd gegloeid en gegalv. IJzerdraad, IJzeren PALEN. EL8T (Betuwe) Behangselpapieren vanaf 5 ct. per rol, Voor de a s. Eerste H. COMMUNIE Heden ontvangen schitterende sorteering Yakkundig adres voor inbinden van alle Boekwerken. dsn n- g hem later le oen bef»' staan Men te ladt'drank.u!l de? in atilr commies zich elaars *wam een ier kfipl en pakte hem VK03a trok bij het r en SIndgemeen zijn it werd"1 man, die in ziekt H'J 18 Zondag m ve!p»r§ aan da ^verleden net gehuJn8#md' 34 jaar Be Diiu ehlandr6en;, landeliF Seld en annnri *e8Cen i m« ioen mark, lood' in Maarll8° i„„„ erate kwartaal '™Peet totaal onge ^fedroeg. hf ij', het maakte a s aan 3 milli; eBloopen maand 'Pt boven. Na in land te hebben 'en in Februari Jin Maart niet an ^mark aan zijü 0n büen concurrent a ^el in leen ver ,löthd8ch kapitaal arrescendo ,le"' ïldt de Berlijn eoteinj Handelsblad' de!kfkomstig zijn, in Nederland ^"'idbrioven zeer jrenJ leeningen aan 'hand het rail- 80witsnapt. half tien be i>Q.,b de Bijzondere igemsj Harstenhoek- twee gevan- 111 m afkomstig, 0Ct_ Onderzoek wees 25 jal en (j0 33-jai ige bor de Amster- ni6e)en veroordeeld, tet behulp van bei'elf te forceeren toen^ met een haali bemi waardoor zij help den ringmuu enis ien. ntsnöigenon. rntvluchting van :ers ijjzondere Straf te Sjgen# wordt nog e vei vervch bij Je politie vi aan de Malle st zij Zaterdag- 8trefur bezoek had tenen, die beiden ïrlinjed waren. Zij aar [de "vrouw, die ligewoond, maar t het Bezuiden- Berouw heeft een gevatraf ondergaat moed voor de hand, vlucb bij de moeder amealp hoopten te die woord stond, naf en verwees hele adres in het Da, die van een kern gesteld, heeft oeldel nauwkeurig doei haar op heden ,*n eenig spoor ond er aan de ge r Vel en Loos een 'en.jseerd aan den Bijz Strafgevange- a der openmaakte, de He gevangenis- tte it beide vluchte- an!i kans gezien uchg een reserve- neidke hij onder- igeiic werd in de •gew rdeikleeren netjes jw De koffer is ifgëHet adres van blégeeri te zijn. melde Kerk. tydag toont he1 >r «er zijn waren beriH Home heeft bei) dat alle niet- iugJisaties moeten deiijtös een nader arA termijn van oefd jllioiieke jeugd» tro!te geheele op geestelijken i/oor den staat yotfi Kerk wordt 9nU dat krachtens jtujrecht ook het rdljnen zes dagen in pdevoering de k h^rdedigd. aftand in Italië e;rf» belicht dan vun? •uil/oor den sim- r8ni het fasciame geestverwant Bolsjewisme? wften i •ja/a met meerjarige GARANTIE tegen vocht enz,, zijn niet duurder dan andere minderwaardige soorten. Aanbevelend, 18 VOORRADIO aan scherp concurreerende preven. Tevens alle voorkomend Beleefd aanbevelend, Henseniusstraat. voorin. van half 9 tot 11 uur te* huize van den Heer W. Janssen Michels, Patersstraat. ALLE SOORTEN steeds verkrijgbaar aan verminderde prijzen. Op verlangen aan huis bezor gen zonder prijsverhooging. Beleefd aanbevelend, Gasstraat Hoenderstraat 6 VENRAY Greenen, Vuren, Eiken en Arneric. Greenen. Carbolineum en Asphaltpapier. /Alles aan concurreerende prijzen. van 150 en 300 kuikens, voeder bakken, drinkemmers en fonteineu voor kippen en kuikens. Smederij. beveelt zich aan voor het maken van schaenen en alle voorkomend reparatiewerk NETJES en BILLIJK SCHOENPOETS volgens het nieuwste procédé geeft hoogeren en vluggeren glans, is doch goedkooper dan alle andere merken. Met doosopener. NOVO Schoenpoets- Nijmegen ■■■■- fabriek mmmmmmrnmmm Waterdichte vetleeren eigengemaakt handwerk f 6.50, Verder alle soorten Schoen werk aan prijzen beneden elke concurrentie. Aanbevelend, OOSTRUM. Joa. Hendriks, Maasheesche weg W. Swagheven, Maasheesche weg VERKRIJGBAAR alle KRUISSTRAAT VENRAY Overal aan huis te ontbieden, zonder prijsverhooging. worden spoedig geleverd door Firma van den Munckhof. de goede kachelglans, is in al onze winkels verkrijg baar tegen 10 cent per doos en wordt om hare goede eigen schappen bijzonder door ons aanbevolen. N.V. EDAH. Tuin- en Landbouwzaden, nieuwste soort Koolraap Batavo hetwelk verleden jaar best heeft voldaan. Alsook TEUTONIA v. b. Barres Moringia's v b. Eckendorier9 Gras- en Klaverzaden voorblijvende weide, welke ik de laatste jaren doeltreffend weet samen te stellen en op goedkoopste wijze. SERRADELLAzaad extra gereinigd Beleefd aanbevelend. Groote Straat 34 voor Levensverzekering Ongevallen verzekering Stormschade Brandverzekering Hag elver zekering Maasheesche weg 3, Venray. Belastingzaken, Kadastrale Zaken, Koop- en Huur contracten, enz. Schoolstraat lé. A nthraciet, Mager Stukkolen Vetnootjes, Union en Carishorg Briketten. Bij afname van 1000 Kg. of meer 10 ct. per 100 Kg. minder. Alles wordt zonder prijsver hooging aan huis bezorgd. Aanbevelend, ZONEN Brandstoffenhandel. Zeer lage prijzen UBMIÊÊKMI zie de Etalage Aanbevelend, 60 Goedkoop en Slecht bevredigt niemand Dit laatste viadt U bij in pepermuntthee, Perubalsem -zalf, Palmolivezeep.Purolzeep, Uoutzeep, Haarpoeder voor 't ontvetten van haar, Haarverf Oogensteen, Opodeldoek, Ovomaltine, overvette Orondzeep Engelsch Zout, Eiwitstaai, Emserzout, Emserwater, Dextrine geel en wit, Droespoeder, D D D zeep. Drop, Emulsion Scott's, Erasmic scheerzeep, Erasmic Tandpasta's ]>vdCeekrapwortel, Mierikswortel, Maagzout, Maagtabletten _A_sda veegeneesmiddelen, Aether Aluin, Anijsspiritus, Kapeputolie, Kalkwater, Kindermeel Nutricia, Nesile's enz. lEjksteroogenpleisters,Egberts wormolite,Emulsie levertraan IRommelkruid, Rhabarberstroop. -p~eder. Roburine A B Sennebladen, Self. Stroopoeder, SaDatogen Sloan's liniment Pain expeller, hechtpleisters, eikelcacao, Druiven, siroop, enz, enz. Beleefd aar-bevelend, Groote voorraad. Lage prijzen. Aanbevelend, OP Telefoon 26 Eigenaar J. A. GAIJMANS, Spoorstation, VALBURG Erkend Fokstation der A. N. P. V. en der N. P. F. voor Wit Leghorn. Uitsluitend WIT LEGHORN 3000 dieren waarvan 800 fokdiersn en Amerikaansche MAMMOUTH KALKOENEN 50 fokdieren Levert uitsluitend prima iokmateriaal, broedeieren, ééndaagskuikens, 8weeks en oudere hennen, fokhanen slaohtkalkoonen. Mijn Llite Fokdieren zijn alle door bloed onderzoek vrij van pullorum bevonden Bij iedere aflevering gaat een certificaat dat de betrouwbaarheid v. h. geleverde garandeert Plaats Uw bee'elling vooral tijdig; kan reeds nu worden op gegeven. Bezoeken worden gaarne ontvangen; bij voorkeur echter met op Zondag. zijn WRIGLEY's P.K.-Kauwbonbons de aangenaamste en gezondste versnapering. Bij voetbal en tennis, motorsport en athle^ tiek. fiets- en wandeltochten zullen zij U heerlijk verfrisschen en elk gevoel van vermoeidheid verdrijven. P.K.-Kauwbonbons stalen de zenuwen, stillen den dorst, houden den mond gezond en bevorderende spijsvertering. Ook onder Uw dagelijksch werk komen WRIGLEY's P.K.-Kauw bonbons van pas. - zij houden Uw gestel en humeur in orde. En het is een goedkoope versnapering4 bonbons voor 5 cent. WRIGIIY'S 3 KAUWBONBOKS/tA O VOOR JONG" EN OUD prima Bussenverf in alle moderne kleuren, busjes Vernis en Vloerlakverf, Meubel- en Vloerboenwas. Alle POETSBENOODIGDHEDEN, alle soorten PORCE LE1N, Koffie- Thee en Eetservlesen. Porcelein voordeelig te huur voor bruiloften en andere feestelijkheden. mooie sorteering Kerkboeken. Rozenkransen, Communie plaatjes enz. Alles aan zeer lage prijzen. Minzaam aanbevelend. WÊSÊM ZIET ONZE ETALAGE ■nHl Groote Straat Telefoon 92 Door de Coöperatie „St. Petrus Banden" te steunen en sterk te makenmaakt gij de toekomst uwer kinderen rooskleuriger Als goede huismoeders dient gij daarom uwe waren van de Coöperatie te betrekken. Levert uitsluitend le kwaliteit aan concurreerende prijzen. Beleefd aanbevelend, jj Patersstraat VENRAY

Peel en Maas | 1928 | | pagina 7