LWUNHOVm vitrages" F. van Opbergen Too? d@ Paschea Mode -artikelen P. VAN OPBERGEN JAC. f ONCffi laaifaetaria Mïjkta toch ook voor Kinder-, Backfish- en hit veerdeeligit 1 Damesmantels Zaaihaver ADEL Inscharen ALBERT BEIJN Hoenderteelt Firma Q. Pouwels Zn. Speciaal adres voor Toeren en Mutsen «IP Burgers E. N. R. In Dames- en Heerdn- M odeartikelen Gez. Ambrosius J. Keijzers Voor de schoonmaak Ten Hope's Eierlegmee! en ipfokvoer GAZELLE PETER HENDRIX, Patersstraat 9 Landbouwers-Inventaris en Inboedel te Oostrum N otarisPluymaekers Openbare Verkoop Notaris Pluymaekers Vee- en Landbouwers' inventaris to Oirlo Notaris Esser Notaris Esser 500 kilo Lemb. Ind, poters en 300 kilo Roode Star poters alle onderdeelen voor de 4 scheutelingen Kousen Handschoenen POTBLOEMEN wasschen van gor dijnen, boorden en ander fijn goed WED. KESSELS Rundvee en Paarden Jaegerhof Veulen-Venray Groenten en Vruchten in blik Vischconserven en Hors-d'oeuvres Reclame aanbieding fijne Sardines eiwit- en vetgehalte van 30/35 °|o prima Kuikenzaad, fijn en grof, zéér fijne kwaliteit Kippenrijst. Drogisterij „Het Blauwe Kruis" brengen wij dit seizoen een schitterende keuze. De nieuwste modellen en kleuren. MAN UFA CTUURHANDBL Witte Suiker per pond 15 ct. geheel nieuwe sorteeringen. LAQE PRIJZEN ENORME KEUZE Manufactuurhandel fornuizengascomforen gasfornuizen JacqCoenen-Houtackers. VERGELIJKT U EENS OPENBARE VERKOOP van te VENRAY. zal op Woensdag 11 April 1928 nam 2 uur ten huize en verzoeke van den heer Mathijs Claassens te Venray— Oostrum publiek verkoopen -Eene 6jarige dragende merrie, een dragende koe, zware slagkar, mefotte ploeg, ijzeren egge, maaimachine, wanmolen (Reform), zware haksel machine, gierpomp, bietensnijder, 5 melkkannen, biggenbak, paardentuig en verder akker- en schuurgereed. INBOEDEL als 2 kleerkasten, tafels, stoelen, hanglamp en wat verder te koop zal worden aange boden, wegens ophouden van het landbouwbedrijf te VENRAY zal op Donderdag 12 April 1928, nm 2 uur ten huize en verzoeke van Mej. C- Bistervelds te Merselo publiek verkoopen Landbouwinventari9 als ójarig ruin- Eaard, paardentuig, versch gekalfde oe (26 Lrund, ploeg, egge, culti vator, hakselmachire, wanmolen, bietensnijder, melkwagen, melkiuiten bascule met gewicht, snijbak met mes, biggenbak, mantelketel 165 L, voorts klein akker en schuurgereed- schap, emmers, tonnen, drinkketels partij haver in zakken van 50 Kg partij stroo INBOEDEL als glazen keukenkast (zoo goed als nieuw) fornuis, stoelen lampen, twee antieke spinnewielen en wat verder te koop zal worden aangeboden. te HORST zal op Donderdag 12 April 1928, des nam. 2 uur, ten verzoeke en ten huize van den heer Louis Litjen9 te Klein-Oirlo, publiek verkoopen Landbouwgereedschappen als2 slagkarren (een zoo goed als nieuw) 4 ploegen alswentelploeg, cultiva tor, ondergrondsploeg en ijzeren twee8charige omgaande ploeg, 1 ijzeren en 1 houten eg, zware twee deelige steen en weiboom in eiken- raam, een zoo goed als nieuwe maaimachine, compleet voor 1 en 2 paarden, compleet schoffelmacbioe dienstig voor alle granen te schoffe len, vorentrekker, een zoo goed als nieuwe maalmolen, 95 c.M. maal- vlakte, bietensnijder, bakselmachine en gierpomp met ton en toebehooreo Vee als twee melkgevende koeien, gevende 23 K.G. en 13 K.G. melk tevens een best werkpaard. Verder vier persoonsrijtuig met getuig, slijpsteen, bascule met ge wicht, wascbmachine, melkwagen, een groote partij.klaverruiters, touw, twee stel paardentuig, melkiuiten. mantelketel, (inhoud 200 L.), kalve- renbak, tevens dienende voorvar- kensbak, partij poot* en voeraard- appelen enz. te HORST zal op Vrijdag 13 April 1928 nam. 3 uur, ten verzoeke en ten huize van den heer Antoon Voesten te Venray aan de Scheide, publiek verkoopen Allerhande huismeubels alsstoe len, tafels, porcelein. gla9, aardewerk keukengerief, mantelketel enz. eo verder twee scheutelingen. TE KOOI» h f 5 per 100 kilo bij ARNOLD WIJNHOVEN, Wanssum TB KOOB 2000 kilo Ind. poters 500 kilo Industrie- en 500 kilo R< Star eetaardappelen bij L. KELTJENS, Wanssum. TB KOOP Gouden Regen bij JOH. LEIJSSEN, Schoor Steeds voorradig als Voeder- en Drinkbakken, Kunatmoeders, Thermometers, Hygrometers enz. Aanbevelend, 15 J. Coenen- Houtackers TB KOOP een dragend varken 14 weken dracht en bij Th. RAYMAKERS, Scheide in alle maten en kleuren zijn duurzaam en elegant. Model, afwerking en kwaliteit voldoen aan de hoogste elschen. Alleenverkoop Patersstraat 25 Gelegenheid voor239 Stoomen, Verven, Pliseeren, Detacheeren Eindstraat 7, Venray. Bloemlsteril Handel in Bloem- Tuin en Landbouwzaden Bloembollen Droog ontsmetten van Biet- en andere zaden. Oroote voorraad in diverse soorten en andere kamer- en perk- bloeiende planten, volgens sei zoen. 224 Beleefd aanbevelend. wederom gelegenheid voor het Kruisstraat 8 215 OP Tegen zeer billijk weidegeld vruchtbare weiden steeds versch drinkwater. Voor stieren wordt gezorgd. Inlichtingen in Hotel GOUDEN LEEUW Venray, H. STRIJBOS Raadslid, Castenray en Jaegerhof Veulen-Venray. Fijne Pruimedanten per pond 36, 30, 25, 18 Prachtige Perziken ppd 48, Californische Peren ppd 45 Abrikozen 70 ct Schijfjesappelen 60 ct Rozijnen zonder pit 26, 30, 38, Rozijnen met pit 26, 24 Krenten 34 ct. Sun Maid Rozijnen per pak 40 ct. Sucade per ons 20 ct. (Bij grootere kwantums extra prijzen) Snij- en spercieboonen vanaf 50 ct. per heel blik Doperwten 50, 55, 70 ct. per heel blik, half blik 30, 32i/«, 35, 40 Wortelen heel blik 55, half blik 35. Andijvie heel blik 45, half 28 Spinazie heel blik 45, half 28. Spruitjes heel blik 65, half 37s Asperges per groot blik f 1.10 Ananas per blik 50 ct. Appelmoes Taminiau per kilo's blik 55 ct, Perencompöte blik 50 Sardines in tomatensaus per groot blik 35 ct. Zalm per groot blik 50, 92, 120, per half blik 38, 60, 72 Sardines, 19 30, 35, 38, 42, 62, 80 ct. per blik Harings in tomatensaus p. blik 42, Kippered Herrings blik 38 Kreeft per blik 108, 175, Crabs per blik 125 Gezouten Ansjovis per flacon 52, versch. gep. garnalen blik 60 Fransche Sardines „Amieu Frères" per blik 65 Filets de Maguereaux in olie per blik 48 in witte wijn 42 Ansjovis in tomatensaus p blik 48, Tonijn in olie per blik 46 Thon Miettes per blik 40, Champignons, Truffels, Capers, Cayennepeper, Soya, Worcester sauce, Cereboszout, Gember Liebig Schildpadsoep klein blikje 16 ct. Zie etalage W(j vragen en middel 25 ct. groot blik 30 ct. Zie etalage bezorgen zonder prysverliooging. Aanbevelend, 120 WILLEM WINTERS Indien U overtuigd wilt zijn voor Uwe kuikens en kippen het BESTE voer te gebruiken, tegen den LAAGST mogelijken prijs, neemt dan, indien U nog geen verbruiker bent, TEN HOPE's EIERLEGMEEL en OPFOKVOER. U blijft als zoovelen voor U, verbruiker. De firma TEN HOPE garandeert U, dat al hare voeders zijn samengesteld uit prima grondstoffen, dat met de grootste nauw keurigheid wordt gelet op smaak, voedingswaarde en verleerbaar- heid, en alle door haar le verwerken grondstoffen worden onder zocht vöör en aleer deze worden gemengd. Zij garandeeren U verder dat al hare mengvoeders worden samengesteld op advies van deskundige leiders en dat deze zeer angstvallig er voor waken dat de voorschriften dezer samenstelling bijzonder nauwkeurig worden opgevolgd. Zij garandeeren tenslotte wat betreft haar EIERLEGMEEL een (verteerbaar eiwit ca. 22 welke garantie nog eens te meer aantoont hoe buitengewoon laag hare noteering nog altijd is. Verder hebben wij tegen concurreerenden prijs aan te bieden Wij leveren franco huis. Aanbevelend, 90 Langstraat 1, Tel. 55' Groothandel in Chemicaliën, Drogerijen, Verfwaren enz. O O K O m c O O) Geregeld nieuwe aanvulling van onze sorteeringen. 100 EN Hoezee I bet is weer lentetijd Nu met Oazeile of Burgers U verblijd Bitterkoekjes per half pond 40 Paleisbanket 42i/f Wellingtons 42i/» Zandringen 29 Coco8prits 25 Engelsche Cakes (met vruchten en amandelen) p stuk 45 Paaschbonbons per ons 26 Uw kinderen vrsgen er om PLUMCAKES 7 stuks voor 25 ct. Gezond, voedzaam en lekker. Samoswijn per flesch 90—125 Roode Port 85125 Witte Port 85—130 Port Port 115 Bordeauxwijnen vanaf 90 Boerenjongens per pot 70126 Boerenmeisjes 86155 Extra aanbieding Samoswijn p. flesch 75 flesch gratis Malaga wijn 85 Groene Kaasjes Groote Noten Hazelnoten Kraakamandelen Studentenhaver Abrikozen Schijfjesappelen Stukjes appelen Pruimen Pruimedanten Tutti Frutli Oporto Wijnperen Snijboonen half blik 35, Spercieboonen 35, Doperwten 35— 50 per stuk 10 per pond 29 42 50 per half pond 29 per pond 42—6275 56 62 16-20 28-35 29—48 per half pond 25 heel blik 55 52 39-49-62—96 Bovendien als extra reclame van 7—13 April alleen bij aankoop van 1 pond Koffie éi 80, 100,120 of 130 Bij ieder pond Koffie niet meer dan een pond suiker tegen verlaagden prijs. Zsanache Koeken per bus van 20 stuks 24 ct. Walch. Witte boonen handgelezen 2 pond voor 35 ci. Appelmoes groot blik 45, Bessensap per flesch 22—42 VENRAY Markt 7, VENLO, ROERMOND, MAASTRICHT Het adres voor prima kwaliteit. 132 94 Steeds voorradig in prima kwaliteit en zeer lage prijzen. Aanbevelend, 34

Peel en Maas | 1928 | | pagina 4